Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:335:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 335, 23 december 1994


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 335
37e jaargang
23 december 1994Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EGKS, EG, Euratom) nr. 3161/94 van de Raad van 19 december 1994 houdende aanpassing, met ingang van 1 juli 1994, van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden der Europese Gemeenschappen alsmede van de aanpassingscoëfficiënten welke van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen

1

 

*

Verordening (EGKS, EG, Euratom) nr. 3162/94 van de Raad van 19 december 1994 tot wijziging van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van de belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen

5

 

*

Verordening (EGKS, EG, Euratom) nr. 3163/94 van de Raad van 19 december 1994 tot wijziging van Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 549/69 ter bepaling van de categorieën van ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Gemeenschappen waarop de bepalingen van de artikelen 12, 13, tweede alinea, en 14 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen van toepassing zijn

6

  

Verordening (EG) nr. 3164/94 van de Commissie van 22 december 1994 tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie

7

  

Verordening (EG) nr. 3165/94 van de Commissie van 21 december 1994 betreffende de gratis levering aan Moldavië van zachte tarwe en rogge uit interventievoorraden, in het kader van Verordening (EG) nr. 1999/94 van de Raad

10

  

Verordening (EG) nr. 3166/94 van de Commissie van 22 december 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor levende schapen en geiten alsmede voor schape- en geitevlees, niet bevroren

17

  

Verordening (EG) nr. 3167/94 van de Commissie van 22 december 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor bevroren schape- en geitevlees

20

 

*

Verordening (EG) nr. 3168/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende vaststelling van een communautaire invoervergunning voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielprodukten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere, communautaire regeling, en tot wijziging van een aantal bepalingen van die Verordening

23

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3169/94 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1994 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielprodukten uit derde landen en tot vaststelling van een communautaire invoervergunning voor de toepassing van genoemde verordening

33

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3170/94 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1994 houdende opening, voor het eerste halfjaar van 1995, van een invoercontingent voor levende runderen met een gewicht van 160 tot 300 kg, van oorsprong en van herkomst uit Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Republiek

43

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3171/94 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1994 tot vaststelling van het aantal jonge mannelijke runderen dat in het eerste kwartaal van 1995 onder bijzondere voorwaarden mag worden ingevoerd, en houdende afwijking, voor dat kwartaal, van Verordening (EEG) nr. 2377/80

47

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3172/94 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1994 tot vaststelling van de hoeveelheden bevroren rundvlees voor verwerking die in het eerste kwartaal van 1995 op bijzondere voorwaarden mogen worden ingevoerd

50

 

*

Verordening (EG) nr. 3173/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke maatregelen ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee wat de specifieke regeling voor de voorziening met gedroogde voedergewassen betreft

51

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3174/94 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1994 tot vaststelling van de definitieve maatregelen in verband met de afgifte van ARH-certificaten in de rundvleessector voor het handelsverkeer met Spanje

53

 

*

Verordening (EG) nr. 3175/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende bepalingen voor de toepassing van de specifieke regeling voor de voorziening van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee met graanprodukten en tot vaststelling van de op ramingen berustende voorzieningsbalans

54

 

*

Verordening (EG) nr. 3176/94 van de Commissie van 21 december 1994 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

56

 

*

Beschikking nr. 3177/94/EGKS van de Commissie van 20 december 1994 tot vaststelling van het heffingspercentage voor het begrotingsjaar 1995 en tot wijziging van Beschikking nr. 3/52/EGKS met betrekking tot het bedrag en de wijze van toepassing van de in de artikelen 49 en 50 van het EGKS-Verdrag bedoelde heffingen

58

  

Verordening (EG) nr. 3178/94 van de Commissie van 22 december 1994 met betrekking tot de levering van zuivelprodukten in het kader van de voedselhulp

61

  

Verordening (EG) nr. 3179/94 van de Commissie van 22 december 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst

64

  

Verordening (EG) nr. 3180/94 van de Commissie van 22 december 1994 houdende vaststelling van de bedragen welke in mindering worden gebracht op de invoerrechten van rundvlees van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-Staten)

66

  

Verordening (EG) nr. 3181/94 van de Commissie van 22 december 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1627/89 betreffende de aankoop van rundvlees door middel van inschrijving

68

  

Verordening (EG) nr. 3182/94 van de Commissie van 22 december 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

70

  

Verordening (EG) nr. 3183/94 van de Commissie van 22 december 1994 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

72

  

Verordening (EG) nr. 3184/94 van de Commissie van 22 december 1994 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

74

  

Verordening (EG) nr. 3185/94 van de Commissie van 22 december 1994 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout

77

  

Verordening (EG) nr. 3186/94 van de Commissie van 22 december 1994 houdende schorsing van de vaststelling vooraf van de uitvoerrestituties voor bepaalde op basis van granen en rijst verwerkte produkten en voor mengvoeders op basis van granen

79

  

Verordening (EG) nr. 3187/94 van de Commissie van 22 december 1994 houdende schorsing van de vaststelling vooraf van de uitvoerrestituties voor bepaalde graan- en rijstprodukten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage II van het Verdrag vallen

80

  

Verordening (EG) nr. 3188/94 van de Commissie van 22 december 1994 tot vaststelling van de restituties bij de produktie in de sectoren granen en rijst

81

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

94/813/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 27 juli 1994 betreffende de steun aan Franse varkenshouders - Caisse professionnelle de régulation porcine" (Stabiporc) (Vereveningsfonds voor de varkensvleessector) (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

82

  

94/814/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 14 september 1994 betreffende de steun die in Ierland in het kader van de regeling inzake het Market Development Fund" voor de uitvoer van paddestoelen wordt verleend (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

90
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top