Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1992:095:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 95, 9 april 1992


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 95
35e jaargang
9 april 1992Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad van 26 maart 1992 betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied van een Lid-Staat of over het grondgebied van een of meer Lid-Staten

1

  

Verordening (EEG) nr. 882/92 van de Commissie van 8 april 1992 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

8

  

Verordening (EEG) nr. 883/92 van de Commissie van 8 april 1992 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

10

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 884/92 VAN DE COMMISSIE van 7 april 1992 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen #

12

  

Verordening (EEG) nr. 885/92 van de Commissie van 8 april 1992 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

16

 

*

Verordening (EEG) nr. 886/92 van de Commissie van 8 april 1992 betreffende de invoerregeling voor brouwgerst van oorsprong uit Tsjechoslowakije

18

 

*

Verordening (EEG) Nr. 887/92 van de Commissie van 8 april 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3665/87 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwprodukten

20

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 888/92 VAN DE COMMISSIE van 8 april 1992 tot tweede wijziging van Verordening (EEG) nr. 1327/89 waarbij Spanje gemachtigd wordt in bepaalde gebieden de maatregelen als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1442/88 van de Raad inzake de toekenning van premies voor definitieve stopzetting van de wijnbouw op wijnbouwareaal in de wijnoogstjaren 1989/1990 tot en met 1995/1996 niet toe te passen #

22

  

Verordening (EEG) nr. 889/92 van de Commissie van 8 april 1992 houdende vaststelling van de heffingen bij invoer voor melasse

24

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 890/92 VAN DE COMMISSIE van 7 april 1992 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk #

25

 

*

BESCHIKKING Nr. 891/92/EGKS VAN DE COMMISSIE van 30 maart 1992 tot instelling van een voorlopig anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde halffabrikaten van gelegeerd staal, van oorsprong uit Turkije en Brazilië #

26

  

Verordening (EEG) nr. 892/92 van de Commissie van 8 april 1992 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van verse citroenen van oorsprong uit Cyprus

33

  

Verordening (EEG) nr. 893/92 van de Commissie van 8 april 1992 tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

35

  

Verordening (EEG) nr. 894/92 van de Commissie van 8 april 1992 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

37

  

Verordening (EEG) nr. 895/92 van de Commissie van 8 april 1992 tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst

39

  

Verordening (EEG) nr. 896/92 van de Commissie van 8 april 1992 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst worden toegevoegd

41

  

Verordening (EEG) nr. 897/92 van de Commissie van 8 april 1992 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 48e deelinschrijving in het kader van de permanente inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 963/91

43

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 898/92 VAN DE COMMISSIE van 8 april 1992 houdende bepalingen voor de uitvoering van de invoerregelingen voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees waarin is voorzien bij de interimovereenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, respectievelijk de Republiek Polen, de Republiek Hongarije en de Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek #

44

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 899/92 VAN DE COMMISSIE van 8 april 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 847/92 betreffende een verkoop voor uitvoer naar Rusland ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 599/91 van de Raad #

48

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

92/212/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 25 maart 1992 inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag (IV/30.717-A - Eurocheque: Overeenkomst van Helsinki) (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

50
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top