EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:082:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 82, 25 maart 1994


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 82
37e jaargang
25 maart 1994Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

VERORDENING (EG) Nr. 652/94 VAN DE RAAD van 21 maart 1994 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde produkten van oorsprong uit de Republieken Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Slovenië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (1994)

1

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 653/94 VAN DE RAAD van 21 maart 1994 tot vaststelling van plafonds en instelling van een communautair toezicht op de invoer van bepaalde produkten van oorsprong uit de Republieken Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Slovenië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (1994)

9

  

Verordening (EG) nr. 654/94 van de Commissie van 24 maart 1994 tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie

12

 

*

Verordening (EG) nr. 655/94 van de Commissie van 24 maart 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen inzake het enig document en de te gebruiken codes van het communautair douanewetboek

15

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 656/94 VAN DE COMMISSIE van 24 maart 1994 tot vaststelling van het aantal jonge mannelijke runderen dat in het tweede kwartaal van 1994 onder bijzondere voorwaarden mag worden ingevoerd, en houdende afwijking, voor dat kwartaal, van Verordening (EEG) nr. 2377/80

17

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 657/94 VAN DE COMMISSIE van 24 maart 1994 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1993/1994 van de voorschotten op de produktieheffingen in de sector suiker

20

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 658/94 VAN DE COMMISSIE van 24 maart 1994 tot vaststelling van het bedrag van de compenserende steun voor in de tweede helft van 1993 in de handel gebrachte communautaire bananen en van het voorschot voor 1994

21

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 659/94 VAN DE COMMISSIE van 24 maart 1994 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1767/82 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de specifieke invoerheffingen voor bepaalde zuivelprodukten

23

  

Verordening (EG) nr. 660/94 van de Commissie van 24 maart 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst

24

  

Verordening (EG) nr. 661/94 van de Commissie van 24 maart 1994 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst worden toegevoegd

26

  

Verordening (EG) nr. 662/94 van de Commissie van 24 maart 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

28

  

Verordening (EG) nr. 663/94 van de Commissie van 24 maart 1994 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

30

  

Verordening (EG) nr. 664/94 van de Commissie van 24 maart 1994 tot vaststelling van het steunbedrag voor katoen

32

 

*

Richtlijn 94/8/EG van de Raad van 21 maart 1994 tot wijziging van Richtlijn 78/660/EEG met betrekking tot de herziening van de in ecu uitgedrukte bedragen

33

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

94/176/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 11 februari 1994 tot vaststelling van een indicatieve verdeling over de Lid-Staten van de vastleggingskredieten van de Structuurfondsen voor doelstelling 2 als omschreven in Verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad

35

  

94/177/EG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 maart 1994 tot wijziging van Beschikking 93/484/EEG tot vaststelling van het jaarplan voor de toewijzing aan de Lid-Staten van voor het begrotingsjaar 1994 te boeken financiële middelen voor de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest hulpbehoevenden in de Gemeenschap

37

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 3338/93 van de Commissie van 3 december 1993 houdende uitvoeringsbepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 3119/93 en (EEG) nr. 1035/77 van de Raad wat de maatregelen ter bevordering van zowel de verwerking van bepaalde citrusvruchten als de afzet van produkten op basis van citroenen betreft (PB nr. L 299 van 4. 12. 1993)

39

  

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 641/94 van de Commissie van 22 maart 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge (PB nr. L 79 van 23.3.1994)

39

 

*

RECTIFICATIE VOOR :# 93/38/EEG: RICHTLIJN 93/38/EEG VAN DE RAAD van 14 juni 1993 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie

39
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top