EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:317:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 317, 18 december 1993


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 317
36e jaargang
18 december 1993Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (Euratom, EG) nr. 3464/93 van de Raad van 10 december 1993 tot wijziging van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1552/89 houdende toepassing van Besluit 88/376/EEG, Euratom betreffende het stelsel van eigen middelen van de Gemeenschappen

1

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3465/93 VAN DE RAAD van 10 december 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3913/92 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industriële produkten (eerste reeks 1993)

3

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3466/93 VAN DE RAAD van 10 december 1993 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industriële produkten (eerste reeks 1994)

4

  

Verordening (EG) nr. 3467/93 van de Commissie van 17 december 1993 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst

8

  

Verordening (EG) nr. 3468/93 van de Commissie van 17 december 1993 tot vaststelling van het bij uitvoer van rijst en breukrijst op de restitutie toe te passen correctiebedrag

11

  

Verordening (EG) nr. 3469/93 van de Commissie van 17 december 1993 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden

14

  

Verordening (EG) nr. 3470/93 van de Commissie van 17 december 1993 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira

16

  

Verordening (EG) nr. 3471/93 van de Commissie van 17 december 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden

18

  

Verordening (EG) nr. 3472/93 van de Commissie van 17 december 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira

20

  

Verordening (EG) nr. 3473/93 van de Commissie van 17 december 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen

22

  

Verordening (EG) nr. 3474/93 van de Commissie van 17 december 1993 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

24

  

Verordening (EG) nr. 3475/93 van de Commissie van 17 december 1993 tot wederinvoering van het preferentiële douanerecht bij invoer van grootbloemige rozen van oorsprong uit Israël

26

  

Verordening (EG) nr. 3476/93 van de Commissie van 17 december 1993 tot wederinvoering van het preferentiële douanerecht bij invoer van kleinbloemige rozen van oorsprong uit Israël

28

 

*

Verordening (EG) nr. 3477/93 van de Commissie van 17 december 1993 betreffende de in de sector tabak toe te passen landbouwomrekeningskoersen

30

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3478/93 VAN DE COMMISSIE van 17 december 1993 betreffende de landennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en de handel tussen de Lid-Staten

32

 

*

Verordening (EG) nr. 3479/93 van de Commissie van 17 december 1993 inzake de toekenning van de compenserende vergoeding aan producentenorganisaties voor in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 1993 aan de conservenindustrie geleverde tonijn

39

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3480/93 VAN DE COMMISSIE van 17 december 1993 tot vaststelling van overgangsmaatregelen inzake het beheer van bepaalde basisarealen in Spanje

42

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3481/93 VAN DE COMMISSIE van 17 december 1993 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1993/1994, van de maximale geïrrigeerde oppervlakten in Griekenland in het kader van de steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen

43

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3482/93 VAN DE COMMISSIE van 17 december 1993 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor bananen in het kader van het tariefcontingent voor het eerste kwartaal van 1994

45

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3483/93 VAN DE COMMISSIE van 17 december 1993 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor traditionele ACS-bananen voor het eerste kwartaal van 1994

46

 

*

Verordening (EG) nr. 3484/93 van de Commissie van 17 december 1993 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3886/92 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de premieregelingen in de sector rundvlees

47

  

Verordening (EG) nr. 3485/93 van de Commissie van 17 december 1993 houdende het besluit om geen gevolg te geven aan de offertes voor de 105e deelinschrijving die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 in het kader van de algemene interventiemaatregelen is gehouden

48

  

Verordening (EG) nr. 3486/93 van de Commissie van 17 december 1993 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde produkten van de sectoren granen en rijst

49

  

Verordening (EG) nr. 3487/93 van de Commissie van 17 december 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

51

  

Verordening (EG) nr. 3488/93 van de Commissie van 17 december 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

53

  

Verordening (EG) nr. 3489/93 van de Commissie van 17 december 1993 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

55

  

Verordening (EG) nr. 3490/93 van de Commissie van 17 december 1993 tot wijziging van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

57

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

 

*

Richtlijn 93/96/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 inzake het verblijfsrecht voor studenten

59

  

93/679/EG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE RAAD van 6 december 1993 houdende machtiging tot stilzwijgende verlenging of handhaving van de bepalingen betreffende aangelegenheden die vallen onder de gemeenschappelijke handelspolitiek en die vervat zijn in de tussen de Lid-Staten en derde landen gesloten vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdragen en handelsovereenkomsten

61

  

Commissie

  

93/680/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 15 december 1993 tot machtiging van Griekenland, Italië, Portugal en Spanje voor pootaardappelen van oorsprong uit Canada afwijkingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan (Slechts de tekst in de Griekse, de Italiaanse, de Portugese en de Spaanse taal is authentiek)

75

  

93/681/EG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 15 december 1993 tot machtiging van Griekenland, Italië, Portugal en Spanje voor pootaardappelen van oorsprong uit Polen afwijkingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan (Slechts de tekst in de Griekse, de Italiaanse, de Portugese en de Spaanse taal is authentiek)

79

  

93/682/EG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 17 december 1993 houdende derde wijziging van Beschikking 93/197/EEG inzake veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor de invoer van geregistreerde paardachtigen en van als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen

82
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top