EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1992:364:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 364, 12 december 1992


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 364
35e jaargang
12 december 1992Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 3576/92 van de Raad van 7 december 1992 betreffende de definitie van het begrip "produkt van oorsprong" van toepassing op bepaalde minerale produkten en produkten van de chemische of aanverwante industrie, in het kader van de preferentiële regelingen die de Gemeenschap aan derde landen toekent

1

 

*

Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad van 7 december 1992 houdende toepassing van het beginsel van het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer binnen de Lid- Staten (cabotage in het zeevervoer)

7

 

*

Verordening (EEG) nr. 3578/92 van de Raad van 7 december 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1107/70 betreffende de steunmaatregelen op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren

11

  

Verordening (EEG) nr. 3579/92 van de Commissie van 11 december 1992 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

13

  

Verordening (EEG) nr. 3580/92 van de Commissie van 11 december 1992 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

15

  

Verordening (EEG) nr. 3581/92 van de Commissie van 11 december 1992 houdende vaststelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector varkensvlees

17

 

*

Verordening (EEG) nr. 3582/92 van de Commissie van 10 december 1992 betreffende het beëindigen van de visserij op schelvis door vissersvaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk

21

 

*

Verordening (EEG) nr. 3583/92 van de Commissie van 10 december 1992 betreffende het beëindigen van de visserij op heek door vissersvaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk

22

 

*

Verordening (EEG) nr. 3584/92 van de Commissie van 10 december 1992 tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3270/92 betreffende het beëindigen van de visserij op sprot door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken

23

  

Verordening (EEG) nr. 3585/92 van de Commissie van 11 december 1992 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 1299/92, (EEG) nr. 1300/92, (EEG) nr. 1301/92, (EEG) nr. 1302/92, (EEG) nr. 1304/92, (EEG) nr. 1305/92, (EEG) nr. 1306/92, (EEG) nr. 1307/92, (EEG) nr. 1341/92, (EEG) nr. 1342/92, (EEG) nr. 1347/92, (EEG) nr. 1348/92, en (EEG) nr. 1649/92 inzake de openstelling van permanente openbare inschrijvingen voor uitvoer van graan dat in het bezit is van de interventiebureaus

24

 

*

Verordening (EEG) nr. 3586/92 van de Commissie van 11 december 1992 houdende overgangsbepalingen inzake het intracommunautaire verkeer van goederen die uit een Lid-Staat worden verzonden om tijdelijk te worden gebruikt in een of meer andere Lid-Staten

25

 

*

Verordening (EEG) nr. 3587/92 van de Commissie van 11 december 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3164/89 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de bijzondere maatregelen voor hennepzaad

26

 

*

Verordening (EEG) nr. 3588/92 van de Commissie van 11 december 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 223/90 ten aanzien van de hoogte van de communautaire bijstand in Portugal voor de in Verordening (EEG) nr. 2328/91 van de Raad bedoelde maatregelen

27

 

*

Verordening (EEG) nr. 3589/92 van de Commissie van 11 december 1992 houdende bepalingen voor het jaar 1993 voor de uitvoering van de invoerregelingen voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees waarin is voorzien bij de interimovereenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, respectievelijk de Republiek Polen, de Republiek Hongarije en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek

28

 

*

Verordening (EEG) nr. 3590/92 van de Commissie van 11 december 1992 betreffende de gegevensdragers voor de statistiek van de handel tussen de Lid-Staten

32

 

*

Verordening (EEG) nr. 3591/92 van de Commissie van 11 december 1992 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 1589/87 inzake de aankoop, via inschrijving, van boter door de interventiebureaus

47

  

Verordening (EEG) nr. 3592/92 van de Commissie van 11 december 1992 met betrekking tot de afgifte op 15 december 1992 van invoercertificaten voor produkten uit de sector schape- en geitevlees van oorsprong uit Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Slovenië, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

48

  

Verordening (EEG) nr. 3593/92 van de Commissie van 11 december 1992 tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst

49

  

Verordening (EEG) nr. 3594/92 van de Commissie van 11 december 1992 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst worden toegevoegd

51

  

Verordening (EEG) nr. 3595/92 van de Commissie van 11 december 1992 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die door de interventiebureaus worden aangekocht in het kader van de 82e deelinschrijving overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89

53

  

Verordening (EEG) nr. 3596/92 van de Commissie van 11 december 1992 tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

55

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

92/567/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 30 november 1992 tot schorsing van de boteraankopen in sommige Lid-Staten

57
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top