EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1990:170:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 170, 3 juli 1990


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 170
33e jaargang
3 juli 1990Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 1856/90 van de Commissie van 2 juli 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

1

  

Verordening (EEG) nr. 1857/90 van de Commissie van 2 juli 1990 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

3

  

Verordening (EEG) nr. 1858/90 van de Commissie van 2 juli 1990 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die door de interventiebureaus worden aangekocht in het kader van de 25e deelinschrijving overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89

5

  

VERORDENING ( EEG ) NR. 1859/90 VAN DE COMMISSIE VAN 29 JUNI 1990 INZAKE DE LEVERING VAN CORNED BEEF ALS VOEDSELHULP

7

  

VERORDENING ( EEG ) NR. 1860/90 VAN DE COMMISSIE VAN 29 JUNI 1990 BETREFFENDE LEVERINGEN VAN GRANEN ALS VOEDSELHULP

11

  

VERORDENING ( EEG ) NR. 1861/90 VAN DE COMMISSIE VAN 29 JUNI 1990 BETREFFENDE LEVERINGEN VAN GRANEN ALS VOEDSELHULP

14

  

VERORDENING ( EEG ) NR. 1862/90 VAN DE COMMISSIE VAN 29 JUNI 1990 MET BETREKKING TOT DE LEVERING VAN GERAFFINEERDE KOOLZAADOLIE IN HET KADER VAN DE VOEDSELHULP

19

 

*

Verordening (EEG) nr. 1863/90 van de Commissie van 29 juni 1990 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 4045/89 van de Raad inzake de door de Lid- Staten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw en houdende intrekking van Richtlijn 77/435/EEG

23

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1864/90 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1470/68 betreffende het nemen en het omzetten van monsters, alsmede betreffende de analysemethoden voor oliehoudende zaden

27

 

*

Verordening (EEG) nr. 1865/90 van de Commissie van 2 juli 1990 inzake de bij te late terugbetaling van bijstand uit de Structuurfondsen te betalen rente

35

 

*

Verordening (EEG) nr. 1866/90 van de Commissie van 2 juli 1990 tot regeling van het gebruik van de ecu bij de besteding van de middelen van de Structuurfondsen

36

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1867/90 VAN DE COMMISSIE van 2 juli 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2033/85 houdende aanpassing van de gegarandeerde totale hoeveelheden melk en zuivelprodukten bedoeld in artikel 5 quater van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad en artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 857/84 van de Raad

38

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1868/90 VAN DE COMMISSIE van 2 juli 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 19/82 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2641/80 van de Raad met betrekking tot de invoer van produkten uit de sector schape- en geitevlees van oorsprong uit bepaalde derde landen

39

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1869/90 VAN DE COMMISSIE van 2 juli 1990 houdende overgangsbepalingen voor zonnebloempitten die voor 31 december 1990 in Spanje zijn geoogst en verwerkt

40

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1870/90 VAN DE COMMISSIE van 2 juli 1990 houdende bepaling van de streefprijs voor lijnzaad en het steunbedrag voor hennepzaad die door de Raad in ecu zijn vastgesteld en als gevolg van de monetaire herschikking van 5 januari 1990 worden verlaagd

42

  

Verordening (EEG) nr. 1871/90 van de Commissie van 2 juli 1990 houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van tomaten van oorsprong uit Polen

43

  

Verordening (EEG) nr. 1872/90 van de Commissie van 2 juli 1990 houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van komkommers van oorsprong uit Polen

44

  

Verordening (EEG) nr. 1873/90 van de Commissie van 2 juli 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

45

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

90/345/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 22 juni 1990 tot wijziging van het door Portugal ingediende programma voor de versnelde uitroeiing van Afrikaanse varkenspest (Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek)

47

  

90/346/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 25 juni 1990 tot wijziging van Beschikking 89/471/EEG tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in Duitsland (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

48

  

90/347/EEG:

 
 

*

Advies van de Commissie van 26 juni 1990 aan de Nederlandse Regering over een ontwerp-wet betreffende het goederenvervoer over de weg (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

49

  

90/348/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 28 juni 1990 tot verlenging en wijziging van Beschikking 85/594/EEG waarbij de Helleense Republiek wordt gemachtigd bepaalde vrijwaringsmaatregelen te nemen op grond van artikel 108, lid 3, van het EEG-Verdrag (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

51
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top