EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1990:349:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 349, 13 december 1990


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 349
33e jaargang
13 december 1990Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

VERORDENING ( EEG ) NR. 3578/90 VAN DE RAAD VAN 11 DECEMBER 1990 TOT WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR. 1678/85 TOT VASTSTELLING VAN DE IN DE LANDBOUW TOE TE PASSEN OMREKENINGSKOERSEN

1

  

Verordening (EEG) nr. 3579/90 van de Commissie van 12 december 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

4

  

Verordening (EEG) nr. 3580/90 van de Commissie van 12 december 1990 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

6

 

*

Verordening (EEG) nr. 3581/90 van de Commissie van 11 december 1990 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van GN- code 2940 00 90, van oorsprong uit China, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3896/89 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

8

  

Verordening (EEG) nr. 3582/90 van de Commissie van 12 december 1990 tot vaststelling, voor Groot-Brittannië, van het bedrag van de variabele slachtpremie voor schapen en van de bedragen die moeten worden geheven op produkten bij het verlaten van regio 1

9

  

Verordening (EEG) nr. 3583/90 van de Commissie van 12 december 1990 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 33e deelinschrijving in het kader van de permanente inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 983/90

12

  

Verordening (EEG) nr. 3584/90 van de Commissie van 12 december 1990 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

13

  

Verordening (EEG) nr. 3585/90 van de Commissie van 12 december 1990 tot vaststelling van het bedrag van de steun in de sector oliehoudende zaden

15

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

90/640/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 3 december 1990 waarbij de Bondsrepubliek Duitsland wordt gemachtigd een afwijking van de artikelen 14 en 15 van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting toe te passen voor Sowjet-troepen die op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland zijn gelegerd

19

  

90/641/Euratom:

 
 

*

Richtlijn 90/641/Euratom van de Raad van 4 december 1990 inzake de praktische bescherming van externe werkers die gevaar lopen aan ioniserende straling te worden blootgesteld tijdens hun werk in een gecontroleerde zone

21

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie van Richtlijn 90/128/EEG van 23 februari 1990 inzake materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (PB nr. L 75 van 21.3.1990)

26

  

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 3534/90 van de Commissie van 6 december 1990 tot vaststelling van de restituties bij de produktie in de sectoren granen en rijst (PB nr. L 343 van 7.12.1990)

48

 

*

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 3566/90 van de Commissie van 6 december 1990 tot vaststelling van de lijst van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten ten aanzien waarvan voor de toekenning van invoercertificaten bijzondere voorwaarden gelden (PB nr. L 347 van 12.12.1990)

48
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top