EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:205:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 205, 17 augustus 1993


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 205
36e jaargang
17 augustus 1993Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 2282/93 van de Commissie van 13 augustus 1993 inzake de levering van granen als voedselhulp

1

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2283/93 VAN DE COMMISSIE van 13 augustus 1993 tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2059/93 betreffende het beëindigen van de visserij op schol door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Duitsland

7

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2284/93 VAN DE COMMISSIE van 16 augustus 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1930/93 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Duitsland

8

  

Verordening (EEG) nr. 2285/93 van de Commissie van 16 augustus 1993 betreffende de verkoop bij openbare inschrijving van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus

10

  

Verordening (EEG) nr. 2286/93 van de Commissie van 16 augustus 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

13

  

Verordening (EEG) nr. 2287/93 van de Commissie van 16 augustus 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

15

  

Verordening (EEG) nr. 2288/93 van de Commissie van 16 augustus 1993 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

17

  

Verordening (EEG) nr. 2289/93 van de Commissie van 16 augustus 1993 tot vaststelling van de landbouwomrekeningskoersen

19

  

Verordening (EEG) nr. 2290/93 van de Commissie van 16 augustus 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 846/93 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van appelen van oorsprong uit Chili

21

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

 

*

Richtlijn 93/50/EEG van de Commissie van 24 juni 1993 tot nadere omschrijving van bepaalde niet in bijlage V, deel A, bij Richtlijn 77/93/EEG van de Raad vermelde planten waarvan de producenten, of de in het produktiege-bied van die planten gelegen opslagplaatsen of verzendingscentra, in een officieel register moeten worden opgenomen

22

 

*

Richtlijn 93/51/EEG van de Commissie van 24 juni 1993 tot vaststelling van voorschriften voor het verkeer van bepaalde planten, plantaardige produkten of andere materialen via een beschermd gebied en voor het verkeer, binnen een beschermd gebied, van dergelijke planten, plantaardige produkten of andere materialen van oorsprong uit dat gebied

24

  

93/442/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1993 tot vaststelling van een supplement bij de aanvulling op het communautair bestek voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de vijf nieuwe Länder van de Bondsrepubliek Duitsland en in Oost-Berlijn (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

26

  

93/443/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 6 juli 1993 houdende tweede wijziging van Beschikking 89/21/EEG van de Raad houdende afwijking van de in verband met Afrikaanse varkenspest voor bepaalde gedeelten van het grondgebied van Spanje geldende verbodsbepalingen

28
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top