EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1991:135:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 135, 30 mei 1991


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 135
34e jaargang
30 mei 1991Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 1408/91 van de Commissie van 29 mei 1991 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

1

  

Verordening (EEG) nr. 1409/91 van de Commissie van 29 mei 1991 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

3

  

Verordening (EEG) nr. 1410/91 van de Commissie van 29 mei 1991 tot vaststelling van de invoerheffingen voor levende runderen en ander dan bevroren rundvlees

5

  

Verordening (EEG) nr. 1411/91 van de Commissie van 29 mei 1991 tot vaststelling van de invoerheffingen voor bevroren rundvlees

9

  

Verordening (EEG) nr. 1412/91 van de Commissie van 29 mei 1991 tot vaststelling van extra bedragen voor produkten in de sector slachtpluimvee

13

 

*

Verordening (EEG) nr. 1413/91 van de Commissie van 29 mei 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1726/70 betreffende de wijze van toekenning van de premie voor tabaksbladeren

15

  

Verordening (EEG) nr. 1414/91 van de Commissie van 29 mei 1991 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie

17

  

Verordening (EEG) nr. 1415/91 van de Commissie van 29 mei 1991 tot vaststelling van de maximumrestituties voor de uitvoer van olijfolie voor de dertiende deelinschrijving in het kader van de bij Verordening (EEG) nr. 3192/90 geopende permanente openbare inschrijving

19

  

Verordening (EEG) nr. 1416/91 van de Commissie van 29 mei 1991 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van kleinbloemige rozen van oorsprong uit Israël

21

  

Verordening (EEG) nr. 1417/91 van de Commissie van 29 mei 1991 tot vaststelling van de invoerheffingen in de sector melk en zuivelprodukten

23

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1418/91 VAN DE COMMISSIE van 15 mei 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 4141/87 tot vaststelling van de voorwaarden en bepalingen waaraan voor produkten die voor bepaalde categorieën vliegtoestellen, schepen of boor- of werkeilanden zijn bestemd, bij invoer, de toepassing van een gunstige tariefregeling in verband met de bijzondere bestemming van die produkten is onderworpen #

28

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1419/91 VAN DE COMMISSIE van 15 mei 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 4142/87 tot vaststelling van de voorwaarden en bepalingen waaraan voor bepaalde goederen, bij invoer, de toepassing van een gunstige tariefregeling in verband met de bijzondere bestemming van die goederen is onderworpen #

30

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1420/91 VAN DE COMMISSIE van 28 mei 1991 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van de GN-codes 3904 10 00, 3904 21 00 en 3904 22 00, van oorsprong uit Brazilië, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3831/90 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend #

33

  

Verordening (EEG) nr. 1421/91 van de Commissie van 29 mei 1991 tot vaststelling van conservatoire maatregelen ten aanzien van de in de periode van 20 tot en met 24 mei 1991 voor Spanje aangevraagde ARH-certificaten in de sector melk en zuivelprodukten

34

  

Verordening (EEG) nr. 1422/91 van de Commissie van 29 mei 1991 houdende vaststelling van de heffingen bij invoer voor melasse

35

  

Verordening (EEG) nr. 1423/91 van de Commissie van 29 mei 1991 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

36

  

Verordening (EEG) nr. 1424/91 van de Commissie van 29 mei 1991 tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 895/90 houdende toepassing van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van verse citroenen van oorsprong uit Israël

38

  

Verordening (EEG) nr. 1425/91 van de Commissie van 29 mei 1991 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de vijfde deelinschrijving in het kader van de permanente inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 963/91

39

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

91/271/EEG:

 
 

*

Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater

40

  

Commissie

  

91/272/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 14 mei 1991 houdende machtiging van de Franse Republiek om maïszaad dat niet aan de eisen van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad voldoet en zonnebloemzaad dat niet aan de eisen van Richtlijn 69/208/EEG van de Raad voldoet, tijdelijk tot de handel toe te laten #

53

  

91/273/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 mei 1991 met betrekking tot de indiening van de aanvragen voor de premie voor het aanhouden van het zoogkoeienbestand in Ierland voor het verkoopseizoen 1991/1992 (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) #

55

  

91/274/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 21 mei 1991 betreffende een overzicht van de communautaire wetgeving als bedoeld in artikel 10 van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad

56

  

91/275/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 21 mei 1991 betreffende de invoercertificaten voor produkten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagascar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië

57

  

91/276/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 22 mei 1991 tot wijziging van Beschikking 90/14/EEG houdende vaststelling van een lijst van derde landen waaruit de invoer van diepgevroren sperma van runderen door de Lid- Staten wordt toegestaan

58

  

91/277/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 22 mei 1991 houdende vaststelling van maatregelen tot bescherming van de gezondheid met betrekking tot de invoer van diepgevroren sperma van runderen uit Israël

60
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top