Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:172:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 172, 22 juli 1995


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 172
38e jaargang
22 juli 1995Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

VERORDENING (EG) Nr. 1766/95 VAN DE COMMISSIE van 21 juli 1995 tot vaststelling van de landbouwomrekeningskoersen

1

 

*

95/276/EG: Wijzigingen van het reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 6 juli 1995

3

 

*

Richtlijn 95/35/EG van de Commissie van 14 juli 1995 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (1)

6

 

*

Richtlijn 95/36/EG van de Commissie van 14 juli 1995 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (1)

8

 

*

Richtlijn 95/37/EG van de Commissie van 18 juli 1995 tot wijziging van Richtlijn 70/524/EEG van de Raad betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding

21

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

95/278/EG, Euratom, EGKS:

 
 

*

Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen van 17 juli 1995 houdende benoeming van leden van het Gerecht van eerste aanleg

23

  

Commissie

  

95/279/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 12 juli 1995 tot vaststelling van sommige bepalingen ter uitvoering van Beschikking 93/588/EEG van de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma voor de beroepsopleiding van ambtenaren belast met de indirecte fiscaliteit

24

  

95/280/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 14 juli 1995 tot wijziging van bepaalde gegevens van de lijst in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3206/94 tot vaststelling voor 1995 van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt, op tong mogen vissen

28

  

95/281/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 14 juli 1995 tot wijziging van bepaalde gegevens van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde kustzones van de Gemeenschap mogen vissen met de boomkor

30

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top