Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1990:330:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 330, 29 november 1990


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 330
33e jaargang
29 november 1990Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3414/90 VAN DE RAAD van 20 november 1990 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde produkten van oorsprong uit de Canarische eilanden (1991)

1

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3415/90 VAN DE RAAD van 27 november 1990 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1990/1991, van de representatieve marktprijs en de drempelprijs voor olijfolie, alsmede van de op grond van artikel 11, leden 5 en 6, van Verordening nr. 136/66/EEG in te houden percentages van de consumptiesteun

5

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3416/90 VAN DE RAAD van 27 november 1990 betreffende de invoering van de communautaire steun voor de consumptie van olijfolie in Spanje en Portugal

6

  

Verordening (EEG) nr. 3417/90 van de Commissie van 28 november 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

8

  

Verordening (EEG) nr. 3418/90 van de Commissie van 28 november 1990 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

10

 

*

Verordening (EEG) nr. 3419/90 van de Commissie van 26 november 1990 houdende wijziging van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap mogen vissen met de boomkor

12

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3420/90 VAN DE COMMISSIE van 26 november 1990 houdende wijziging van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3699/89 tot vaststelling van de voor 1990 geldende lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap op tong mogen vissen met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt

14

 

*

Verordening (EEG) nr. 3421/90 van de Commissie van 26 november 1990 tot instelling van een voorlopig anti- dumpingrecht op de invoer van aspartaam van oorsprong uit Japan en uit de Verenigde Staten van Amerika

16

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3422/90 VAN DE COMMISSIE van 27 november 1990 betreffende het beëindigen van de visserij op tong door vissersvaartuigen die de vlag voeren van België

23

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3423/90 VAN DE COMMISSIE van 27 november 1990 betreffende het beëindigen van de visserij op makreel door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken

24

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3424/90 VAN DE COMMISSIE van 27 november 1990 betreffende het beëindigen van de visserij op makreel door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken

25

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3425/90 VAN DE COMMISSIE van 27 november 1990 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie nr. 15 (volgnummer 40.0150), van oorsprong uit Pakistan, Thailand en Indonesië, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3897/89 van de Raad

26

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3426/90 VAN DE COMMISSIE van 27 november 1990 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie nr. 16 (volgnummer 40.0160), van oorsprong uit India, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3897/89 van de Raad

28

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3427/90 VAN DE COMMISSIE van 27 november 1990 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie nr. 23 (volgnummer 40.0230), van oorsprong uit Hongarije, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3897/89 van de Raad

29

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3428/90 VAN DE COMMISSIE van 27 november 1990 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie nr. 37 (volgnummer 40.0370), van oorsprong uit Pakistan, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3897/89 van de Raad

30

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3429/90 VAN DE COMMISSIE van 27 november 1990 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie nr. 37 (volgnummer 40.0370) en de produkten van categorie nr. 75 (volgnummer 40.0750), van oorsprong uit Thailand, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3897/89 van de Raad

32

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3430/90 VAN DE COMMISSIE van 27 november 1990 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie nr. 22 (volgnummer 40.0220) en de produkten van categorie nr. 127 A (volgnummer 42.1271), van oorsprong uit India, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3897/89 van de Raad

34

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3431/90 VAN DE COMMISSIE van 27 november 1990 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie nr. 146 A (volgnummer 42.1461), van oorsprong uit Mexico, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3897/89 van de Raad

36

  

Verordening (EEG) nr. 3432/90 van de Commissie van 28 november 1990 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 31e deelinschrijving in het kader van de permanente inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 983/90

37

  

Verordening (EEG) nr. 3433/90 van de Commissie van 28 november 1990 tot vaststelling van het bedrag van de steun in de sector oliehoudende zaden

38

  

Verordening (EEG) nr. 3434/90 van de Commissie van 28 november 1990 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

42

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

90/618/EEG:

 
 

*

Richtlijn 90/618/EEG van de Raad van 8 november 1990 tot wijziging, met name wat de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen betreft, van Richtlijn 73/239/EEG en Richtlijn 88/357/EEG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche

44

  

90/619/EEG:

 
 

*

Tweede Richtlijn 90/619/EEG van de Raad van 8 november 1990 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf, tot vaststelling van de bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het vrij verrichten van diensten en houdende wijziging van Richtlijn 79/267/EEG

50

  

Commissie

  

90/620/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 16 november 1990 betreffende de invoercertificaten voor produkten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagascar, Swaziland en Zimbabwe

62
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top