EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1992:384:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 384, 30 december 1992


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 384
35e jaargang
30 december 1992Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 3797/92 van de Commissie van 29 december 1992 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

1

  

Verordening (EEG) nr. 3798/92 van de Commissie van 29 december 1992 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

3

 

*

Beschikking nr. 3799/92/EGKS van de Commissie van 23 december 1992 tot vaststelling van het heffingspercentage voor het begrotingsjaar 1993 en tot wijziging van Beschikking nr. 3/52 met betrekking tot het bedrag en de wijze van toepassing van de in de artikelen 49 en 50 van het EGKS-Verdrag bedoelde heffingen

5

 

*

Verordening (EEG) nr. 3800/92 van de Commissie van 23 december 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad betreffende de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

8

 

*

Verordening (EEG) nr. 3801/92 van de Commissie van 23 december 1992 houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

9

 

*

Verordening (EEG) nr. 3802/92 van de Commissie van 23 december 1992 houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

13

 

*

Verordening (EEG) nr. 3803/92 van de Commissie van 23 december 1992 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 4142/87 tot vaststelling van de voorwaarden en bepalingen waaraan voor bepaalde goederen, bij invoer, de toepassing van een gunstige tariefregeling in verband met de bijzondere bestemming van die goederen is onderworpen

15

 

*

Verordening (EEG) nr. 3804/92 van de Commissie van 23 december 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 388/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Franse overzeese departementen (DOM) met graanprodukten en tot vaststelling van de voorzieningsbalans

18

 

*

Verordening (EEG) nr. 3805/92 van de Commissie van 23 december 1992 tot vaststelling voor 1993 van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt, op tong mogen vissen

20

 

*

Verordening (EEG) nr. 3806/92 van de Commissie van 23 december 1992 tot vaststelling van het aantal jonge mannelijke runderen dat in het eerste kwartaal van 1993 onder bijzondere voorwaarden mag worden ingevoerd, en houdende afwijking voor dat kwartaal, van Verordening (EEG) nr. 2377/80 ten aanzien van de toewijzing van de beschikbare aantallen

30

 

*

Verordening (EEG) nr. 3807/92 van de Commissie van 23 december 1992 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2182/77, (EEG) nr. 985/81 en (EEG) nr. 2848/89 voor de sector rundvlees ten gevolge van de vervanging van Verordening (EEG) nr. 569/88 door Verordening (EEG) nr. 3002/92

33

 

*

Verordening (EEG) nr. 3808/92 van de Commissie van 29 december 1992 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 970/90 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen in de sector rundvlees voor landbouwprodukten en bepaalde door verwerking van landbouwprodukten verkregen goederen, van oorsprong uit de ACS-Staten of uit de landen en gebieden overzee (LGO)

35

  

Verordening (EEG) nr. 3809/92 van de Commissie van 29 december 1992 houdende vaststelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector slachtpluimvee

36

  

Verordening (EEG) nr. 3810/92 van de Commissie van 29 december 1992 houdende vaststelling van de bedragen welke in mindering worden gebracht op de invoer- rechten van rundvlees van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS-Staten)

41

  

Verordening (EEG) nr. 3811/92 van de Commissie van 29 december 1992 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

43

  

Verordening (EEG) nr. 3812/92 van de Commissie van 29 december 1992 tot wijziging van het basisbedrag van de invoerheffing voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector

45

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

 

*

Richtlijn 92/111/EEG van de Raad van 14 december 1992 tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG en tot invoering van vereenvoudigingsmaatregelen op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde

47
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top