Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:054:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 54, 10 maart 1995


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 54
38e jaargang
10 maart 1995Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

VERORDENING (EG) Nr. 526/95 VAN DE COMMISSIE van 9 maart 1995 tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie

1

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 527/95 VAN DE COMMISSIE van 9 maart 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1767/82 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de specifieke invoerheffingen voor bepaalde zuivelprodukten

4

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 528/95 VAN DE COMMISSIE van 9 maart 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1164/89 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de steun voor vezelvlas en hennep tot aanvulling van bijlage A

9

 

*

Verordening (EG) nr. 529/95 van de Commissie van 9 maart 1995 houdende verlenging van de termijn na afloop waarvan artikel 11, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische produktiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwprodukten en levensmiddelen, moet worden toegepast op de invoer uit bepaalde derde landen

10

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 530/95 VAN DE COMMISSIE van 9 maart 1995 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3536/91 tot vaststelling van de uiterste datum voor de inslag van magere-melkpoeder dat op grond van Verordening (EEG) nr. 3398/91 wordt verkocht

12

  

VERORDENING (EG) Nr. 531/95 VAN DE COMMISSIE van 9 maart 1995 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

13

  

VERORDENING (EG) Nr. 532/95 VAN DE COMMISSIE van 9 maart 1995 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 3069/93 houdende schorsing van de vaststelling vooraf van de invoerheffing voor bepaalde granen

15

  

VERORDENING (EG) Nr. 533/95 VAN DE COMMISSIE van 9 maart 1995 tot vaststelling van het steunbedrag voor katoen

16

  

VERORDENING (EG) Nr. 534/95 VAN DE COMMISSIE van 9 maart 1995 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

17

  

VERORDENING (EG) Nr. 535/95 VAN DE COMMISSIE van 9 maart 1995 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

19

  

VERORDENING (EG) Nr. 536/95 VAN DE COMMISSIE van 9 maart 1995 tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst

21

  

VERORDENING (EG) Nr. 537/95 VAN DE COMMISSIE van 9 maart 1995 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

23

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

95/56/EG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 6 maart 1995 betreffende de sluiting van een over eenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds, houdende wijziging van de tabellen I en II van de bijlage bij Protocol nr. 1 van de Overeenkomst van 2 december 1991 tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds

25

  

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds, houdende wijziging van de tabellen I en II van de bijlage bij Protocol nr. 1 van de Overeenkomst van 2 december 1991 tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds

26

  

95/57/EG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 6 maart 1995 houdende benoeming van een plaatsvervanger in het Comité van de Regio's

30
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top