EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:191:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 191, 27 juli 1994


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 191
37e jaargang
27 juli 1994Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 1827/94 van de Raad van 18 juli 1994 betreffende de opening en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor rum, tafia en arak van oorsprong uit de met de Europese Gemeenschap geassocieerde landen en gebieden overzee (LGO) (1994/1995)

1

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 1828/94 VAN DE RAAD van 25 juli 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 738/92 houdende instelling van een anti-dumpingrecht op de invoer van garens van katoen van oorsprong uit Brazilië en Turkije

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1829/94 van de Commissie van 26 juli 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3665/87 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwprodukten

5

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 1830/94 VAN DE COMMISSIE van 26 juli 1994 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van de GN-codes 3102 40 10 en 3102 40 90, van oorsprong uit de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Republiek, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3918/92 van de Raad vermelde tariefmaxima zijn verleend

7

 

*

Verordening (EG) nr. 1831/94 van de Commissie van 26 juli 1994 betreffende onregelmatigheden in het kader van de financiering van het Cohesiefonds en terugvordering van in dat kader onverschuldigd betaalde bedragen, alsmede betreffende de inrichting van een informatiesysteem op dit gebied

9

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 1832/94 VAN DE COMMISSIE van 26 juli 1994 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1097/94 tot vaststelling, voor de oogst 1994, van overgangsmaatregelen inzake de quotaverdeling in de tabaksector

13

 

*

Verordening (EG) nr. 1833/94 van de Commissie van 26 juli 1994 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3130/78 tot vaststelling van de interventiecentra voor olijfolie

14

  

Verordening (EG) nr. 1834/94 van de Commissie van 26 juli 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

16

  

Verordening (EG) nr. 1835/94 van de Commissie van 26 juli 1994 tot vaststelling van conservatoire maatregelen betreffende de op 26 juli 1994 voor het handelsverkeer met Spanje aangevraagde ARH-certificaten in de rundvleessector

18

  

Verordening (EG) nr. 1836/94 van de Commissie van 26 juli 1994 met betrekking tot de afgifte op 30 juli 1994 van invoercertificaten voor produkten uit de sector schapeen geitevlees van oorsprong uit bepaalde derde landen

19

  

Verordening (EG) nr. 1837/94 van de Commissie van 26 juli 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

20

  

Verordening (EG) nr. 1838/94 van de Commissie van 26 juli 1994 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

22

  

Verordening (EG) nr. 1839/94 van de Commissie van 26 juli 1994 tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

24
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top