EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1990:365:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 365, 28 december 1990


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 365
33e jaargang
28 december 1990Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 3790/90 van de Commissie van 27 december 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

1

  

Verordening (EEG) nr. 3791/90 van de Commissie van 27 december 1990 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

3

 

*

Verordening (EEG) nr. 3792/90 van de Commissie van 21 december 1990 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de toekenning van steun aan de particuliere opslag in de sector varkensvlees

5

  

Verordening (EEG) nr. 3793/90 van de Commissie van 21 december 1990 tot vaststelling van de uitvoerrestituties voor verpakte tabak van de oogst 1990

8

  

Verordening (EEG) nr. 3794/90 van de Commissie van 21 december 1990 tot verlenging van de Verordeningen (EEG) nr. 3886/87, (EEG) nr. 3665/88 en (EEG) nr. 3766/89 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van ruwe tabak van de oogsten 1987, 1988 en 1989

12

 

*

VERORDENING ( EEG ) NR. 3795/90 VAN DE COMMISSIE VAN 21 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE VERKOOP OVEREENKOMSTIG DE IN VERORDENING ( EEG ) NR. 2539/84 VASTGESTELDE PROCEDURE VAN DOOR BEPAALDE INTERVENTIEBUREAUS OPGESLAGEN EN VOOR VERWERKING IN DE GEMEENSCHAP BESTEMD RUNDVLEES EN HOUDENDE INTREKKING VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 3184/90

13

 

*

VERORDENING ( EEG ) NR. 3796/90 VAN DE COMMISSIE VAN 21 DECEMBER 1990 HOUDENDE UITVOERINGSBEPALINGEN VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 1715/90 VAN DE RAAD BETREFFENDE DE INLICHTINGEN DIE DOOR DE DOUANEAUTORITEITEN WORDEN VERSTREKT OP HET GEBIED VAN DE INDELING VAN GOEDEREN IN DE DOUANENOMENCLATUUR

17

 

*

VERORDENING ( EEG ) NR. 3797/90 VAN DE COMMISSIE VAN 21 DECEMBER 1990 HOUDENDE VRIJWARINGSMAATREGELEN INZAKE DE INVOER VAN BEPAALDE SOORTEN HALFVERWERKT ROOD FRUIT VAN OORSPRONG UIT POLEN EN JOEGOSLAVIE

22

 

*

VERORDENING ( EEG ) NR. 3798/90 VAN DE COMMISSIE VAN 21 DECEMBER 1990 TOT INSTELLING VAN EEN VOORLOPIG ANTI-DUMPINGRECHT OP DE INVOER VAN ESPADRILLES VAN OORSPRONG UIT DE VOLKSREPUBLIEK CHINA

25

 

*

Verordening (EEG) nr. 3799/90 van de Commissie van 21 december 1990 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie nr. 27 (volgnummer 40.0270), van oorsprong uit India, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3897/89 van de Raad

36

  

Verordening (EEG) nr. 3800/90 van de Commissie van 27 december 1990 tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie

37

  

Verordening (EEG) nr. 3801/90 van de Commissie van 27 december 1990 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector varkensvlees

40

  

Verordening (EEG) nr. 3802/90 van de Commissie van 27 december 1990 tot vaststelling van de restitutie bij de produktie voor olijfolie die wordt gebruikt voor de vervaardiging van bepaalde vis- en groenteconserven

45

  

Verordening (EEG) nr. 3803/90 van de Commissie van 27 december 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen in de sector melk en zuivelprodukten

47

  

Verordening (EEG) nr. 3804/90 van de Commissie van 27 december 1990 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten

54

  

Verordening (EEG) nr. 3805/90 van de Commissie van 27 december 1990 tot wijziging van de restituties bij de uitvoer van mout

74

  

Verordening (EEG) nr. 3806/90 van de Commissie van 27 december 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3519/90 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van verse clementines van oorsprong uit Marokko

76

  

Verordening (EEG) nr. 3807/90 van de Commissie van 27 december 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

77

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

90/669/EEG:

 
 

*

BESLUIT VAN DE RAAD VAN 20 DECEMBER 1990 TOT VERLENGING VAN DE REGELING DIE VAN TOEPASSING IS OP HET HANDELSVERKEER VAN SPANJE EN PORTUGAL MET DE LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE ( LGO )

79

  

90/670/EGKS:

 
 

*

BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN, VAN 20 DECEMBER 1990 TOT WIJZIGING VAN BESLUIT 86/50/EGKS TOT VASTSTELLING VAN DE REGELING DIE VAN TOEPASSING IS OP HET HANDELSVERKEER VAN SPANJE EN PORTUGAL MET DE LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE ( LGO ) VOOR DE ONDER HET EGKS-VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN

80
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top