EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:296:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 296, 17 november 1994


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 296
37e jaargang
17 november 1994Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EG) nr. 2780/94 van de Commissie van 16 november 1994 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2700/94 inzake de levering van granen als voedselhulp

1

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 2781/94 VAN DE COMMISSIE van 15 november 1994 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

2

  

Verordening (EG) nr. 2782/94 van de Commissie van 16 november 1994 tot vaststelling van extra bedragen voor produkten in de sector eieren

6

 

*

Verordening (EG) nr. 2783/94 van de Commissie van 16 november 1994 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor uitvoer bestemd rundvlees met been en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 764/94

8

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 2784/94 VAN DE COMMISSIE van 16 november 1994 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor verwerking in de Gemeenschap bestemd rundvlees en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 2438/94

11

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 2785/94 VAN DE COMMISSIE van 16 november 1994 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor uitvoer bestemd rundvlees zonder been en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 2439/94

15

  

Verordening (EG) nr. 2786/94 van de Commissie van 16 november 1994 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2117/94 teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de interne markt van graan uit de voorraden van het Spaanse interventiebureau betrekking heeft, tot 795 911 ton te verhogen

19

  

Verordening (EG) nr. 2787/94 van de Commissie van 16 november 1994 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2118/94 teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de interne markt van graan uit de voorraden van het Duitse interventiebureau betrekking heeft, tot 500 490 ton te verhogen

20

  

Verordening (EG) nr. 2788/94 van de Commissie van 16 november 1994 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2119/94 teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de interne markt van graan uit de voorraden van het Deense interventiebureau betrekking heeft, tot 278 961 ton te verhogen

21

  

Verordening (EG) nr. 2789/94 van de Commissie van 16 november 1994 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2120/94 teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de interne markt van graan uit de voorraden van het Franse interventiebureau betrekking heeft, tot 1 059 357 ton te verhogen

22

 

*

Verordening (EG) nr. 2790/94 van de Commissie van 16 november 1994 houdende gemeenschappelijke toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Canarische Eilanden

23

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 2791/94 VAN DE COMMISSIE van 16 november 1994 betreffende de uitzonderlijke toewijzing, als gevolg van de storm Debbie, van een extra hoeveelheid bananen boven het tariefcontingent dat voor 1994 voor invoer is vastgesteld

33

  

Verordening (EG) nr. 2792/94 van de Commissie van 16 november 1994 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

35

  

Verordening (EG) nr. 2793/94 van de Commissie van 16 november 1994 tot vaststelling van het steunbedrag voor katoen

37

  

Verordening (EG) nr. 2794/94 van de Commissie van 16 november 1994 tot wijziging van het basisbedrag van de invoerheffing voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector

38

  

Verordening (EG) nr. 2795/94 van de Commissie van 16 november 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

40

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

94/741/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 24 oktober 1994 inzake de vragenlijsten voor de verslagen van de Lid-Staten betreffende de toepassing van bepaalde richtlijnen in de sector afvalstoffen (tenuitvoerlegging van Richtlijn 91/692/EEG van de Raad)

42

  

94/742/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 14 november 1994 betreffende een aanvullende financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing van klassieke varkenspest in België (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

56
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top