Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:091:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 91, 22 april 1995


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 91
38e jaargang
22 april 1995Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

VERORDENING (EG) Nr. 878/95 VAN DE COMMISSIE van 21 april 1995 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 822/87 wat de aanzuring van in 1994/1995 in de provincies Verona en Piacenza (Italië) geproduceerde verrijkte wijn betreft

1

 

*

Verordening (EG) nr. 879/95 van de Commissie van 21 april 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3447/90 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de toekenning van steun aan de particuliere opslag in de sector schape- en geitevlees

2

 

*

Verordening (EG) nr. 880/95 van de Commissie van 21 april 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 220/91 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1360/78 van de Raad betreffende producentengroeperingen en unies van producentengroeperingen

5

  

VERORDENING (EG) Nr. 881/95 VAN DE COMMISSIE van 21 april 1995 inzake de levering van plantaardige olie als voedselhulp

7

  

VERORDENING (EG) Nr. 882/95 VAN DE COMMISSIE van 21 april 1995 betreffende de leveringen van witte suiker als voedselhulp

14

  

VERORDENING (EG) Nr. 883/95 VAN DE COMMISSIE van 21 april 1995 tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst

20

  

VERORDENING (EG) Nr. 884/95 VAN DE COMMISSIE van 21 april 1995 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

22

  

VERORDENING (EG) Nr. 885/95 VAN DE COMMISSIE van 21 april 1995 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

24

  

VERORDENING (EG) Nr. 886/95 VAN DE COMMISSIE van 21 april 1995 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

26

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 887/95 VAN DE COMMISSIE van 21 april 1995 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 734/95 houdende schorsing van de vaststelling vooraf van de uitvoerrestituties voor bepaalde graan- en rijstprodukten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage II van het Verdrag vallen

28

  

VERORDENING (EG) Nr. 888/95 VAN DE COMMISSIE van 21 april 1995 tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

29

  

VERORDENING (EG) Nr. 889/95 VAN DE COMMISSIE van 21 april 1995 tot wijziging van het basisbedrag van de invoerheffing voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector

31

  

VERORDENING (EG) Nr. 890/95 VAN DE COMMISSIE van 21 april 1995 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

33

 

*

Richtlijn 95/9/EG van de Commissie van 7 april 1995 houdende wijziging van Richtlijn 94/39/EG tot vaststelling van de lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel (1)

35

 

*

Richtlijn 95/10/EG van de Commissie van 7 april 1995 tot vaststelling van de methode ter berekening van de energiewaarde van honde- en kattevoeders met bijzonder voedingsdoel

39

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

95/136/EG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 14 maart 1995 betreffende de sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oostenrijk op grond van artikel XXVIII van de GATT

41

  

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oostenrijk betreffende een tariefcontingent voor 5 000 koeien en vaarzen

42

  

95/137/EG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 7 april 1995 houdende ondertekening, door de Gemeenschap, zonder voorbehoud van bekrachtiging, van de Overeenkomst inzake de douaneregeling voor containers die in het internationale vervoer in poolverband worden gebruikt (Genève, 21 januari 1994)

45

  

Commissie

  

95/138/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 30 maart 1995 tot vaststelling van controlemethoden om de Nederlandse rundveebeslagen verder als officieel tuberculosevrij te kunnen erkennen (1)

53

  

95/139/EG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 6 april 1995 tot machtiging van het Koninkrijk België, de Franse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden om vlaszaad dat niet aan de eisen van Richtlijn 69/208/EEG van de Raad voldoet, tijdelijk tot de handel toe te laten

55

  

95/140/EG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 7 april 1995 houdende wijziging van Beschikking 91/449/EEG tot vaststelling van het model van de gezondheidscertificaten voor uit derde landen ingevoerde vleesprodukten (1)

56

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top