EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:297:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 297, 2 december 1993


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 297
36e jaargang
2 december 1993Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3302/93 VAN DE COMMISSIE van 30 november 1993 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van GN-code ex 8471, van oorsprong uit Singapore, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

1

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3303/93 VAN DE COMMISSIE van 30 november 1993 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van GN-code 8712 00, van oorsprong uit Indonesië en Thailand, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

3

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3304/93 VAN DE COMMISSIE van 30 november 1993 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van GN-code 2921 42 10, van oorsprong uit India, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

4

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3305/93 VAN DE COMMISSIE van 30 november 1993 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie 3 (volgnummer 40.0033), van oorsprong uit India, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

5

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3306/93 VAN DE COMMISSIE van 30 november 1993 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie 37 (volgnummer 40.0370), van oorsprong uit Thailand, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

6

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3307/93 VAN DE COMMISSIE van 30 november 1993 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie 43 (volgnummer 40.0430), van oorsprong uit China, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

8

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3308/93 VAN DE COMMISSIE van 1 december 1993 betreffende de verkoop, tegen vooraf forfaitair vastgestelde prijzen, van rundvlees uit de voorraden van sommige interventiebureaus voor de voorziening van de Canarische eilanden en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2874/93

9

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3309/93 VAN DE COMMISSIE van 30 november 1993 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

13

  

Verordening (EG) nr. 3310/93 van de Commissie van 1 december 1993 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

17

  

Verordening (EG) nr. 3311/93 van de Commissie van 1 december 1993 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 27e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1144/93

19

  

Verordening (EG) nr. 3312/93 van de Commissie van 1 december 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

20

  

Verordening (EG) nr. 3313/93 van de Commissie van 1 december 1993 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

22

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

93/618/EG, Euratom:

 
 

*

BESLUIT VAN DE RAAD van 29 november 1993 tot benoeming van een lid van het Economisch en Sociaal Comité

24

  

Commissie

  

93/619/EG:

 
 

*

Besluit van de Commissie van 19 november 1993 betreffende de instelling van een Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij

25

  

93/620/EG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 24 november 1993 tot wijziging van Beschikking 93/436/EEG van de Commissie tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijprodukten van oorsprong uit Chili

27

  

93/621/EG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 30 november 1993 houdende wijziging van Beschikking 93/566/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Duitsland en houdende vervanging van Beschikking 93/539/EEG

36
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top