Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:184:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 184, 27 juli 1993


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 184
36e jaargang
27 juli 1993Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 2019/93 van de Raad van 19 juli 1993 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee

1

  

Verordening (EEG) nr. 2020/93 van de Commissie van 26 juli 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

8

  

Verordening (EEG) nr. 2021/93 van de Commissie van 26 juli 1993 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

10

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2022/93 VAN DE COMMISSIE van 23 juli 1993 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van België

12

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2023/93 VAN DE COMMISSIE van 26 juli 1993 tot aanpassing van Verordening (EEG) nr. 2175/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met produkten van de sector verwerkte groenten en fruit, en ter vaststelling van de voorzieningsbalans voor de periode van 1 juli 1993 tot en met 30 juni 1994 in het bijzonder

13

 

*

Verordening (EEG) Nr. 2024/93 van de Commissie van 26 juli 1993 houdende rectificatie van Verordening (EEG) Nr. 1752/93 tot wijziging van Verordening (EEG) Nr. 1107/68 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de interventiemaatregelen op de markt voor Grana Padano- kaas en Parmigiano-Reggiano-kaas

16

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2025/93 VAN DE COMMISSIE van 26 juli 1993 tot vaststelling van de referentieprijzen in de wijnsector voor het wijnoogstjaar 1993/1994

17

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2026/93 VAN DE COMMISSIE van 26 juli 1993 tot vaststelling van het maximumvochtgehalte voor graan dat in het verkoopseizoen 1993/1994 in bepaalde Lid-Staten voor interventie wordt aangeboden

19

 

*

Verordening (EEG) nr. 2027/93 van de Commissie van 26 juli 1993 tot aanpassing van Verordening (EEG) nr. 2999/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met produkten van de sector verwerkte groenten en fruit, en ter vaststelling van de voorzieningsbalans voor de periode van 1 juli 1993 tot en met 30 juni 1994 in het bijzonder

21

 

*

Verordening (EEG) nr. 2028/93 van de Commissie van 26 juli 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1609/88 tot vaststelling van de uiterste datum voor de inslag van de boter die op grond van de Verordeningen (EEG) nr. 3143/85 en (EEG) nr. 570/88 wordt verkocht

23

  

Verordening (EEG) nr. 2029/93 van de Commissie van 26 juli 1993 inzake de opening van een permanente inschrijving voor de levering aan Albanië van 60 000 ton zachte broodtarwe uit de voorraden van het Duitse interventiebureau

24

  

Verordening (EEG) nr. 2030/93 van de Commissie van 26 juli 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1198/93, ten einde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte broodtarwe uit Franse interventievoorraden betrekking heeft, tot 2 000 000 ton te verhogen

27

  

Verordening (EEG) nr. 2031/93 van de Commissie van 26 juli 1993 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde produkten in de sectoren eieren en pluimvee, die in juli 1993 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten Interimovereenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek

29

  

Verordening (EEG) nr. 2032/93 van de Commissie van 26 juli 1993 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde produkten in de sector varkensvlees, die in juli 1993 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten Interimovereenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek

31

  

Verordening (EEG) nr. 2033/93 van de Commissie van 26 juli 1993 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van appelen van oorsprong uit Australië

33

  

Verordening (EEG) nr. 2034/93 van de Commissie van 26 juli 1993 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor bepaalde verwerkte produkten van paddestoelen van oorsprong uit derde landen, uitgezonderd Polen

35

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

 

*

Richtlijn 93/66/EEG van de Raad van 19 juli 1993 houdende wijziging van Richtlijn 81/645/EEG betreffende de communautaire lijst van agrarische probleemgebieden in de zin van Richtlijn 75/268/EEG (Griekenland)

36
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top