EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1990:337:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 337, 4 december 1990


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 337
33e jaargang
4 december 1990Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 3491/90 van de Raad van 26 november 1990 betreffende de invoer van rijst van oorsprong uit Bangladesh

1

 

*

Verordening (EEG) nr. 3492/90 van de Raad van 27 november 1990 houdende bepaling van de elementen die in acht dienen te worden genomen in de jaarrekeningen voor de financiering van interventiemaatregelen in de vorm van openbare opslag door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie

3

 

*

Verordening (EEG) nr. 3493/90 van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de toekenning van de premie aan de producenten van schape- en geitevlees

7

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3494/90 VAN DE RAAD van 27 november 1990 betreffende de opening en de wijze van beheer van een communautair contingent voor chemisch zuivere fructose van oorsprong uit derde landen die niet door een preferentiële handelsovereenkomst met de Gemeenschap zijn verbonden (1991) #

9

  

Verordening (EEG) nr. 3495/90 van de Commissie van 3 december 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

11

  

Verordening (EEG) nr. 3496/90 van de Commissie van 3 december 1990 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

13

  

VERORDENING (EEG) Nr. 3497/90 VAN DE COMMISSIE van 3 december 1990 met betrekking tot de levering van geraffineerde koolzaadolie in het kader van de voedselhulp #

15

  

Verordening (EEG) nr. 3498/90 van de Commissie van 3 december 1990 tot vaststelling, voor Groot-Brittannië, van het bedrag van de variabele slachtpremie voor schapen en van de bedragen die moeten worden geheven op produkten bij het verlaten van regio 1

20

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

90/626/Euratom:

 
 

*

Advies van de Commissie van 23 november 1990 betreffende het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen van de fabriek van splijtstofelementen Demox-P1 in Dessel (B) (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

23

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie van Beschikking 90/525/EEG van de Commissie van 11 oktober 1990 houdende machtiging van de Lid-Staten om bosbouwkundig teeltmateriaal dat niet aan de eisen van Richtlijn 66/404/EEG van de Raad voldoet, tijdelijk tot de handel toe te laten (PB nr. L 292 van 24. 10. 1990)

24
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top