Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:069:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 69, 29 maart 1995


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 69
38e jaargang
29 maart 1995Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 656/95 van de Commissie van 28 maart 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2568/91 inzake de kenmerken van olijfoliën en oliën uit afvallen van olijven en de desbetreffende analysemethoden en van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

1

 

*

Verordening (EG) nr. 657/95 van de Commissie van 28 maart 1995 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor het beheer van de tweede tranche van de kwantitatieve contingenten die in 1995 van toepassing zijn op bepaalde produkten van oorsprong uit de Volksrepubliek China

13

  

VERORDENING (EG) Nr. 658/95 VAN DE COMMISSIE van 28 maart 1995 houdende vaststelling van de bedragen welke in mindering worden gebracht op de invoerrechten van rundvlees van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-Staten)

20

  

VERORDENING (EG) Nr. 659/95 VAN DE COMMISSIE van 28 maart 1995 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde produkten in de sectoren eieren en pluimvee, die in maart 1995 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten Overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Republiek

22

  

VERORDENING (EG) Nr. 660/95 VAN DE COMMISSIE van 28 maart 1995 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde produkten in de sectoren eieren en pluimvee, die in maart 1995 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten Overeenkomsten met Bulgarije en Roemenië

24

  

VERORDENING (EG) Nr. 661/95 VAN DE COMMISSIE van 28 maart 1995 houdende vaststelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector slachtpluimvee

26

  

VERORDENING (EG) Nr. 662/95 VAN DE COMMISSIE van 28 maart 1995 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1078/94, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte broodtarwe uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 1 800 000 ton te verhogen

31

  

VERORDENING (EG) Nr. 663/95 VAN DE COMMISSIE van 28 maart 1995 houdende vaststelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector eieren

33

  

VERORDENING (EG) Nr. 664/95 VAN DE COMMISSIE van 28 maart 1995 houdende intrekking van de compenserende heffing en tot wederinstelling van het preferentiële douanerecht bij invoer van peren van oorsprong uit Zwitserland

35

  

VERORDENING (EG) Nr. 665/95 VAN DE COMMISSIE van 28 maart 1995 houdende vaststelling van de sluisprijzen en de belastingen bij invoer voor ovoalbumine en lactoalbumine

36

  

VERORDENING (EG) Nr. 666/95 VAN DE COMMISSIE van 28 maart 1995 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

38

  

VERORDENING (EG) Nr. 667/95 VAN DE COMMISSIE van 28 maart 1995 tot vaststelling van het steunbedrag voor katoen

40

  

VERORDENING (EG) Nr. 668/95 VAN DE COMMISSIE van 28 maart 1995 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

41

  

VERORDENING (EG) Nr. 669/95 VAN DE COMMISSIE van 28 maart 1995 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

43

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

95/88/EG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 2 maart 1995 tot wijziging van de Beschikkingen 94/187/EG, 94/309/EG, 94/344/EG en 94/446/EG, tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van bepaalde produkten als bedoeld bij Richtlijn 92/118/EEG van de Raad (1)

45

  

Comité van de Regio's

 

*

Wijziging van het Reglement van Orde door het Comité van de Regio's vastgesteld tijdens zijn zesde voltallige zitting op 1 en 2 februari 1995 en goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie tijdens zijn 1833e zitting op 10 maart 1995

47

 
  

Rectificaties

 
 

*

RECTIFICATIE VOOR :# 93/195/EEG: Beschikking van de Commissie van 2 februari 1993 inzake veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor het opnieuw binnenbrengen, na tijdelijke uitvoer, van geregistreerde paarden voor wedrennen, wedstrijden en culturele manifestaties

48

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top