EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:186:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 186, 5 augustus 1995


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 186
38e jaargang
5 augustus 1995Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 1935/95 van de Raad van 22 juni 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2092/91 inzake de biologische produktiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwprodukten en levensmiddelen

1

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 1936/95 VAN DE RAAD van 3 augustus 1995 houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1391/91 tot instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van aspartaam van oorsprong uit Japan en de Verenigde Staten van Amerika

8

 

*

Verordening (EG) nr. 1937/95 van de Commissie van 4 augustus 1995 tot vaststelling van het beloop van de van 1 juli tot en met 30 september 1995 bij invoer in de Gemeenschap van onder Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad vallende goederen van herkomst uit Zwitserland toe te passen agrarische elementen en aanvullende invoerrechten

11

  

VERORDENING (EG) Nr. 1938/95 VAN DE COMMISSIE van 4 augustus 1995 met betrekking tot de openstelling van een permanente openbare inschrijving voor verkoop op de interne markt van 100 000 ton durum tarwe, die in het bezit is van het Italiaanse interventiebureau

23

  

VERORDENING (EG) Nr. 1939/95 VAN DE COMMISSIE van 4 augustus 1995 met betrekking tot de openstelling van een permanente openbare inschrijving voor verkoop op de interne markt van 8 400 ton maïs die in het bezit is van het Italiaanse interventiebureau

24

  

VERORDENING (EG) Nr. 1940/95 VAN DE COMMISSIE van 4 augustus 1995 met betrekking tot de openstelling van een permanente openbare inschrijving voor verkoop op de interne markt van 16 000 ton gerst, die in het bezit is van het Italiaanse interventiebureau

25

 

*

Verordening (EG) nr. 1941/95 van de Commissie van 4 augustus 1995 houdende opening, voor het tweede halfjaar van 1995, van tariefcontingenten voor levende runderen met een gewicht van 160 tot 300 kg, van oorsprong en van herkomst uit Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Republiek, en houdende uitvoeringsbepalingen voor deze tariefcontingenten

26

 

*

Verordening (EG) nr. 1942/95 van de Commissie van 4 augustus 1995 tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996, van de bepalingen voor de toepassing van de tariefcontingenten voor rundvlees waarin is voorzien bij de Europa- Overeenkomsten tussen de Gemeenschappen en hun Lid- Staten, enerzijds, en de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije en Roemenië, anderzijds

30

 

*

Verordening (EG) nr. 1943/95 van de Commissie van 4 augustus 1995 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor de Portugese rijsttelers voor het verkoopseizoen 1994/1995

37

  

VERORDENING (EG) Nr. 1944/95 VAN DE COMMISSIE van 4 augustus 1995 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 1927/95 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen

38

  

VERORDENING (EG) Nr. 1945/95 VAN DE COMMISSIE van 4 augustus 1995 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

40

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

95/308/EG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 24 juli 1995 betreffende de sluiting namens de Gemeenschap van het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren

42

  

Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren

44

  

Commissie

  

95/309/EG, Euratom:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 18 juli 1995 houdende nadere invulling van de beginselen voor de schatting van diensten uit woningbezit ter uitvoering van artikel 1 van Richtlijn 89/130/EEG, Euratom van de Raad betreffende de harmonisatie van de opstelling van het bruto nationaal produkt tegen marktprijzen

59

  

95/310/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 24 juli 1995 tot wijziging van Beschikking 94/448/EG tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserij- en aquacultuurprodukten uit Nieuw-Zeeland

70

  

95/311/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 24 juli 1995 tot wijziging van Beschikking 95/173/EG tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserij en aquacultuurprodukten van oorsprong uit Peru (1)

78

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top