EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:159:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 159, 1 juli 1993


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 159
36e jaargang
1 juli 1993Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1678/93 VAN DE RAAD van 25 juni 1993 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit Cyprus, Marokko, Israël, Tunesië en Egypte (1993/1994)

1

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1679/93 VAN DE RAAD van 25 juni 1993 betreffende de opening en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor pulp van abrikozen, van oorsprong uit Turkije (1993/1994)

6

  

Verordening (EEG) nr. 1680/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

8

  

Verordening (EEG) nr. 1681/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

11

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1682/93 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 1993 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

13

  

Verordening (EEG) nr. 1683/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van de restituties bij de produktie in de sectoren granen en rijst

17

  

Verordening (EEG) nr. 1684/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

18

  

Verordening (EEG) nr. 1685/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst

20

  

Verordening (EEG) nr. 1686/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst worden toegevoegd

22

  

Verordening (EEG) nr. 1687/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

24

  

Verordening (EEG) nr. 1688/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor mengvoeders

28

  

Verordening (EEG) nr. 1689/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de vijfde deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1144/93

30

  

Verordening (EEG) nr. 1690/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

31

  

Verordening (EEG) nr. 1691/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van het prijsverschil voor witte suiker dat wordt toegepast bij de berekening van de heffing in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten en in de wijnsector

33

  

Verordening (EEG) nr. 1692/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor suikerbieten en suikerriet

34

  

Verordening (EEG) nr. 1693/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor melasse

36

  

Verordening (EEG) nr. 1694/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor stroop en bepaalde andere produkten van de suikersector

38

  

Verordening (EEG) nr. 1695/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

40

  

Verordening (EEG) nr. 1696/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere produkten van de suikersector

43

  

Verordening (EEG) nr. 1697/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van de restitutie bij de produktie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker

46

  

Verordening (EEG) nr. 1698/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor gedroogde voedergewassen

48

  

Verordening (EEG) nr. 1699/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van het steunbedrag voor katoen

51

  

Verordening (EEG) nr. 1700/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van de verlaagde heffing bij invoer in Portugal van bepaalde hoeveelheden ruwe suiker bestemd voor de Portugese raffinaderijen

53

  

Verordening (EEG) nr. 1701/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen in de sector melk en zuivelprodukten

54

  

Verordening (EEG) nr. 1702/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van de landbouwomrekeningskoersen

59

  

Verordening (EEG) nr. 1703/93 van de Commissie van 30 juni 1993 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde produkten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

61

  

Verordening (EEG) nr. 1704/93 van de Commissie van 30 juni 1993 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde produkten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

66

  

Verordening (EEG) nr. 1705/93 van de Commissie van 30 juni 1993 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelprodukten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

69

  

Verordening (EEG) nr. 1706/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van de compenserende heffingen in de sector zaaizaad

72

 

*

Verordening (EEG) nr. 1707/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 131/92, (EEG) nr. 1695/92 en (EEG) nr. 1696/92 met betrekking tot het ontstaansfeit voor de in het raam van de specifieke regelingen voor de voorziening van de Franse overzeese departementen, de Canarische eilanden, de Azoren en Madeira geldende landbouwomrekeningskoers

75

  

Verordening (EEG) Nr. 1708/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot wijziging, ten aanzien van met name bepaalde agromonetaire aspecten, van Verordening (EEG) nr. 3665/87 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwprodukten

77

 

*

Verordening (EEG) nr. 1709/93 van de Commissie van 29 juni 1993 tot aanpassing van de in ecu vastgestelde prijzen en bedragen in de sector granen in verband met de monetaire herschikkingen in het verkoopseizoen 1992/1993

80

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1710/93 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1993 houdende vaststelling van het bedrag van de bijdrage voor de verevening van de opslagkosten in de sector suiker voor het verkoopseizoen 1993/1994

83

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1711/93 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1993 tot vaststelling van de toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad wat de regeling inzake de aan de aardappeltelers te betalen minimumprijs en compensatiebedrag betreft en die van Verordening (EEG) nr. 1543/93 van de Raad wat de premie voor aardappelzetmeelfabrikanten betreft

84

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1712/93 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2900/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met fokkonijnen

92

 

*

Verordening (EEG) nr. 1713/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van bijzondere voorschriften voor de toepassing van de landbouwomrekeningskoers in de suikersektor

94

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1714/93 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1993 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1993/1994, van het forfaitair bedrag als bedoeld in de regeling inzake een minimumvoorraad in de sector suiker

99

 

*

Verordening (EEG) nr. 1715/93 van de Commissie van 30 juni 1993 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 689/92 tot vaststelling van de procedures en voorwaarden voor de overneming van granen door de interventiebureaus

100

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1716/93 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2225/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met hop

101

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1717/93 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2224/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met hop

102

 

*

Verordening (EEG) nr. 1718/93 van de Commissie van 30 juni 1993 betreffende het ontstaansfeit voor de landbouwomrekeningskoers in de sector zaaizaad

103

 

*

Verordening (EEG) nr. 1719/93 van de Commissie van 30 juni 1993 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1445/76 houdende vaststelling van de lijst van de verschillende rassen van Lolium perenne L.

104

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1720/93 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1993 houdende vaststelling van de referentieprijzen voor maïshybriden en sorghohybriden voor zaaidoeleinden voor het verkoopseizoen 1993/1994

107

 

*

Verordening (EEG) nr. 1721/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van de prijzen en bedragen die door de Raad in ecu zijn vastgesteld en die naar aanleiding van de monetaire herschikkingen zijn verlaagd, in de sector zaaizaad

109

 

*

Verordening (EEG) nr. 1722/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van de toepassingsbepalingen van de Verordeningen (EEG) nr. 1766/92 en (EEG) nr. 1418/76 van de Raad wat de regelingen inzake de produktierestituties in de sector granen respectievelijk rijst betreft

112

 

*

Verordening (EEG) nr. 1723/93 van de Commissie van 30 juni 1993 inzake de in ecu vastgestelde en als gevolg van de monetaire herschikkingen van september 1992, november 1992, januari 1993 en mei 1993 verlaagde prijzen en bedragen in de sector melk en zuivelprodukten

123

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1724/93 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1993 tot wijziging, als gevolg van de monetaire herschikkingen in het verkoopseizoen 1992/1993, van de voor het verkoopseizoen 1993/1994 geldende prijzen en bedragen in ecu in de suikersector

127

  

Verordening (EEG) nr. 1725/93 van de Commissie van 30 juni 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1586/93 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van appelen van oorsprong uit Argentinië

129

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1726/93 VAN DE RAAD van 29 juni 1993 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bevroren filets van heek en bepaalde textielprodukten in het passieve veredelingsverkeer van de Gemeenschap

130

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

 

*

Richtlijn 93/45/EEG van de Commissie van 17 juni 1993 betreffende de bereiding van vruchtennectars zonder toevoeging van suikers of honing

133

 

*

Richtlijn 93/46/EEG van de Commissie van 22 juni 1993 ter vervanging en wijziging van de bijlagen bij Richtlijn 92/109/EEG van de Raad inzake de vervaardiging en het in de handel brengen van bepaalde stoffen die worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen

134

  

93/378/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 30 juni 1993 houdende machtiging van Portugal om bepaalde hoeveelheden ruwe suiker met een verlaagde heffing uit derde landen in te voeren voor de periode van 1 juli 1993 tot en met 28 februari 1994

137

 
  

Rectificaties

 
 

*

RECTIFICATIE VOOR :# Verordening (EEG) nr. 339/93 van de Raad van 8 februari 1993 betreffende controles op de overeenstemming van uit derde landen ingevoerde produkten met de op het gebied van de produktveiligheid toepasselijke voorschriften

139

 

*

RECTIFICATIE VOOR :# VERORDENING (EEG) Nr. 1558/91 VAN DE COMMISSIE van 7 juni 1991 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de produktiesteunregeling voor op basis van groenten en fruit verwerkte produkten #

139
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top