EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1992:301:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 301, 17 oktober 1992


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 301
35e jaargang
17 oktober 1992Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 2996/92 van de Commissie van 16 oktober 1992 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

1

  

Verordening (EEG) nr. 2997/92 van de Commissie van 16 oktober 1992 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

3

  

Verordening (EEG) nr. 2998/92 van de Commissie van 16 oktober 1992 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde produkten in de sector melk en zuivelprodukten, die in oktober 1992 zijn ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten Interimovereenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek

5

 

*

Verordening (EEG) nr. 2999/92 van de Commissie van 15 oktober 1992 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met produkten van de sector verwerkte groenten en fruit

7

  

Verordening (EEG) nr. 3000/92 van de Commissie van 16 oktober 1992 betreffende de opening van een permanente inschrijving in België, Duitsland, Griekenland, Frankrijk en Italië voor de kosteloze levering van meel van zachte tarwe bestemd voor de bevolkingsgroepen die het slachtoffer zijn van het conflict in het voormalige Joegoslavië

10

 

*

Verordening (EEG) nr. 3001/92 van de Commissie van 16 oktober 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2561/90 tot uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2503/88 van de Raad betreffende de douane-entrepots

16

 

*

Verordening (EEG) nr. 3002/92 van de Commissie van 16 oktober 1992 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake de controle op het gebruik en/of de bestemming van produkten uit interventie

17

  

Verordening (EEG) nr. 3003/92 van de Commissie van 16 oktober 1992 tot wijziging van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

27

  

Verordening (EEG) nr. 3004/92 van de Commissie van 16 oktober 1992 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die door de interventiebureaus worden aangekocht in het kader van de 78e deelinschrijving overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89

29

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

92/496/EEG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 13 juli 1992 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende de toepassing van de GATT-overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen op de handel in grote burgerluchtvaartuigen

31

  

Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende de toepassing van de GATT-overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen op de handel in grote burgerluchtvaartuigen

32

 

*

Mededeling betreffende de ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika inzake de handel in grote burgerluchtvaartuigen

40

  

Commissie

  

92/497/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 16 oktober 1992 betreffende de toewijzing van de resterende hoeveelheid van het invoercontingent voor bevoren rundvlees, overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 3667/91 van de Raad

41
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top