Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1992:387:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 387, 31 december 1992


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 387
35e jaargang
31 december 1992Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van 28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast

1

 

*

Verordening (EEG) nr. 3814/92 van de Raad van 28 december 1992 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1785/81 en houdende toepassing van de bij die verordening voor de sector suiker vastgestelde prijzen

7

 

*

Verordening (EEG) nr. 3815/92 van de Raad van 28 december 1992 betreffende de toepassing van de gemeenschappelijke interventieprijs voor olijfolie in Spanje

9

 

*

Verordening (EEG) nr. 3816/92 van de Raad van 28 december 1992 houdende afschaffing in de sector groenten en fruit van het mechanisme van compenserende bedragen en daarmee samenhangende maatregelen in het handelsverkeer tussen Spanje en de andere Lid-Staten

10

 

*

Verordening (EEG) nr. 3817/92 van de Raad van 28 december 1992 tot vaststelling van de algemene regels voor de toepassing van de aanvullende regeling voor de levering in Spanje en Portugal van andere produkten dan groenten en fruit

12

 

*

Verordening (EEG) nr. 3818/92 van de Raad van 28 december 1992 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3210/89 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in verse groenten en fruit

15

 

*

Verordening (EEG) nr. 3819/92 van de Commissie van 28 december 1992 houdende nadere voorschriften voor de vaststelling en de toepassing van de omrekeningskoersen in de landbouwsector

17

 

*

Verordening (EEG) nr. 3820/92 van de Commissie van 28 december 1992 houdende overgangsmaatregelen voor de toepassing van de bij Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad vastgestelde agromonetaire maatregelen

22

 

*

Verordening (EEG) nr. 3821/92 van de Commissie van 28 december 1992 tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3294/86 en tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 1393/76, (EEG) nr. 1780/89, (EEG) nr. 2053/89, (EEG) nr. 2054/89, (EEG) nr. 209/88 en nr. 163/67/EEG ten einde de uitzondering op de toepassing van de landbouwomrekeningskoers voor de betrokken bedragen af te schaffen

24

 

*

Verordening (EEG) nr. 3822/92 van de Commissie van 28 december 1992 tot vaststelling van de landbouwomrekeningskoersen

26

 

*

Verordening (EEG) nr. 3823/92 van de Commissie van 28 december 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3016/78 houdende vaststelling van sommige bepalingen voor de toepassing van de wisselkoersen in de sector suiker en isoglucose

27

 

*

Verordening (EEG) nr. 3824/92 van de Commissie van 28 december 1992 tot wijziging van de in ecu vastgestelde prijzen en bedragen naar aanleiding van de monetaire herschikkingen van september en november 1992

29

 

*

Verordening (EEG) nr. 3825/92 van de Commissie van 28 december 1992 tot vaststelling van de contingenten voor de invoer in Spanje van produkten van de sector rundvlees uit derde landen

38

 

*

Verordening (EEG) nr. 3826/92 van de Commissie van 28 december 1992 tot wijziging van de bij Verordening (EEG) nr. 3810/91 voor de handel met Spanje en Portugal in het kader van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer (ARH) in de sector rundvlees vastgestelde indicatieve plafonds

40

 

*

Verordening (EEG) nr. 3827/92 van de Commissie van 28 december 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 606/86 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor in Spanje ingevoerde zuivelprodukten van herkomst uit de Gemeenschap van de Tien en Portugal

42

 

*

Verordening (EEG) nr. 3828/92 van de Commissie van 28 december 1992 tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 581/86 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de compenserende bedragen "toetreding" en tot vaststelling van deze bedragen in de suikersector

44

 

*

Verordening (EEG) nr. 3829/92 van de Commissie van 28 december 1992 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van de aanvullende regeling die met ingang van 1993 geldt voor de levering, in Spanje, van andere produkten dan groenten en fruit

45

 

*

Verordening (EEG) nr. 3830/92 van de Commissie van 28 december 1992 betreffende de afschaffing van de douanerechten en vaste elementen in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap van de Tien en Spanje en de toepassing door Spanje van de douanerechten van het gemeenschappelijk douanetarief in het handelsverkeer met derde landen, met ingang van 1 januari 1993

46

 

*

Verordening (EEG) nr. 3831/92 van de Commissie van 28 december 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 816/89 houdende vaststelling van de lijst van produkten van de sector verse groenten en fruit waarvoor de aanvullende regeling voor het handelsverkeer van toepassing is, en tot vaststelling, wat de leveringen aan Spanje betreft, van de produkten waarvoor deze regeling blijft gelden

47

 

*

Verordening (EEG) nr. 3832/92 van de Commissie van 28 december 1992 tot afschaffing van de zekerheid voor ARH- certificaten van toepassing vanaf 1993 op leveringen in Spanje van andere produkten dan groenten en fruit

49

 

*

Verordening (EEG) nr. 3833/92 van de Commissie van 28 december 1992 tot vaststelling van het tempo waarin de voor 1993 in Portugal geldende elementen ter bescherming van de verwerkende industrie in de sector granen en rijst worden afgebroken, alsmede van de bedragen van deze elementen voor het jaar 1993

50

 

*

Verordening (EEG) nr. 3834/92 van de Commissie van 28 december 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3816/90 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor bepaalde produkten van de sector varkensvlees die bestemd zijn voor Portugal

58

 

*

Verordening (EEG) nr. 3835/92 van de Commissie van 28 december 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3817/90 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor bepaalde produkten van de sector eieren en slachtpluimvee die bestemd zijn voor Portugal

60

 

*

Verordening (EEG) nr. 3836/92 van de Commissie van 28 december 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 641/86 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor de in bijlage XXII bij de Toetredingsakte genoemde produkten van de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten, die in Portugal worden ingevoerd

62

 

*

Verordening (EEG) nr. 3837/92 van de Commissie van 28 december 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3812/90 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer van zuivelprodukten die uit de Gemeenschap van de Tien en Spanje in Portugal worden ingevoerd

67

 

*

Verordening (EEG) nr. 3838/92 van de Commissie van 28 december 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 643/86 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor de in bijlage XXII van de Toetredingsakte genoemde produkten van de sector levende planten en produkten van de bloementeelt ingevoerd in Portugal wat betreft de indicatieve plafonds voor het jaar 1993

68

 

*

Verordening (EEG) nr. 3839/92 van de Commissie van 28 december 1992 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3094/92 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1992/1993 van de compenserende bedragen toetreding in de sector olijfolie

71

 

*

Verordening (EEG) nr. 3840/92 van de Commissie van 28 december 1992 tot vaststelling van bijkomende bepalingen voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer (ARH) in de sector groenten en fruit tussen Spanje en de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 1985, ten aanzien van tomaten, artisjokken en meloenen

73
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top