EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:054:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 54, 25 februari 1994


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 54
37e jaargang
25 februari 1994Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EG) nr. 398/94 van de Raad van 21 februari 1994 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3433/91 tot instelling van een definitief anti- dumpingrecht op de invoer van niet navulbare zakgasaanstekers met vuursteentje, van oorsprong uit, respectievelijk, Japan, de Volksrepubliek China, de Republiek Korea en Thailand, en tot definitieve inning van het voorlopige recht

1

 

*

Verordening (EG) nr. 399/94 van de Raad van 21 februari 1994 betreffende specifieke maatregelen voor krenten en rozijnen

3

 

*

Verordening (EG) nr. 400/94 van de Raad van 21 februari 1994 houdende verlenging van de geldigheidsduur van Verordening (EEG) nr. 1615/89 tot instelling van een Europees informatie- en communicatiesysteem voor de bosbouw (EFICS)

5

  

Verordening (EG) nr. 401/94 van de Commissie van 24 februari 1994 tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie

6

 

*

Verordening (EG) nr. 402/94 van de Commissie van 23 februari 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1866/90 tot regeling van het gebruik van de ecu bij de besteding van de middelen van de Structuurfondsen

9

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 403/94 VAN DE COMMISSIE van 24 februari 1994 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2094/93 tot opening van de in artikel 38 van Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad bedoelde preventieve distillatie voor het wijnoogstjaar 1993/1994

11

  

Verordening (EG) nr. 404/94 van de Commissie van 24 februari 1994 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van artisjokken van oorsprong uit Egypte

12

  

Verordening (EG) nr. 405/94 van de Commissie van 24 februari 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

14

  

Verordening (EG) nr. 406/94 van de Commissie van 24 februari 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

16

  

Verordening (EG) nr. 407/94 van de Commissie van 24 februari 1994 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

18

  

Verordening (EG) nr. 408/94 van de Commissie van 24 februari 1994 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

20

  

Verordening (EG) nr. 409/94 van de Commissie van 24 februari 1994 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

23

 
  

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

94/114/EGKS, EG, Euratom:

 
 

*

Besluit van de Raad van 7 februari 1994 houdende goedkeuring van het besluit van het Europees Parlement betreffende het Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt

25

  

94/115/EGKS, EG, Euratom:

 
 

*

Besluit van de Raad van 7 februari 1994 houdende benoeming van leden van de Rekenkamer

26

  

94/116/EG, Euratom:

 
 

*

BESLUIT VAN DE RAAD van 14 februari 1994 tot benoeming van een lid van het Economisch en Sociaal Comité

27

  

94/117/EG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 21 februari 1994 tot vaststelling van de minimumeisen inzake structuur en uitrusting waaraan bepaalde kleine inrichtingen voor de distributie van visserijprodukten in Griekenland moeten voldoen

28

  

Commissie

  

94/118/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 21 december 1993 betreffende steun die Ierland voornemens is te verlenen aan het Aer Lingus-concern, een onderneming die vooral luchtvervoerdiensten verstrekt (1)

30

 
 

(1)

Voor de EER relevante tekst

 NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top