Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:113:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 113, 4 mei 1994


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 113
37e jaargang
4 mei 1994Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 1034/94 van de Commissie van 3 mei 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3886/92 inzake de communautaire medefinanciering van de aanvullende nationale premie bovenop de zoogkoeienpremie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 3611/93 van de Raad

1

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 1035/94 VAN DE COMMISSIE van 3 mei 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2775/88 houdende uitvoeringsbepalingen van artikel 5 bis van Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad

2

  

Verordening (EG) nr. 1036/94 van de Commissie van 3 mei 1994 tot vaststelling van de specifieke landbouwomrekeningskoers voor de vergoeding van de opslagkosten in de suikersector voor de maand april 1994

3

  

Verordening (EG) nr. 1037/94 van de Commissie van 3 mei 1994 houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 1193/93, (EEG) nr. 1195/93, (EEG) nr. 1197/93, (EEG) nr. 1198/93, (EEG) nr. 1516/93 en (EEG) nr. 1517/93 inzake de openstelling van permanente openbare inschrijvingen voor uitvoer van graan dat in het bezit is van de interventiebureaus

5

  

Verordening (EG) nr. 1038/94 van de Commissie van 3 mei 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

6

  

Verordening (EG) nr. 1039/94 van de Commissie van 3 mei 1994 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

8

  

Verordening (EG) nr. 1040/94 van de Commissie van 3 mei 1994 tot vaststelling van conservatoire maatregelen betreffende de op 3 mei 1994 voor het handelsverkeer met Spanje aangevraagde ARH-certificaten in de rundvleessector

10

  

Verordening (EG) nr. 1041/94 van de Commissie van 3 mei 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

11

  

Verordening (EG) nr. 1042/94 van de Commissie van 3 mei 1994 tot wijziging van het basisbedrag van de invoerheffing voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector

13

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Europees Parlement

  

94/262/EGKS, EG, Euratom:

 
 

*

Besluit van het Europees Parlement van 9 maart 1994 inzake het statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt

15

  

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

  

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

 

*

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA

19

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 933/94 van de Commissie van 27 april 1994 houdende vaststelling van de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen en aanwijzing van de als rapporteur optredende Lid-Staten voor de uitvoering van Verordening (EEG) nr. 3600/92 (PB nr. L 107 van 28.4.1994)

22
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top