EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:105:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 105, 26 april 1994


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 105
37e jaargang
26 april 1994Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EG) nr. 903/94 van de Commissie van 25 april 1994 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde produkten in de sectoren eieren en pluimvee, die in april 1994 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten Interimovereenkomsten met Bulgarije en Roemenië

1

 

*

Verordening (EG) nr. 904/94 van de Commissie van 25 april 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2836/93 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1765/92 van de Raad wat het beheer van de regionale basisarealen betreft

3

  

Verordening (EG) nr. 905/94 van de Commissie van 25 april 1994 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde produkten in de sector varkensvlees, die in april 1994 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de bilaterale landbouwovereenkomsten tussen enerzijds de Gemeenschap en anderzijds respectievelijk Oostenrijk en Finland

4

  

Verordening (EG) nr. 906/94 van de Commissie van 25 april 1994 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in april 1994 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde soorten slachtpluimvee

6

  

Verordening (EG) nr. 907/94 van de Commissie van 25 april 1994 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in april 1994 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde produkten in de varkensvleessector

7

  

Verordening (EG) nr. 908/94 van de Commissie van 25 april 1994 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde produkten in de sector varkensvlees, die in april 1994 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten Overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Republiek

8

  

Verordening (EG) nr. 909/94 van de Commissie van 25 april 1994 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde produkten in de sectoren eieren en pluimvee, die in april 1994 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten Overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Republiek

10

  

Verordening (EG) nr. 910/94 van de Commissie van 25 april 1994 houdende intrekking van de compenserende heffing en tot wederinstelling van het preferentiële douanerecht bij invoer van tomaten van oorsprong uit Turkije

12

  

Verordening (EG) nr. 911/94 van de Commissie van 25 april 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

13

  

Verordening (EG) nr. 912/94 van de Commissie van 25 april 1994 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

15

  

Verordening (EG) nr. 913/94 van de Commissie van 25 april 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

17

 

*

Richtlijn 94/17/EG van de Commissie van 22 april 1994 tot wijziging van Richtlijn 70/524/EEG van de Raad betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding (1)

19

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

94/211/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 15 april 1994 tot wijziging van Beschikking 91/596/EEG van de Raad wat het model voor de samenvatting van de kennisgeving als bedoeld in artikel 9 van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad betreft

26

 
  

Rectificaties

 
  

Rectificatie van de tweede omslagbladzijde van Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 104 van 23.4.1994

45

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top