EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:117:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 117, 7 mei 1994


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 117
37e jaargang
7 mei 1994Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EG) nr. 1065/94 van de Commissie van 6 mei 1994 inzake de levering van granen als voedselhulp

1

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 1066/94 VAN DE COMMISSIE van 6 mei 1994 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor uitvoer bestemd rundvlees zonder been en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 580/94

7

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 1067/94 VAN DE COMMISSIE van 6 mei 1994 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor verwerking in de Gemeenschap bestemd rundvlees en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 756/94

11

  

Verordening (EG) nr. 1068/94 van de Commissie van 6 mei 1994 tot wederinvoering van het preferentiële douanerecht bij invoer van kleinbloemige rozen van oorsprong uit Israël

16

  

Verordening (EG) nr. 1069/94 van de Commissie van 6 mei 1994 tot opening van openbare inschrijvingen met het oog op de verlening van steun voor de particuliere opslag van hele en halve geslachte lammeren

18

  

Verordening (EG) nr. 1070/94 van de Commissie van 6 mei 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1627/89 betreffende de aankoop van rundvlees door middel van inschrijving

19

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 1071/94 VAN DE COMMISSIE van 6 mei 1994 tot vaststelling van de minimumprijs bij invoer voor bepaalde verwerkte produkten op basis van kersen voor het verkoopseizoen 1994/1995

21

  

Verordening (EG) nr. 1072/94 van de Commissie van 6 mei 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

23

  

Verordening (EG) nr. 1073/94 van de Commissie van 6 mei 1994 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

25

  

Verordening (EG) nr. 1074/94 van de Commissie van 6 mei 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

27

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Conferentie van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten

  

94/271/EG, Euratom:

 
 

*

Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-staten van 24 maart 1994 inzake de raadpleging en mededeling van archiefbescheiden betreffende de onderhandelingen over de Verdragen van Rome, de onderhandelingen over de Europese Politieke Gemeenschap en het Interimcomité voor de gemeenschappelijke markt en Euratom

29

  

Commissie

  

94/272/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 13 april 1994 inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EG-Verdrag (IV/B-2/34 179 - Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf en de Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

30

  

94/273/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 18 april 1994 inzake de veterinaire certificering voor het in de handel brengen in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland van honden en katten die niet afkomstig zijn uit deze landen

37

  

94/274/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 18 april 1994 tot vaststelling van het systeem voor identificatie van honden en katten die in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland in de handel worden gebracht en niet afkomstig zijn uit deze landen

40

  

94/275/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 18 april 1994 betreffende de goedkeuring van rabiesvaccins

41

 
  

Rectificaties

 
  

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1008/94 van de Commissie van 29 april 1994 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen (PB nr. L 111 van 30.4.1994)

42

 

*

Rectificatie van Besluit 94/140/EG van de Commissie van 23 februari 1994 tot oprichting van een raadgevend comité coordinatie fraudebestrijding. (PB nr. L 61 van 4.3.1994)

42
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top