Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:196:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 196, 5 augustus 1993


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 196
36e jaargang
5 augustus 1993Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 2186/93 van de Raad van 22 juli 1993 betreffende de communautaire coördinatie van de inrichting van ondernemingsregisters voor statistische doeleinden

1

 

*

Verordening (EEG) nr. 2187/93 van de Raad van 22 juli 1993 inzake het vergoedingsvoorstel aan bepaalde producenten van melk of zuivelprodukten die hun activiteit tijdelijk niet hebben kunnen uitoefenen

6

  

Verordening (EEG) nr. 2188/93 van de Commissie van 4 augustus 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

11

  

Verordening (EEG) nr. 2189/93 van de Commissie van 4 augustus 1993 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

13

  

Verordening (EEG) nr. 2190/93 van de Commissie van 4 augustus 1993 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

15

 

*

Verordening (EEG) nr. 2191/93 van de Commissie van 27 juli 1993 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 344/91 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1186/90 van de Raad tot uitbreiding van de werkingssfeer van het communautaire indelingsschema voor geslachte volwassen runderen

17

 

*

Verordening (EEG) nr. 2192/93 van de Commissie van 28 juli 1993 betreffende bepaalde ontstaansfeiten van de in de wijnbouwsector te gebruiken landbouwomrekeningskoersen en tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 1059/83, (EEG) nr. 377/93, (EEG) nr. 2729/88, (EEG) nr. 3233/92 en (EEG) nr. 3234/92

19

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2193/93 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 1993 tot wijziging van bijlage B bij Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen

22

  

Verordening (EEG) nr. 2194/93 van de Commissie van 4 augustus 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1194/93, ten einde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Franse interventievoorraden betrekking heeft, tot 1 000 000 ton te verhogen

29

  

Verordening (EEG) nr. 2195/93 van de Commissie van 4 augustus 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1195/93, ten einde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte broodtarwe uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 1 500 000 ton te verhogen

31

  

Verordening (EEG) nr. 2196/93 van de Commissie van 4 augustus 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1196/93, ten einde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 1 250 000 ton te verhogen

33

  

Verordening (EEG) nr. 2197/93 van de Commissie van 4 augustus 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1197/93, ten einde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van voederrogge uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 500 000 ton te verhogen

35

  

Verordening (EEG) nr. 2198/93 van de Commissie van 4 augustus 1993 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 1978/93 bedoelde openbare inschrijving

37

  

Verordening (EEG) nr. 2199/93 van de Commissie van 4 augustus 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1831/93 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van peren van oorsprong uit Australië

38

  

Verordening (EEG) nr. 2200/93 van de Commissie van 4 augustus 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 846/93 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van appelen van oorsprong uit Chili

39

  

Verordening (EEG) nr. 2201/93 van de Commissie van 4 augustus 1993 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van bepaalde variëteiten pruimen van oorsprong uit Roemenië

40

  

Verordening (EEG) nr. 2202/93 van de Commissie van 4 augustus 1993 houdende vaststelling van de heffingen bij invoer voor melasse

42

  

Verordening (EEG) nr. 2203/93 van de Commissie van 4 augustus 1993 houdende het besluit om geen gevolg te geven aan de offertes voor de zesennegentigste deelinschrijving die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 in het kader van de algemene interventiemaatregelen is gehouden

43

  

Verordening (EEG) nr. 2204/93 van de Commissie van 4 augustus 1993 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de tiende deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1144/93

44

  

Verordening (EEG) nr. 2205/93 van de Commissie van 4 augustus 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

45

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2206/93 VAN DE RAAD van 4 augustus 1993 tot verlenging van het voorlopig anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde magneetschijven (3,5" microschijven) van oorsprong uit Japan, Taiwan en de Volksrepubliek China

47

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

93/424/EEG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 22 juli 1993 tot vaststelling van een Actieplan voor de invoering van geavanceerde televisiediensten in Europa

48

  

Commissie

  

93/425/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 14 juli 1993 waarbij wordt vastgesteld dat de exploitatie van geografische gebieden met het oogmerk van prospectie of winning van aardolie of gas in het Verenigd Koninkrijk niet een activiteit vormt zoals bedoeld in artikel 2, lid 2, onder b), punt i), van Richtlijn 90/531/EEG van de Raad en dat diensten die een zodanige activiteit uitoefenen in het Verenigd Koninkrijk niet worden geacht bijzondere of uitsluitende rechten te genieten in de zin van artikel 2, lid 3, onder b), van de richtlijn (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

55

  

93/426/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 28 juli 1993 betreffende de toekenning van de tweede, in Besluit 91/315/EEG van de Raad voorziene Gemeenschapsbijdrage aan de autonome gebieden de Azoren en Madeira, ter compensatie van de extra kosten verbonden aan de aardolievoorziening van deze eilandengroepen in het jaar 1991 (saldo) en het jaar 1992 (Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek)

63
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top