EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:143:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 143, 27 juni 1995


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 143
38e jaargang
27 juni 1995Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

VERORDENING (EG) Nr. 1436/95 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 1995 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde produkten in de sectoren eieren en pluimvee, die in juni 1995 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten Overeenkomsten met Bulgarije en Roemenië

1

  

VERORDENING (EG) Nr. 1437/95 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 1995 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde produkten in de sectoren eieren en pluimvee, die in juni 1995 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten Overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Republiek

3

  

VERORDENING (EG) Nr. 1438/95 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 1995 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde produkten in de sector slachtpluimvee, die in juni 1995 worden ingediend op grond van de regeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor slachtpluimvee en bepaalde andere landbouwprodukten

5

 

*

Verordening (EG) nr. 1439/95 van de Commissie van 26 juni 1995 tot vaststelling van bepalingen van Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad inzake de invoer en de uitvoer van produkten van de sector schape- en geitevlees

7

 

*

Verordening (EG) nr. 1440/95 van de Commissie van 26 juni 1995 tot opening van communautaire tariefcontingenten voor het tweede halfjaar van 1995 voor schapen, geiten, schapevlees en geitevlees van de GN-codes ex 0104 10, ex 0104 20 en 0204

17

 

*

Verordening (EG) nr. 1441/95 van de Commissie van 26 juni 1995 tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1)

22

 

*

Verordening (EG) nr. 1442/95 van de Commissie van 26 juni 1995 tot wijziging van de bijlagen I, II, III en IV bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1)

26

 

*

Verordening (EG) nr. 1443/95 van de Commissie van 26 juni 1995 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1995, van het geraamde inkomensverlies en van het geraamde premiebedrag per ooi en per vrouwelijke geit alsmede van het eerste voorschot op deze premie en op het bedrag van een voorschot op de bijzondere steun voor de schapen- en geitenhouderij in bepaalde probleemgebieden van de Gemeenschap

31

 

*

Verordening (EG) nr. 1444/95 van de Commissie van 26 juni 1995 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1995/1996, van de voor gedroogde pruimen (basisprodukt) aan de telers te betalen minimumprijs, alsmede van het bedrag van de steun bij de produktie van gedroogde pruimen

33

 

*

Verordening (EG) nr. 1445/95 van de Commissie van 26 juni 1995 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/80

35

 

*

Verordening (EG) nr. 1446/95 van de Commissie van 26 juni 1995 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 121/94 en (EG) nr. 1606/94 wat betreft de aanpassing, bij wijze van overgangsmaatregel, van een aantal bepalingen betreffende de invoer in de Gemeenschap van bepaalde produkten van de sector granen uit de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, de Republiek Bulgarije en Roemenië met het oog op de tenuitvoerlegging van de in het kader van de handelsbesprekingen van de Uruguay- Ronde gesloten overeenkomst inzake de landbouw

45

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 1447/95 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 1995 tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3944/87 en Verordening (EEG) nr. 209/88 in de sector varkensvlees

46

 

*

Verordening (EG) nr. 1448/95 van de Commissie van 26 juni 1995 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2123/89 tot vaststelling van de lijst van de representatieve markten voor de sector varkensvlees in de Gemeenschap

47

 

*

Verordening (EG) nr. 1449/95 van de Commissie van 26 juni 1995 tot vaststelling van de wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 3221/94

48

  

VERORDENING (EG) Nr. 1450/95 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 1995 inzake de levering van plantaardige olie als voedselhulp

50

  

VERORDENING (EG) Nr. 1451/95 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 1995 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

55

  

VERORDENING (EG) Nr. 1452/95 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 1995 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

57

  

VERORDENING (EG) Nr. 1453/95 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 1995 tot wijziging van het basisbedrag van de invoerheffing voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector

59

  

VERORDENING (EG) Nr. 1454/95 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 1995 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

61

  

VERORDENING (EG) Nr. 1455/95 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 1995 tot wijziging van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere produkten van de suikersector

63

  

VERORDENING (EG) Nr. 1456/95 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 1995 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

65

  

VERORDENING (EG) Nr. 1457/95 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 1995 tot vaststelling van het steunbedrag voor katoen

67

  

VERORDENING (EG) Nr. 1458/95 VAN DE COMMISSIE van 26 juni 1995 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde produkten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

68

 

*

Richtlijn 95/18/EG van de Raad van 19 juni 1995 betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen

70

 

*

Richtlijn 95/19/EG van de Raad van 19 juni 1995 inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van gebruiksrechten voor de infrastructuur

75

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top