EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:371:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 371, 31 december 1994


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 371
37e jaargang
31 december 1994Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

......

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

94/946/EG:

 
 

*

Besluit nr. 2/94 van het Comité voor Douanesamenwerking ACS-EG van 25 november 1994 tot wijziging van Besluit nr. 4/93 houdende afwijking van de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" met inachtneming van de bijzondere situatie van de Republiek der Seychellen met betrekking tot haar produktie van conserven van tonijn

1

  

94/947/EG:

 
 

*

Besluit nr. 1/94 van de Gemengde Commissie EEG/EVA "Gemeenschappelijk Douanevervoer" van 8 december 1994 houdende wijziging van aanhangsel II van de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een regeling voor gemeenschappelijk douanevervoer

2

  

94/948/EG:

 
 

*

Besluit nr. 2/94 van de Gemengde Commissie EEG-EVA "Gemeenschappelijk Douanevervoer" van 8 december 1994 houdende toepassing van artikel 34 ter, lid 2, van aanhangsel II bij de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer

4

  

94/949/EG:

 
 

*

Besluit nr. 3/94 van de Gemengde Commissie EEG/EVA "Gemeenschappelijk Douanevervoer" van 8 december 1994 tot wijziging van aanhangsel II bij de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer

6

  

94/950/EG:

 
 

*

Besluit nr. 4/94 van de Gemengde Commissie EEG-EVA "Gemeenschappelijk Douanevervoer" van 8 december 1994 houdende overgangsmaatregelen voor de toepassing van de Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer

9

  

94/951/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 12 december 1994 betreffende aanvragen om de terugbetaling van anti- dumpingrechten die waren geïnd bij de invoer van bepaalde kogellagers van oorsprong uit Thailand (NMB GmbH, NMB France Sàrl, NMB Italia Srl en NMB (UK) Ltd) (Slechts de teksten in de Duitse, Engelse, Franse en de Italiaanse taal zijn authentiek)

10

  

94/952/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 20 december tot goedkeuring van de door Frankrijk voor 1995 ingediende programma's voor de uitroeiing van anaplasmose en babesiose in Réunion en van cowdriose en babesiose in Guadeloupe en Martinique, en tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

12

  

94/953/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 20 december 1994 houdende derde wijziging van Richtlijn 91/68/EEG van de Raad inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten

14

  

94/954/EG:

 
 

*

Besluit van de Commissie van 21 december 1994 tot wijziging van Besluit 78/45/EEG ten aanzien van het aantal leden van het Wetenschappelijk Comité voor kosmetologie (1)

15

  

94/955/Euratom:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 21 december 1994 inzake een procedure op grond van artikel 83 van het Euratom-Verdrag (XVII-004-Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid) (Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

16

  

94/956/Euratom:

 
 

*

Aanbeveling van de Commissie van 21 december 1994 inzake de toepassing van de veiligheidscontrole van Euratom in Spanje (Slechts de tekst in de Spaanse taal is authentiek)

18

  

94/957/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 28 december 1994 tot vaststelling van de door Finland toe te passen overgangsmaatregelen inzake de veterinaire controles voor levende dieren uit derde landen die in Finland worden binnengebracht

19

  

94/958/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 28 december 1994 tot vaststelling van de door Finland toe te passen overgangsmaatregelen inzake de veterinaire controles voor produkten uit derde landen die in Finland worden binnengebracht

21

  

94/959/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 28 december 1994 tot vaststelling van een controleregeling om de Finse rundveebeslagen verder als officieel tuberculosevrij te kunnen erkennen

23

  

94/960/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 28 december 1994 tot vastelling van een controleregeling om de Finse rundveebeslagen verder als officieel brucellosevrij te kunnen erkennen

25

  

94/961/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 28 december 1994 houdende vierde wijziging van Beschikking 93/24/EEG en betreffende aanvullende garanties ten aanzien van de ziekte van Aujeszky voor varkens die bestemd zijn voor ziektevrije regio's in Finland

26

  

94/962/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 28 december 1994 tot wijziging van Beschikking 93/14/EEG en betreffende aanvullende garanties ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis (IBR) voor runderen die voor Finland bestemd zijn

27

  

94/963/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 28 december 1994 tot vaststelling van de status van Finland ten aanzien van Newcastle disease (pseudo-vogelpest)

29

  

94/964/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 28 december 1994 houdende goedkeuring van het door Finland ingediende plan voor de erkenning van inrichtingen voor het intracommunautaire handelsverkeer in pluimvee en broedeieren

30

  

94/965/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 28 december 1994 tot wijziging van Beschikking 93/52/EEG in verband met de situatie van Finland op het vlak van brucellose (Br. melitensis)

31

  

94/966/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 28 december 1994 tot vaststelling, voor Finland, van het aantal Animo-eenheden dat voor de financiële bijdrage van de Gemeenschap in aanmerking komt

32

  

94/967/EG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 28 december 1994 houdende wijziging van Beschikking 92/175/EEG wat betreft de lijst van Animo-eenheden in Finland

33

  

94/968/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 28 december 1994 houdende goedkeuring van het door Finland ingediende operationele programma inzake de controle op Salmonellae bij bepaalde levende dieren en dierlijke produkten

36

  

94/969/EG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 28 december 1994 houdende wijziging van Beschikking 92/175/EEG wat betreft de lijst van Animo-eenheden in Oostenrijk

38

  

94/970/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 28 december 1994 tot vaststelling van de door Oostenrijk toe te passen overgangsmaatregelen inzake de veterinaire controles voor levende dieren uit derde landen die in Oostenrijk worden binnengebracht

41

  

94/971/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 28 december 1994 tot vaststelling van de door Oostenrijk toe te passen overgangsmaatregelen inzake de veterinaire controles voor produkten uit derde landen die in Oostenrijk worden binnengebracht

44

  

94/972/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 28 december 1994 tot wijziging van Beschikking 93/52/EEG in verband met de situatie van Zweden op het vlak van brucellose (Br. melitensis)

48

  

94/973/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 28 december 1994 houdende zevende wijziging van Beschikking 90/442/EEG tot vaststelling van de codes voor de melding van dierziekten met betrekking tot Zweden

49

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top