EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:277:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 277, 10 november 1993


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 277
36e jaargang
10 november 1993Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3080/93 VAN DE RAAD van 5 november 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

1

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3081/93 VAN DE COMMISSIE van 8 november 1993 tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2750/93 betreffende het beëindigen van de visserij op zwarte koolvis door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Frankrijk

3

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3082/93 VAN DE COMMISSIE van 8 november 1993 betreffende het beëindigen van de visserij op "andere soorten" door vissersvaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk

4

  

Verordening (EG) nr. 3083/93 van de Commissie van 9 november 1993 tot opening van gewone openbare inschrijvingen voor de verkoop, met het oog op uitvoer, van alcohol uit wijnbouwprodukten, die in het bezit is van de interventiebureaus

5

  

Verordening (EG) nr. 3084/93 van de Commissie van 9 november 1993 tot opening van gewone openbare inschrijvingen voor de verkoop, met het oog op uitvoer, van alcohol uit wijnbouwprodukten, die in het bezit is van de interventiebureaus

16

  

Verordening (EG) nr. 3085/93 van de Commissie van 9 november 1993 tot vaststelling van het steunbedrag voor katoen

25

  

Verordening (EG) nr. 3086/93 van de Commissie van 9 november 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

26

  

Verordening (EG) nr. 3087/93 van de Commissie van 9 november 1993 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

28

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 3088/93 VAN DE COMMISSIE van 9 november 1993 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Duitsland

30

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

 

*

Richtlijn 93/87/EEG van de Commissie van 22 oktober 1993 tot wijziging van Richtlijn 90/377/EEG met betrekking tot de plaatsen en regio's voor de enquête in de Bondsrepubliek Duitsland

32

 

*

Richtlijn 93/90/EEG van de Commissie van 29 oktober 1993 betreffende de lijst van stoffen, bedoeld in artikel 13, lid 1, vijfde streepje, van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad

33

  

93/576/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 25 oktober 1993 tot wijziging van Beschikking 93/402/EEG betreffende veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor de invoer van vers vlees uit landen van Zuid-Amerika

34

  

93/577/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 25 oktober 1993 tot vaststelling van het steunbedrag voor de particuliere opslag van hele en halve geslachte lammeren in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 2727/93 bedoelde openbare inschrijvingen

36

  

93/578/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 1993 houdende wijziging van Beschikking 91/650/EEG tot vaststelling van een aanvulling op het communautaire bestek voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in Ierland voor de verbetering van de verwerking en de afzet van landbouwprodukten (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

37

  

93/579/EG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 8 november 1993 houdende wijziging van Beschikking 91/648/EEG van 10 december 1991 tot vaststelling van een aanvulling op het communautaire bestek voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) voor de verbetering van de verwerking en de afzet van landbouwprodukten (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

39
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top