Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1992:179:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 179, 1 juli 1992


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 179
35e jaargang
1 juli 1992Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1695/92 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1992 houdende gemeenschappelijke toepassingsbepalingen voor de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met bepaalde landbouwprodukten #

1

 

*

Verordening (EEG) nr. 1696/92 van de Commissie van 30 juni 1992 houdende gemeenschappelijke toepassingsbepalingen voor de specifieke regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met bepaalde landbouwprodukten

6

  

Verordening (EEG) nr. 1697/92 van de Commissie van 30 juni 1992 tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

11

  

Verordening (EEG) nr. 1698/92 van de Commissie van 30 juni 1992 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

13

  

Verordening (EEG) nr. 1699/92 van de Commissie van 30 juni 1992 tot vaststelling van de invoerheffingen voor stroop en bepaalde andere produkten van de suikersector

15

  

Verordening (EEG) nr. 1700/92 van de Commissie van 30 juni 1992 tot vaststelling van de invoerheffingen voor melasse

17

  

Verordening (EEG) nr. 1701/92 van de Commissie van 30 juni 1992 tot vaststelling van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

19

  

Verordening (EEG) nr. 1702/92 van de Commissie van 30 juni 1992 tot vaststelling van de invoerheffingen voor mengvoeders

24

  

Verordening (EEG) nr. 1703/92 van de Commissie van 30 juni 1992 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten

26

  

Verordening (EEG) nr. 1704/92 van de Commissie van 30 juni 1992 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

29

  

Verordening (EEG) nr. 1705/92 van de Commissie van 30 juni 1992 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout

34

  

Verordening (EEG) nr. 1706/92 van de Commissie van 30 juni 1992 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

36

  

Verordening (EEG) nr. 1707/92 van de Commissie van 30 juni 1992 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere produkten van de suikersector

38

  

Verordening (EEG) nr. 1708/92 van de Commissie van 30 juni 1992 tot vaststelling van de verlaagde heffing bij invoer in Portugal van bepaalde hoeveelheden ruwe suiker bestemd voor de Portugese raffinaderijen

41

  

Verordening (EEG) nr. 1709/92 van de Commissie van 30 juni 1992 tot vaststelling van de wereldmarktprijs en het steunbedrag voor de in artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1431/82 bedoelde erwten, tuin- en veldbonen

42

  

Verordening (EEG) nr. 1710/92 van de Commissie van 30 juni 1992 tot vaststelling van het steunbedrag voor katoen

49

  

Verordening (EEG) nr. 1711/92 van de Commissie van 30 juni 1992 tot intrekking van het correctiebedrag bij invoer in de Gemeenschap van de Tien van tomaten van herkomst uit Spanje

50

  

Verordening (EEG) nr. 1712/92 van de Commissie van 30 juni 1992 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor gedroogde voedergewassen

51

  

Verordening (EEG) nr. 1713/92 van de Commissie van 30 juni 1992 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector rundvlees

54

  

Verordening (EEG) nr. 1714/92 van de Commissie van 30 juni 1992 tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst

61

  

Verordening (EEG) nr. 1715/92 van de Commissie van 30 juni 1992 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst worden toegevoegd

64

  

Verordening (EEG) nr. 1716/92 van de Commissie van 30 juni 1992 houdende vast- stelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde produkten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

66

  

Verordening (EEG) nr. 1717/92 van de Commissie van 30 juni 1992 houdende vast- stelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde produkten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

69

  

Verordening (EEG) nr. 1718/92 van de Commissie van 30 juni 1992 houdende vast- stelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelprodukten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

73

  

Verordening (EEG) nr. 1719/92 van de Commissie van 30 juni 1992 houdende vast- stelling van de restituties die worden toegepast voor eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

75

  

Verordening (EEG) nr. 1720/92 van de Commissie van 30 juni 1992 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

77

  

Verordening (EEG) nr. 1721/92 van de Commissie van 30 juni 1992 tot wijziging van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

79

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1722/92 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1992 houdende verschuiving van de overnamedatum voor door de interventiebureaus krachtens Verordening (EEG) nr. 2848/89 te koop aangeboden rundvlees #

82

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1723/92 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1992 tot vaststelling van de voor het verkoopseizoen 1992/1993 geldende elementen ter bescherming van de verwerkende industrie in de sector granen en rijst in het handelsverkeer tussen Spanje en de Gemeenschap van de Tien #

83

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1724/92 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1992 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met produkten van de sector varkensvlees #

90

 

*

Verordening (EEG) nr. 1725/92 van de Commissie van 30 juni 1992 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met produkten van de sector varkensvlees

95

 

*

Verordening (EEG) nr. 1726/92 van de Commissie van 30 juni 1992 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met produkten van de sectoren eieren en slachtpluimvee

99

 

*

Verordening (EEG) nr. 1727/92 van de Commissie van 30 juni 1992 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met graanprodukten, en tot vaststelling van de voorzieningsbalans

101

 

*

Verordening (EEG) nr. 1728/92 van de Commissie van 30 juni 1992 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met graanprodukten, en tot vaststelling van de voorzieningsbalans

104

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1729/92 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1992 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met produkten van de sectoren eieren en slachtpluimvee #

107

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1730/92 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1992 tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 1992 tot en met 28 februari 1993, van de in de Franse overzeese departementen geproduceerde hoeveelheden ruwe suiker die in aanmerking komen voor de in Verordening (EEG) nr. 2225/86 van de Raad bedoelde steun voor raffinage en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2750/86 #

112

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1731/92 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1992 tot vaststelling van de wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 2013/91 #

114

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1732/92 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1992 tot vaststelling, voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 1992, voor de sector varkensvlees, van bepaalde voorschriften ter uitvoering van het stelsel van algemene preferenties in verband met de Interimovereenkomsten met respectievelijk de Republiek Polen, de Republiek Hongarije en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek #

116

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1733/92 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1992 tot vaststelling, voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 1992, voor de sectoren slachtpluimvee en eieren van bepaalde voorschriften ter uitvoering van het stelsel van algemene preferenties in verband met de Interimovereenkomsten met, respectievelijk, de Republiek Polen, de Republiek Hongarije en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek #

118

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1734/92 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1992 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 3540/85 met betrekking tot bepaalde overgangsmaatregelen in de sector erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen #

120

  

Verordening (EEG) nr. 1735/92 van de Commissie van 30 juni 1992 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

121

  

Verordening (EEG) nr. 1736/92 van de Commissie van 30 juni 1992 tot vaststelling van de invoerheffingen voor suikerbieten en suikerriet

124

  

Verordening (EEG) nr. 1737/92 van de Commissie van 30 juni 1992 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

126

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

 

*

Richtlijn 92/52/EEG van de Raad van 18 juni 1992 inzake volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding die voor de uitvoer naar derde landen is bestemd

129

  

92/326/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE RAAD van 18 juni 1992 tot vaststelling van een tweejarenprogramma (1992-1993) voor de ontwikkeling van een Europese dienstenstatistiek #

131

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1428/92 van de Commissie van 1 juni 1992 betreffende de verkoop, overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure, van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen rundvlees dat na verwerking wordt uitgevoerd, houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 569/88 en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2911/91 (PB nr. L 150 van 2.6.1992)

135

 

*

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1450/92 van de Commissie van 3 juni 1992 houdende bepalingen voor de toekenning van steun voor de particuliere opslag van Kefalotyri- en Kasserikaas (PB nr. L 152 van 4.6.1992)

135
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top