EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1990:151:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 151, 15 juni 1990


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 151
33e jaargang
15 juni 1990Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (Euratom, EEG) nr. 1588/90 van de Raad van 11 juni 1990 betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen

1

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1589/90 VAN DE RAAD van 11 juni 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2245/85 houdende bepaalde technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden in de Antarctische wateren

5

  

Verordening (EEG) nr. 1590/90 van de Commissie van 14 juni 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

8

  

Verordening (EEG) nr. 1591/90 van de Commissie van 14 juni 1990 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

10

  

Verordening (EEG) nr. 1592/90 van de Commissie van 14 juni 1990 tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie

12

  

Verordening (EEG) nr. 1593/90 van de Commissie van 14 juni 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen in de sector melk en zuivelprodukten

15

  

Verordening (EEG) nr. 1594/90 van de Commissie van 14 juni 1990 tot vaststelling van de maximumrestituties voor de uitvoer van olijfolie voor de veertiende deelinschrijving in het kader van de bij Verordening (EEG) nr. 3246/89 geopende permanente openbare inschrijving

22

  

Verordening (EEG) nr. 1595/90 van de Commissie van 14 juni 1990 tot opening van openbare inschrijvingen voor de verlening van steun voor de particuliere opslag van hele en halve geslachte lammeren

24

  

Verordening (EEG) nr. 1596/90 van de Commissie van 14 juni 1990 tot vaststelling van de hoeveelheden bevroren rundvlees voor verwerking die in het derde kwartaal van 1990 op bijzondere voorwaarden kunnen worden ingevoerd

25

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1597/90 VAN DE COMMISSIE van 14 juni 1990 betreffende de toe te passen procedure voor bepaalde landbouwprodukten, waarvoor een referentiehoeveelheid is vastgesteld, van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACP) of uit de landen en gebieden overzee (LGO) (1990/1991)

26

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1598/90 VAN DE COMMISSIE van 14 juni 1990 houdende vrijstelling van bepaalde Lid-Staten van de verplichting om over te gaan tot openbare aankoop van bepaalde groente- en fruitsoorten

28

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1599/90 VAN DE COMMISSIE van 14 juni 1990 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 3154/85 en (EEG) nr. 3719/88 om bepaalde particuliere humanitaire hulpacties ten behoeve van de bevolking van derde landen te vergemakkelijken

29

  

Verordening (EEG) nr. 1600/90 van de Commissie van 14 juni 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 651/90 betreffende de opening van een tussentijdse verkoop van oliehoudende zaden die in het bezit zijn van het Spaanse interventiebureau en houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 3418/82 houdende voorschriften voor de verkoop van oliehoudende zaden die in het bezit zijn van de interventiebureaus, ten aanzien van de verkoopprijs

31

  

Verordening (EEG) nr. 1601/90 van de Commissie van 14 juni 1990 houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van tomaten van oorsprong uit Portugal

32

  

Verordening (EEG) nr. 1602/90 van de Commissie van 14 juni 1990 tot wijziging van het correctiebedrag bij invoer in de Gemeenschap van de Tien van abrikozen van herkomst uit Spanje (met uitzondering van de Canarische eilanden)

33

  

Verordening (EEG) nr. 1603/90 van de Commissie van 14 juni 1990 tot vaststelling van het bedrag van de steun in de sector oliehoudende zaden

34

  

Verordening (EEG) nr. 1604/90 van de Commissie van 14 juni 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

38

 
  

Rectificaties

 
 

*

RECTIFICATIE VOOR :# RICHTLIJN VAN DE RAAD van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (89/662/EEG) #

40

 

*

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 1502/90 van de Commissie van 1 juni 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1767/82 ten aanzien van de aanpassing van de waarde franco-grens en de bijzondere invoerheffingen voor bepaalde kaassoorten voor het melkprijsjaar 1990/1991 (PB nr. L 141 van 2.6.1990)

40
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top