Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:107:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 107, 28 april 1994


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 107
37e jaargang
28 april 1994Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EG) nr. 928/94 van de Commissie van 27 april 1994 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 493/94 en (EG) nr. 494/94 betreffende de opening van openbare inschrijvingen voor de uitvoer van zachte tarwe in de vorm van tarwemeel

1

  

Verordening (EG) nr. 929/94 van de Commissie van 27 april 1994 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

2

  

Verordening (EG) nr. 930/94 van de Commissie van 27 april 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1198/93, ten einde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte broodtarwe uit Franse interventie- voorraden betrekking heeft, tot 4 939 000 ton te verhogen

4

  

Verordening (EG) nr. 931/94 van de Commissie van 27 april 1994 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 1278/93 en (EEG) nr. 1286/93 met betrekking tot de geldigheidsduur van de certificaten die worden afgegeven in het kader van openbare inschrijvingen voor de restitutie bij de uitvoer van granen

6

  

Verordening (EG) nr. 932/94 van de Commissie van 27 april 1994 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 239/94, (EG) nr. 240/94, (EG) nr. 241/94 en (EG) nr. 242/94 betreffende de opening van openbare inschrijvingen voor de uitvoer van durum tarwe in de vorm van gries en griesmeel naar Algerije

7

 

*

Verordening (EG) nr. 933/94 van de Commissie van 27 april 1994 houdende vaststelling van de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen en aanwijzing van de als rapporteur optredende Lid-Staten voor de uitvoering van Verordening (EEG) nr. 3600/92

8

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 934/94 VAN DE COMMISSIE van 27 april 1994 tot vaststelling van bijzondere regels voor het beheer en de verdeling van bepaalde bij Verordening (EG) nr. 517/94 ingestelde kwantitatieve contingenten voor textielprodukten

19

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 935/94 VAN DE COMMISSIE van 27 april 1994 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 845/93 tot vaststelling van de regionale basisarealen die van toepassing zijn in het kader van de steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen

25

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 936/94 VAN DE COMMISSIE van 27 april 1994 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1112/93 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector rundvlees tussen de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 1985 en Spanje en Portugal

27

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 937/94 VAN DE COMMISSIE van 27 april 1994 tot vaststelling van de definitieve maatregelen in verband met de afgifte van ARH-certificaten in de rundvleessector voor het handelsverkeer met Spanje

28

  

Verordening (EG) nr. 938/94 van de Commissie van 27 april 1994 met betrekking tot de afgifte op 30 april 1994 van invoercertificaten voor produkten uit de sector schape- en geitevlees van oorsprong uit bepaalde derde landen

29

  

Verordening (EG) nr. 939/94 van de Commissie van 27 april 1994 tot vaststelling van het bedrag dat in mindering moet worden gebracht op het variabele element van de heffing voor zemelen en slijpsel van oorsprong uit Argentinië

30

  

Verordening (EG) nr. 940/94 van de Commissie van 27 april 1994 tot vaststelling van het bedrag waarmee het variabele element van de heffing op zemelen en slijpsel van oorsprong uit Egypte moet worden verminderd

32

  

Verordening (EG) nr. 941/94 van de Commissie van 27 april 1994 tot vaststelling van het bedrag waarmee het variabele element van de heffing op zemelen en slijpsel van oorsprong uit Algerije, Marokko en Tunesië moet worden verminderd

34

  

Verordening (EG) nr. 942/94 van de Commissie van 27 april 1994 houdende vaststelling van het bedrag dat op de heffing bij invoer van rijst uit de Arabische Republiek Egypte in mindering moet worden gebracht

36

  

Verordening (EG) nr. 943/94 van de Commissie van 27 april 1994 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector varkensvlees

38

  

Verordening (EG) nr. 944/94 van de Commissie van 27 april 1994 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie

41

  

Verordening (EG) nr. 945/94 van de Commissie van 27 april 1994 tot vaststelling van de maximumrestituties voor de uitvoer van olijfolie voor de tiende deelinschrijving in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 3142/93 geopende permanente openbare inschrijving

44

  

Verordening (EG) nr. 946/94 van de Commissie van 27 april 1994 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 46e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1144/93

46

  

Verordening (EG) nr. 947/94 van de Commissie van 27 april 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

47

  

Verordening (EG) nr. 948/94 van de Commissie van 27 april 1994 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

49

  

Verordening (EG) nr. 949/94 van de Commissie van 27 april 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

51

  

Verordening (EG) nr. 950/94 van de Commissie van 27 april 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor levende schapen en geiten alsmede voor schape- en geitevlees, niet bevroren

53

  

Verordening (EG) nr. 951/94 van de Commissie van 27 april 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor bevroren schape- en geitevlees

55

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

94/217/EG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 19 april 1994 betreffende de toekenning van communautaire rentesubsidies op leningen voor kleine en middelgrote ondernemingen die door de Europese Investeringsbank in het kader van haar tijdelijke leningsfaciliteit worden verstrekt

57

  

94/218/EG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 19 april 1994 tot benoeming van een plaatsvervanger van het Comité van de regio's

59

  

94/219/EG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 19 april 1994 tot benoeming van een plaatsvervanger van het Comité van de regio's

60

  

Commissie

  

94/220/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 26 januari 1994 waarbij van Frankrijk opschorting wordt verlangd van de steunregeling ten behoeve van Groupe Bull welke in strijd met artikel 93, lid 3, van het EG-Verdrag is ingevoerd (1)

61

  

94/221/EG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 15 april 1994 tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG houdende vaststelling van lijsten van embryoteams die in derde landen zijn erkend met het oog op de uitvoer van runderembryo' s naar de Gemeenschap (1)

63

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top