EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1990:270:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 270, 2 oktober 1990


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 270
33e jaargang
2 oktober 1990Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 2840/90 van de Commissie van 1 oktober 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

1

  

Verordening (EEG) nr. 2841/90 van de Commissie van 1 oktober 1990 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

3

  

Verordening (EEG) nr. 2842/90 van de Commissie van 1 oktober 1990 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die door de interventiebureaus worden aangekocht in het kader van de 31e deelinschrijving overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89

5

  

VERORDENING ( EEG ) NR. 2843/90 VAN DE COMMISSIE VAN 27 SEPTEMBER 1990 MET BETREKKING TOT DE LEVERING VAN VERSCHILLENDE PARTIJEN MAGERE-MELKPOEDER IN HET KADER VAN DE VOEDSELHULP

7

  

VERORDENING ( EEG ) NR. 2844/90 VAN DE COMMISSIE VAN 27 SEPTEMBER 1990 MET BETREKKING TOT DE LEVERING VAN VERSCHILLENDE PARTIJEN BUTTEROIL IN HET KADER VAN DE VOEDSELHULP

13

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2845/90 VAN DE COMMISSIE van 28 september 1990 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op produkten van de categorie van produkten nr. 20 (volgnummer 40.0200), van oorsprong uit Thailand, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3897/89 van de Raad

18

  

Verordening (EEG) nr. 2846/90 van de Commissie van 1 oktober 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

19

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

90/486/EEG:

 
 

*

Richtlijn 90/486/EEG van de Raad van 17 september 1990 tot wijziging van Richtlijn 84/529/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake liften met elektrische aandrijving

21

  

90/487/EEG:

 
 

*

Richtlijn 90/487/EEG van de Raad van 17 september 1990 tot wijziging van Richtlijn 79/196/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid- Staten betreffende elektrisch materieel bestemd voor gebruik in explosieve omgeving, dat aan bepaalde beveiligingswijzen voldoet

23

  

90/488/EEG:

 
 

*

Richtlijn 90/488/EEG van de Raad van 17 september 1990 tot wijziging van Richtlijn 87/404/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid- Staten inzake drukvaten van eenvoudige vorm

25

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie van Richtlijn 83/181/EEG van de Raad van 28 maart 1983 houdende bepaling van de werkingssfeer van artikel 14, lid 1, sub d), van Richtlijn 77/388/EEG met betrekking tot de vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde voor de definitieve invoer van bepaalde goederen (PB nr. L 105 van 23.4.1983)

26

 

*

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 2435/90 van de Commissie van 21 augustus 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3418/88 tot vaststelling van de met ingang van 1 september 1988 bij invoer van bepaalde wijnbouwprodukten toe te passen referentieprijzen franco grens (PB nr. L 229 van 23.8.1990)

26

 

*

RECTIFICATIE VOOR :# VERORDENING (EEG) Nr. 2618/90 VAN DE COMMISSIE van 11 september 1990 houdende uitvoering van de aanvullende maatregelen ten behoeve van degenen die voor het wijnoogstjaar 1989/1990 langlopende opslagcontracten voor tafelwijn hebben gesloten

26
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top