EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:338:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 338, 28 december 1994


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 338
37e jaargang
28 december 1994Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 3231/94 van de Raad van 22 december 1994 betreffende bepaalde maatregelen die voortvloeien uit de onderhandelingen in het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT en andere vereenvoudigingsmaatregelen

1

 

*

Verordening (EG) nr. 3232/94 van de Raad van 20 december 1994 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3610/93 inzake de voortzetting van de invoer, onder bijzondere voorwaarden, van boter uit Nieuw-Zeeland in het Verenigd Koninkrijk

12

 

*

Verordening (EG) nr. 3233/94 van de Raad van 20 december 1994 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3508/92 tot instelling van een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen

13

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3234/94 VAN DE RAAD van 20 december 1994 betreffende de schorsing van de heffing bij invoer van produkten van de sector schape- en geitevlees

14

 

*

Verordening (EG) nr. 3235/94 van de Raad van 20 december 1994 tot wijziging, naar aanleiding van de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, van verschillende bepalingen in de landbouwsector met betrekking tot de medefinanciering van bepaalde maatregelen, ten gunste van de betrokken nieuwe Lid-Staten

16

 

*

Verordening (EG) nr. 3236/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2123/89 tot vaststelling van de lijst van representatieve markten voor de sector varkensvlees in de Gemeenschap, naar aanleiding van de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden

18

 

*

Verordening (EG) nr. 3237/94 van de Commissie van 21 december 1994 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van de in de Akte van Toetreding van Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden bedoelde regeling voor de toegang tot de wateren

20

 

*

Verordening (EG) nr. 3238/94 van de Commissie van 21 december 1994 betreffende de vaststelling en het beheer van de variabele elementen, toepasselijk op bepaalde goederen van oorsprong uit Polen, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Tsjechië, Slowakije, Litouwen, Letland en Estland, verkregen uit verwerking van landbouwprodukten, bedoeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3448/93

30

 

*

Verordening (EG) nr. 3239/94 van de Commissie van 21 december 1994 tot wijziging van bepaalde verordeningen in de sectoren eieren en slacht-pluimvee in verband met de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden

48

 

*

Verordening (EG) nr. 3240/94 van de Commissie van 21 december 1994 tot verlenging van de geldigheidsduur van Verordening (EEG) nr. 3879/90 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling in 1991, 1992, 1993 en 1994 voor produkten van de GN-codes 0714 10 10, 0714 10 91 en 0714 10 99, van oorsprong uit Thailand

52

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3241/94 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1994 tot vaststelling, voor het eerste halfjaar van 1995, van uitvoeringsbepalingen van de bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad ingestelde regeling voor de invoer van kwaliteitsrundvlees

53

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3242/94 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1994 tot afwijking van de Verordeningen (EEG) nr. 19/82 en (EEG) nr. 3653/85 met betrekking tot de invoer van produkten uit de sector schape- en geitevlees van oorsprong uit bepaalde derde landen

60

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3243/94 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1994 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de invoerregelingen die voor rundvlees van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees zijn ingesteld bij de Verordeningen (EG) nr. 3071/94 en (EG) nr. 3073/94 van de Raad

62

 

*

Verordening (EG) nr. 3244/94 van de Commissie van 21 december 1994 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3108/94 betreffende de wegens de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden te nemen overgangsmaatregelen voor het handelsverkeer in landbouwprodukten

68

 

*

Verordening (EG) nr. 3245/94 van de Commissie van 21 december 1994 tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1267/93 houdende nadere bepalingen ter toepassing van Verordening (EEG) nr. 1108/93 van de Raad ten aanzien van het beheer van een contingent van 5 000 ton honde- en kattevoer van GN-code 2309 10, van oorsprong uit Zweden

69

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3246/94 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 611/77 betreffende de vaststelling van de bijzondere heffing op levende runderen en op ander dan bevroren rundvlees

70

 

*

Verordening (EG) nr. 3247/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2456/93 tot uitvoering van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad wat de algemene en de specifieke interventiemaatregelen in de sector rundvlees betreft

72

 

*

BESCHIKKING Nr. 3248/94/EGKS VAN DE COMMISSIE van 22 december 1994 houdende verlenging van Beschikking nr. 1478/94/EGKS betreffende de instelling van overgangstariefmaatregelen voor produkten die vallen onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, voor Bulgarije, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Polen, Roemenië, Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Estland, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Letland, Litouwen, Moldavië, Oezbekistan, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oekraïne, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Slovenië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, tot en met 31 december 1994, in verband met de Duitse eenwording

77

  

Verordening (EG) nr. 3249/94 van de Commissie van 27 december 1994 tot vaststelling van de hoeveelheid van bepaalde kaassoorten die, in het kader van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap met Bulgarije en Roemenië gesloten Interimovereenkomsten, beschikbaar is voor het eerste kwartaal van 1995

79

  

Verordening (EG) nr. 3250/94 van de Commissie van 27 december 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor mengvoeders

81

  

Verordening (EG) nr. 3251/94 van de Commissie van 27 december 1994 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten

83

  

Verordening (EG) nr. 3252/94 van de Commissie van 27 december 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

94

  

Verordening (EG) nr. 3253/94 van de Commissie van 27 december 1994 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

96

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

94/820/EG:

 
 

*

Aanbeveling van de Commissie van 19 oktober 1994 betreffende de juridische aspecten van de elektronische uitwisseling van gegevens (1)

98

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top