EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:168:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 168, 10 juli 1993


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 168
36e jaargang
10 juli 1993Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 1836/93 van de Raad van 29 juni 1993 inzake de vrijwillige deelneming van bedrijven uit de industriële sector aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem

1

  

Verordening (EEG) nr. 1837/93 van de Commissie van 9 juli 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

19

  

Verordening (EEG) nr. 1838/93 van de Commissie van 9 juli 1993 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

21

  

Verordening (EEG) nr. 1839/93 van de Commissie van 9 juli 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1198/93, ten einde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte broodtarwe uit Franse interventievoorraden betrekking heeft, tot 1 500 000 ton te verhogen

23

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1840/93 VAN DE COMMISSIE van 8 juli 1993 betreffende het beëindigen van de visserij op makreel door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Spanje

25

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1841/93 VAN DE COMMISSIE van 8 juli 1993 betreffende het beëindigen van de visserij op heek door vissersvaartuigen die de vlag voeren van België

26

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1842/93 VAN DE COMMISSIE van 8 juli 1993 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Portugal

27

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1843/93 VAN DE COMMISSIE van 8 juli 1993 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken

28

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1844/93 VAN DE COMMISSIE van 8 juli 1993 betreffende het beëindigen van de visserij op tong door vissersvaartuigen die de vlag voeren van België

29

 

*

Verordening (EEG) nr. 1845/93 van de Commissie van 9 juli 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3567/92 wat betreft het maximumaantal premies per producent op de Canarische eilanden

30

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1846/93 VAN DE COMMISSIE van 9 juli 1993 tot vaststelling, voor de Lid-Staten en voor het verkoopseizoen 1993, van het geraamde inkomensverlies en van het geraamde premiebedrag per ooi en per vrouwelijke geit alsmede van het tweede voorschot op deze premie

31

 

*

Verordening (EEG) nr. 1847/93 van de Commissie van 9 juli 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3201/90 houdende uitvoeringsbepalingen voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van wijn en druivemost

33

 

*

Verordening (EEG) nr. 1848/93 van de Commissie van 9 juli 1993 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad inzake de specificiteitscertificering voor landbouwprodukten en levensmiddelen

35

  

Verordening (EEG) nr. 1849/93 van de Commissie van 9 juli 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst

37

  

Verordening (EEG) nr. 1850/93 van de Commissie van 9 juli 1993 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst worden toegevoegd

39

  

Verordening (EEG) nr. 1851/93 van de Commissie van 9 juli 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1627/89 betreffende de aankoop van rundvlees door middel van inschrijving

41

  

Verordening (EEG) nr. 1852/93 van de Commissie van 9 juli 1993 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit

43

  

Verordening (EEG) nr. 1853/93 van de Commissie van 9 juli 1993 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit

44

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1854/93 VAN DE COMMISSIE van 9 juli 1993 tot aanpassing, voor het verkoopseizoen 1993/1994, van de aanpassingssteun en van de aanvullende steun die in de sector suiker aan de raffinage-industrie worden toegekend

47

  

Verordening (EEG) nr. 1855/93 van de Commissie van 9 juli 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

48

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

93/390/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 17 juni 1993 betreffende de invoercertificaten voor produkten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagascar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië

50

  

93/391/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 9 juli 1993 tot aanpassing, voor het verkoopseizoen 1993/1994, van de aanpassingssteun voor Portugese raffinaderijen van ruwe suiker die uit derde landen met verlaagde heffing in Portugal wordt ingevoerd

52

  

93/392/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 9 juli 1993 houdende intrekking van Beschikking 93/358/EEG van de Raad van 26 mei 1993 tot machtiging van de Lid-Staten om afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG toe te staan voor hout van Coniferae, andere dan Thuja L., Pinus L. en gemengde partijen met Pinus L., van oorsprong uit Canada

53
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top