Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:185:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 185, 28 juli 1993


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 185
36e jaargang
28 juli 1993Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 2035/93 van de Commissie van 27 juli 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

1

  

Verordening (EEG) nr. 2036/93 van de Commissie van 27 juli 1993 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

3

 

*

Verordening (EEG) nr. 2037/93 van de Commissie van 27 juli 1993 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwprodukten en levensmiddelen

5

 

*

Verordening (EEG) nr. 2038/93 van de Commissie van 27 juli 1993 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1658/93 van de Raad tot instelling van een specifieke maatregel ten voordele van op de Canarische eilanden gevestigde producenten van koppotigen

7

 

*

Verordening (EEG) nr. 2039/93 van de Commissie van 27 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor de teelt van aardappelen op de Canarische eilanden, door de Raad vastgesteld in ecu en verlaagd naar aanleiding van de monetaire herschikkingen

9

 

*

Verordening (EEG) nr. 2040/93 van de Commissie van 27 juli 1993 tot vaststelling van de door de Raad in ecu vastgestelde en in het kader van de monetaire herschikkingen verlaagde bedragen van de steun voor de teelt van consumptieaardappelen op Madeira en de teelt van pootaardappelen en cichorei op de Azoren

10

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2041/93 VAN DE COMMISSIE van 27 juli 1993 tot vaststelling van afwijkende maatregelen in de sector rundvlees in verband met bepaalde veterinaire voorschriften

11

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2042/93 VAN DE COMMISSIE van 27 juli 1993 tot verlaging van de basis- en de aankoopprijzen voor appelen voor het verkoopseizoen 1993/1994 in verband met de monetaire herschikkingen van september en november 1992, januari en mei 1993 en de overschrijding van de voor het verkoopseizoen 1992/1993 vastgestelde interventiedrempel

12

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2043/93 VAN DE COMMISSIE van 27 juli 1993 tot vaststelling van de Lid-Staten waar de reclamecampagnes tot stimulering van verbruik van druivesap zullen worden gevoerd in het wijnoogstjaar 1992/1993

14

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2044/93 VAN DE COMMISSIE van 27 juli 1993 tot vaststelling van de prijzen en bedragen in de textielvezelsector die door de Raad in ecu zijn vastgesteld en als gevolg van de monetaire herschikkingen worden verlaagd

16

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2045/93 VAN DE COMMISSIE van 27 juli 1993 tot vaststelling van de interventiedrempel voor appelen voor het verkoopseizoen 1993/1994

18

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2046/93 VAN DE COMMISSIE van 27 juli 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1201/89 houdende uitvoeringsbepalingen van de steunregeling voor katoen

19

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2047/93 VAN DE COMMISSIE van 27 juli 1993 houdende toestemming voor de handel in stoffen die de ozonlaag afbreken en produkten die dergelijke stoffen bevatten met niet-partijen bij het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken

20

  

Verordening (EEG) nr. 2048/93 van de Commissie van 27 juli 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

22

  

Verordening (EEG) nr. 2049/93 van de Commissie van 27 juli 1993 houdende tijdelijke schorsing van de vaststelling vooraf van restituties bij de uitvoer in de sector rundvlees

24

  

Verordening (EEG) nr. 2050/93 van de Commissie van 27 juli 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1586/93 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van appelen van oorsprong uit Argentinië

25

  

Verordening (EEG) nr. 2051/93 van de Commissie van 27 juli 1993 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van verse citroenen van oorsprong uit Uruguay

26

  

Verordening (EEG) nr. 2052/93 van de Commissie van 27 juli 1993 tot wijziging van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

28

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

 

*

Richtlijn 93/69/EEG van de Commissie van 23 juli 1993 tot aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 76/116/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid- Staten inzake meststoffen

30

  

93/412/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 6 april 1993 betreffende door de Duitse Regering aan Hibeg en door Hibeg via Krupp GmbH aan Bremer Vulkan AG verleende steun ter vergemakkelijking van de verkoop van Krupp Atlas Elektronik GmbH door Krupp GmbH aan Bremer Vulkan AG (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

43

  

93/413/EEG:

 
 

*

BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 19 juli 1993 tot beëindiging van de anti-dumpingprocedure betreffende de invoer van compact-discspelers van oorsprong uit Taiwan, Singapore en Maleisië

51

  

93/414/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 19 juli 1993 tot schorsing van de boteraankopen in sommige Lid-Staten

53

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1566/93 van de Raad van 14 juni 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 822/87 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (PB nr. L 154 van 25. 6. 1993)

54

 

*

Rectificatie op Beschikking 93/244/EEG van de Commissie van 2 april 1993 betreffende aanvullende garanties ten aanzien van de ziekte van Aujezszky voor varkens die voor bepaalde delen van het grondgebied van de Gemeenschap zijn bestemd. (PB nr. L 111 van 5. 5. 1993)

54
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top