EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1991:166:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 166, 28 juni 1991


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 166
34e jaargang
28 juni 1991Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 1812/91 van de Raad van 24 juni 1991 houdende instelling van een definitief anti- dumpingrecht op de invoer van touwschoenen (espadrilles) van oorsprong uit de Volksrepubliek China en houdende definitieve inning van het voorlopige recht

1

  

Verordening (EEG) nr. 1813/91 van de Commissie van 27 juni 1991 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

7

  

Verordening (EEG) nr. 1814/91 van de Commissie van 27 juni 1991 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

9

  

Verordening (EEG) nr. 1815/91 van de Commissie van 27 juni 1991 tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie

11

  

Verordening (EEG) nr. 1816/91 van de Commissie van 27 juni 1991 tot vaststelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector slachtpluimvee

14

  

Verordening (EEG) nr. 1817/91 van de Commissie van 27 juni 1991 tot vaststelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector varkensvlees

19

  

Verordening (EEG) nr. 1818/91 van de Commissie van 27 juni 1991 tot vaststelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector eieren

24

  

Verordening (EEG) nr. 1819/91 van de Commissie van 27 juni 1991 tot vaststelling van de sluisprijzen en de belastingen bij invoer voor ovoalbumine en lactoalbumine

27

  

Verordening (EEG) nr. 1820/91 van de Commissie van 27 juni 1991 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector varkensvlees

29

  

Verordening (EEG) nr. 1821/91 van de Commissie van 27 juni 1991 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee

33

  

Verordening (EEG) nr. 1822/91 van de Commissie van 27 juni 1991 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren

37

  

Verordening (EEG) nr. 1823/91 van de Commissie van 24 juni 1991 tot opening van gewone openbare inschrijvingen voor de verkoop, met het oog op uitvoer, van alcohol uit wijnbouwprodukten die in het bezit is van de interventiebureaus

39

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1824/91 VAN DE COMMISSIE van 27 juni 1991 tot vaststelling van de drempelprijzen voor granen en voor bepaalde soorten meel, gries en griesmeel voor het verkoopseizoen 1991/92 #

41

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1825/91 VAN DE COMMISSIE van 27 juni 1991 tot vaststelling van de compenserende bedragen toetreding die in Spanje in het verkoopseizoen 1991/1992 van toepassing zijn in de sector granen alsmede van de coëfficiënt die moet worden aangehouden voor de berekening van de bedragen die voor bepaalde verwerkte produkten van toepassing zijn #

42

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1826/91 VAN DE COMMISSIE van 27 juni 1991 tot vaststelling van de compenserende bedragen toetreding die in de sector granen in het verkoopseizoen 1991/1992 in Portugal van toepassing zijn alsmede van de coëfficiënt voor de berekening van de bedragen die voor bepaalde verwerkte produkten van toepassing zijn #

43

  

Verordening (EEG) nr. 1827/91 van de Commissie van 27 juni 1991 tot vaststelling van de invoerheffingen voor levende runderen en ander dan bevroren rundvlees

45

  

Verordening (EEG) nr. 1828/91 van de Commissie van 27 juni 1991 tot vaststelling van de invoerheffingen voor bevroren rundvlees

49

  

Verordening (EEG) nr. 1829/91 van de Commissie van 27 juni 1991 tot vaststelling van de maximumrestituties voor de uitvoer van olijfolie voor de vijftiende deelinschrijving in het kader van de bij Verordening (EEG) nr. 3192/90 geopende permanente openbare inschrijving

53

  

Verordening (EEG) nr. 1830/91 van de Commissie van 27 juni 1991 tot vaststelling van de restitutie bij de produktie voor olijfolie die wordt gebruikt voor de vervaardiging van bepaalde vis- en groenteconserven

55

  

Verordening (EEG) nr. 1831/91 van de Commissie van 27 juni 1991 houdende het besluit om geen gevolg te geven aan de negende deelinschrijving voor witte suiker in het kader van de permanente inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 963/91

56

  

Verordening (EEG) nr. 1832/91 van de Commissie van 27 juni 1991 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout

57

  

Verordening (EEG) nr. 1833/91 van de Commissie van 27 juni 1991 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

59

  

Verordening (EEG) nr. 1834/91 van de Commissie van 27 juni 1991 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

61

  

Verordening (EEG) nr. 1835/91 van de Commissie van 27 juni 1991 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst

64

  

Verordening (EEG) nr. 1836/91 van de Commissie van 27 juni 1991 tot vaststelling van het bij uitvoer van rijst en breukrijst op de restitutie toe te passen correctiebedrag

68

  

Verordening (EEG) nr. 1837/91 van de Commissie van 27 juni 1991 tot vaststelling, voor Groot-Brittannië, van het bedrag van de variabele slachtpremie voor schapen en van de bedragen die moeten worden geheven op produkten bij het verlaten van regio 1

71

  

Verordening (EEG) nr. 1838/91 van de Commissie van 27 juni 1991 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

74

  

Verordening (EEG) nr. 1839/91 van de Commissie van 27 juni 1991 houdende vaststelling van de heffingen bij invoer voor melasse

76

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

91/308/EEG:

 
 

*

Richtlijn 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld

77

  

Verklaring van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen

83

  

91/309/EEG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 10 juni 1991 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een notawisseling houdende verdere verlenging en wijziging van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Economische Gemeenschap inzake de visserij voor de kusten van de Verenigde Staten

84

  

Overeenkomst in de vorm van een notawisseling houdende verdere verlenging en wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Economische Gemeenschap inzake de visserij voor de kusten van de Verenigde Staten

85
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top