Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:016:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 16, 25 januari 1993


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 16
36e jaargang
25 januari 1993Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

......

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

 

*

Richtlijn 92/107/EEG van de Commissie van 11 december 1992 tot wijziging van Richtlijn 69/208/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

1

 

*

Richtlijn 92/113/EEG van de Commissie van 16 december 1992 tot wijziging van Richtlijn 70/524/EEG van de Raad betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding

2

  

93/19/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 10 december 1992 tot goedkeuring van het programma voor inkomenssteun in de landbouw in Denemarken

4

  

93/20/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 10 december 1992 betreffende de invoer van vers varkensvlees, varkensvleesprodukten en levende varkens uit Hongarije en tot wijziging van de Beschikkingen 82/8/EEG, 91/449/EEG en 92/322/EEG

5

  

93/21/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 10 december 1992 tot wijziging van Beschikking 92/539/EEG betreffende de invoer van levende varkens, vers varkensvlees, sperma van varkens, varkensembryo' s en varkensvleesprodukten uit Hongarije in de Gemeenschap

7

  

93/22/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 11 december 1992 tot vaststelling van de modellen van de in artikel 14 van Richtlijn 91/67/EEG van de Raad bedoelde vervoerdocumenten

8

  

93/23/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 11 december 1992 houdende uitvoeringsbepalingen van Beschikking 91/341/EEG van de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma voor de beroepsopleiding van douaneambtenaren (Matthaeus-programma)

13

  

93/24/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 11 december 1992 betreffende aanvullende garanties ten aanzien van de ziekte van Aujeszky voor varkens die bestemd zijn voor ziektevrije Lid-Staten of regio's

18

  

93/25/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 11 december 1992 houdende goedkeuring van behandelingen om de ontwikkeling van pathogene micro-organismen bij tweekleppige weekdieren en zeeslakken te verhinderen

22

  

93/26/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 11 december 1992 inzake de lijst van inrichtingen in de Republiek Kroatië die erkend zijn voor de invoer van vers vlees in de Gemeenschap

24

  

93/27/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 11 december 1992 inzake de lijst van inrichtingen in de Republiek Slovenië die erkend zijn voor de invoer van vers vlees in de Gemeenschap

26

  

93/28/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 14 december 1992 tot vaststelling van een aanvullende communautaire financiering voor het computernetwerk ANIMO

28

  

93/29/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 16 december 1992 houdende wijziging van Beschikking 90/505/EEG tot machtiging van een aantal Lid-Staten om voor gezaagd naaldhout van oorsprong uit Canada afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan (Slechts de teksten in de Spaanse, Duitse, Griekse, Engelse, Franse, Italiaanse, Nederlandse en de Portugese taal zijn authentiek)

29

  

93/30/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 16 december 1992 houdende wijziging van Beschikking 90/505/EEG tot machtiging van een aantal Lid-Staten om voor gezaagd naaldhout van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan (Slechts de teksten in de Spaanse, Duitse, Griekse, Engelse, Franse, Italiaanse, Nederlandse en de Portugese taal zijn authentiek)

31

  

93/31/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 16 december 1992 tot wijziging van Beschikking 89/380/EEG tot machtiging van bepaalde Lid-Staten om voor planten van Pinus L., van oorsprong uit Japan, voorlopig afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan

33

  

93/32/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 16 december 1992 tot wijziging van Beschikking 89/279/EEG houdende machtiging van bepaalde Lid-Staten om, voor planten van Juniperus L., van oorsprong uit Japan, voorlopig afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan

34

  

93/33/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 16 december 1992 tot wijziging van Beschikking 89/599/EEG tot goedkeuring van de door Griekenland, Italië en Portugal vastgestelde afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad ten aanzien van pootaardappelen van oorsprong uit Canada (Slechts de teksten in de Griekse, Italiaanse en de Portugese taal zijn authentiek)

35

  

93/34/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 16 december 1992 tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in Portugal (Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek)

37

  

93/35/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 17 december 1992 om geen gevolg te geven aan de offertes die zijn ingediend in het kader van de openbare inschrijvingen van Verordening (EEG) nr. 3490/92 voor de vaststelling van steun voor de particuliere opslag van hele en halve geslachte lammeren

39

  

93/36/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 18 december 1992 tot wijziging van Beschikking 89/152/EEG waarbij bepaalde Lid- Staten worden gemachtigd om voor consumptieaardappelen van oorsprong uit Cuba uitzonderingen op sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan (Slechts de teksten in de Duitse, Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

40

  

93/37/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 18 december 1992 tot wijziging van Beschikking 91/28/EEG houdende machtiging van bepaalde Lid-Staten om, voor consumptieaardappelen van oorsprong uit Ru Turkije, afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan (Slechts de teksten in de Duitse, Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

42

  

93/38/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 18 december 1992 tot wijziging van Beschikking 85/634/EEG houdende machtiging van bepaalde Lid-Staten om voor eikehout van oorsprong uit Canada of de Verenigde Staten van Amerika afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan (Slechts de teksten in de Spaanse, Deense, Duitse, Franse, Italiaanse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

44

  

93/39/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 18 december 1992 betreffende de status van Guernsey ten aanzien van infectieuze hematopoïetische necrose en virale hemorragische septikemie

46

  

93/40/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 18 december 1992 betreffende de status van het eiland Man ten aanzien van infectieuze hematopoïetische necrose en virale hemorragische septikemie

47

  

93/41/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 18 december 1992 betreffende de invoercertificaten voor produkten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagascar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië

48

  

93/42/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 21 december 1992 betreffende aanvullende garanties voor voor Denemarken bestemde runderen ten aanzien van IBR

50

  

93/43/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 21 december 1992 tot toepassing van Richtlijn 72/166/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid

51

  

93/44/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 21 december 1992 houdende goedkeuring van de door het Verenigd Koninkrijk ingediende programma's met betrekking tot voorjaarsviremie van de karper en houdende vaststelling van bijkomende garanties voor sommige vissoorten, bestemd voor het Verenigd Koninkrijk, het eiland Man en Guernsey

53

  

93/45/EEG:

 
 

*

Besluit van de Commissie van 22 december 1992 betreffende de toekenning van financiële steun voor modelprojecten ten behoeve van het gecombineerd vervoer

55
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top