EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1990:357:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 357, 20 december 1990


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 357
33e jaargang
20 december 1990Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 3677/90 van de Raad van 13 december 1990 houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen

1

  

Verordening (EEG) nr. 3678/90 van de Commissie van 19 december 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

6

  

Verordening (EEG) nr. 3679/90 van de Commissie van 19 december 1990 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

8

 

*

VERORDENING ( EEG ) NR. 3680/90 VAN DE COMMISSIE VAN 18 DECEMBER 1990 HOUDENDE VASTSTELLING VAN EENHEIDSWAARDEN VOOR DE BEPALING VAN DE DOUANEWAARDE VAN BEPAALDE AAN BEDERF ONDERHEVIGE GOEDEREN

10

 

*

BESCHIKKING NR. 3681/90/EGKS VAN DE COMMISSIE VAN 18 DECEMBER 1990 TOT VASTSTELLING VAN HET HEFFINGSPERCENTAGE VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1991 EN TOT WIJZIGING VAN BESCHIKKING NR. 3/52 MET BETREKKING TOT HET BEDRAG EN DE WIJZE VAN TOEPASSING VAN DE IN DE ARTIKELEN 49 EN 50 VAN HET EGKS-VERDRAG BEDOELDE HEFFINGEN

14

 

*

VERORDENING ( EEG ) NR. 3682/90 VAN DE COMMISSIE VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE HET BEEINDIGEN VAN DE VISSERIJ OP MAKREEL DOOR VISSERSVAARTUIGEN DIE DE VLAG VOEREN VAN FRANKRIJK

17

 

*

VERORDENING ( EEG ) NR. 3683/90 VAN DE COMMISSIE VAN 19 DECEMBER 1990 TOT WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 743/89 HOUDENDE UITVOERINGSBEPALINGEN INZAKE DE RECHTSTREEKSE STEUN AAN DE KLEINE GRAANPRODUCENTEN

18

 

*

VERORDENING ( EEG ) NR. 3684/90 VAN DE COMMISSIE VAN 19 DECEMBER 1990 TOT WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 623/86 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN TOETREDING DIE MET INGANG VAN 1 MAART 1986 VAN TOEPASSING ZIJN IN HET HANDELSVERKEER IN GOEDEREN DIE ONDER VERORDENING ( EEG ) NR. 3033/80 EN VERORDENING ( EEG ) NR. 3035/80 VALLEN

19

 

*

VERORDENING ( EEG ) NR. 3685/90 VAN DE COMMISSIE VAN 19 DECEMBER 1990 TOT VASTSTELLING VAN BIJKOMENDE BEPALINGEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE AANVULLENDE REGELING VOOR HET HANDELSVERKEER IN DE SECTOR GROENTEN EN FRUIT TUSSEN SPANJE EN DE GEMEENSCHAP IN HAAR SAMENSTELLING OP 31 DECEMBER 1985, TEN AANZIEN VAN TOMATEN, SLA, ANDIJVIE, ARTISJOKKEN, TAFELDRUIVEN EN MELOENEN

20

  

Verordening (EEG) nr. 3686/90 van de Commissie van 19 december 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1207/90 met betrekking tot de toepassing van monetaire compenserende bedragen op bepaalde onder Verordening (EEG) nr. 3033/80 vallende goederen

22

 

*

VERORDENING ( EEG ) NR. 3687/90 VAN DE COMMISSIE VAN 19 DECEMBER 1990 HOUDENDE AFWIJKING, VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1990/1991, VAN BEPAALDE TERMIJNEN DIE ZIJN VASTGESTELD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR. 2911/90 TOT VASTSTELLING VAN DE UITVOERINGSBEPALINGEN VOOR DE TOEKENNING VAN STEUN VOOR DE TEELT VAN BEPAALDE DRUIVENRASSEN WAARVAN DE DRUIVEN WORDEN GEDROOGD

24

 

*

VERORDENING ( EEG ) NR. 3688/90 VAN DE COMMISSIE VAN 19 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE AANVRAGEN OM PRODUKTIESTEUN VOOR KRENTEN EN ROZIJNEN

25

 

*

VERORDENING ( EEG ) NR. 3689/90 VAN DE COMMISSIE VAN 19 DECEMBER 1990 TOT WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 598/86 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE AANVULLENDE REGELING VOOR HET HANDELSVERKEER OP DE INVOER IN SPANJE VAN ZACHTE TARWE VOOR DE BROODBEREIDING VAN HERKOMST UIT DE GEMEENSCHAP IN HAAR SAMENSTELLING OP 31 DECEMBER 1985

26

 

*

VERORDENING ( EEG ) NR. 3690/90 VAN DE COMMISSIE VAN 19 DECEMBER 1990 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE UITVOERINGSBEPALINGEN VAN DE AANVULLENDE REGELING VOOR HET HANDELSVERKEER IN DE SECTOR RUNDVLEES TUSSEN DE GEMEENSCHAP IN HAAR SAMENSTELLING OP 31 DECEMBER 1985 EN SPANJE

27

 

*

VERORDENING ( EEG ) NR. 3691/90 VAN DE COMMISSIE VAN 19 DECEMBER 1990 TOT WIJZIGING VAN VERORDENING NR. 470/67/EEG TEN AANZIEN VAN DE CRITERIA DIE MOETEN WORDEN GEHANTEERD BIJ DE OVERNAME VAN PADIE DOOR DE INTERVENTIEBUREAUS

29

 

*

VERORDENING ( EEG ) NR. 3692/90 VAN DE COMMISSIE VAN 19 DECEMBER 1990 TOT VASTSTELLING VAN HET CONTINGENT VOOR 1991 DAT SPANJE VOOR PRODUKTEN VAN DE SECTOR VARKENSVLEES UIT DERDE LANDEN MAG TOEPASSEN, EN VAN UITVOERINGSBEPALINGEN TER ZAKE

31

 

*

VERORDENING ( EEG ) NR. 3693/90 VAN DE COMMISSIE VAN 19 DECEMBER 1990 TOT WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 643/86 TOT VASTSTELLING VAN DE UITVOERINGSBEPALINGEN INZAKE DE AANVULLENDE REGELING VOOR HET HANDELSVERKEER VOOR DE IN BIJLAGE XXII VAN DE TOETREDINGSAKTE GENOEMDE PRODUKTEN VAN DE SECTOR LEVENDE PLANTEN EN PRODUKTEN VAN DE BLOEMENTEELT INGEVOERD IN PORTUGAL WAT BETREFT DE INDICATIEVE PLAFONDS VOOR HET JAAR 1991

33

 

*

VERORDENING ( EEG ) NR. 3694/90 VAN DE COMMISSIE VAN 19 DECEMBER 1990 TOT WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 2565/90 TOT VASTSTELLING VOOR 1991 VAN DE MAATREGELEN VOOR VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE GEPRODUCEERDE OLIJFOLIE

36

 

*

VERORDENING ( EEG ) NR. 3695/90 VAN DE COMMISSIE VAN 19 DECEMBER 1990 TOT VASTSTELLING VAN HET INDICATIEVE PLAFOND VOOR DE INVOER VAN OLIJFOLIE IN PORTUGAL IN HET TIJDVAK VAN 26 NOVEMBER TOT EN MET 31 DECEMBER 1990

37

  

Verordening (EEG) nr. 3696/90 van de Commissie van 19 december 1990 houdende vaststelling van de heffingen bij invoer voor melasse

39

  

Verordening (EEG) nr. 3697/90 van de Commissie van 19 december 1990 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

40

  

Verordening (EEG) nr. 3698/90 van de Commissie van 19 december 1990 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 34e deelinschrijving in het kader van de permanente inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 983/90

42

  

Verordening (EEG) nr. 3699/90 van de Commissie van 19 december 1990 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie

43

  

Verordening (EEG) nr. 3700/90 van de Commissie van 19 december 1990 tot vaststelling van de maximumrestituties voor de uitvoer van olijfolie voor de derde deelinschrijving in het kader van de bij Verordening (EEG) nr. 3192/90 geopende permanente openbare inschrijving

45

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

90/663/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 19 DECEMBER 1990 HOUDENDE VERLENGING VAN BESCHIKKING 85/594/EEG WAARBIJ DE HELLEENSE REPUBLIEK WORDT GEMACHTIGD BEPAALDE VRIJWARINGSMAATREGELEN TE NEMEN OP GROND VAN ARTIKEL 108, LID 3, VAN HET EEG-VERDRAG

47
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top