EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1990:071:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 71, 17 maart 1990


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 71
33e jaargang
17 maart 1990Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 644/90 van de Commissie van 16 maart 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

1

  

Verordening (EEG) nr. 645/90 van de Commissie van 16 maart 1990 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

3

  

Verordening (EEG) nr. 646/90 van de Commissie van 16 maart 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst

5

  

Verordening (EEG) nr. 647/90 van de Commissie van 16 maart 1990 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst worden toegevoegd

7

  

VERORDENING ( EEG ) NR. 648/90 VAN DE COMMISSIE VAN 16 MAART 1990 TOT BEEINDIGING VAN EEN INSCHRIJVING VOOR DE LEVERING, IN HET KADER VAN DE VOEDSELHULP, VAN ZACHTE TARWE

9

  

Verordening (EEG) nr. 649/90 van de Commissie van 16 maart 1990 tot opening van openbare inschrijvingen voor de verlening van steun voor de particuliere opslag van hele en halve geslachte lammeren

10

 

*

Verordening (EEG) nr. 650/90 van de Commissie van 16 maart 1990 houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

11

  

Verordening (EEG) nr. 651/90 van de Commissie van 16 maart 1990 betreffende de opening van een tussentijdse verkoop van oliehoudende zaden die in het bezit zijn van het Spaanse interventiebureau

13

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 652/90 VAN DE COMMISSIE van 16 maart 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1546/88 tot vaststelling van de nadere voorschriften voor de toepassing van de bij artikel 5 quater van Verordening (EEG) nr. 804/68 ingestelde extra heffing

14

  

Verordening (EEG) nr. 653/90 van de Commissie van 16 maart 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 999/89 inzake een permanente inschrijving ten aanzien van bepaalde termijnen voor de indiening van offertes voor de uitvoer van suiker

15

  

Verordening (EEG) nr. 654/90 van de Commissie van 16 maart 1990 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde produkten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

16

  

Verordening (EEG) nr. 655/90 van de Commissie van 16 maart 1990 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van kropsla van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

18

  

Verordening (EEG) nr. 656/90 van de Commissie van 16 maart 1990 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van verse zoete sinaasappelen van oorsprong uit Egypte

20

  

Verordening (EEG) nr. 657/90 van de Commissie van 16 maart 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

22

  

Verordening (EEG) nr. 658/90 van de Commissie van 16 maart 1990 tot wijziging van het basisbedrag van de invoerheffing voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector

24

  

Verordening (EEG) nr. 659/90 van de Commissie van 16 maart 1990 tot wijziging van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere produkten van de suikersector

26

  

Verordening (EEG) nr. 660/90 van de Commissie van 16 maart 1990 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

28

  

Verordening (EEG) nr. 661/90 van de Commissie van 16 maart 1990 tot vaststelling van het bedrag van de steun in de sector oliehoudende zaden

30

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

90/118/EEG:

 
 

*

Richtlijn van de Raad van 5 maart 1990 betreffende de toelating van raszui-vere fokvarkens tot de voortplanting

34

  

90/119/EEG:

 
 

*

Richtlijn van de Raad van 5 maart 1990 betreffende de toelating van hybride fokvarkens tot de voortplanting

36

  

90/120/EEG:

 
 

*

Richtlijn 90/120/EEG van de Raad van 5 maart 1990 tot wijziging van Richtlijn 88/407/EEG tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in diepgevroren sperma van runderen en de invoer daarvan

37

  

Commissie

  

90/121/EEG:

 
 

*

Twaalfde Richtlijn 90/121/EEG van de Commissie van 20 februari 1990 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III, IV, V en VI van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten

40

  

90/122/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 28 februari 1990 waarbij geen gevolg wordt gegeven aan offertes ingediend in het kader van de openbare inschrijving voor de verlening van steun voor de particuliere opslag van hele en halve geslachte lammeren voorzien in Verordening (EEG) nr. 288/90

43

  

90/123/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 7 maart 1990 tot goedkeuring van de ontwerp-maatregelen voor de toepassing, in Italië, van artikel 3 ter van Verordening (EEG) nr. 857/84 van de Raad houdende algemene voorschriften voor de toepassing van de in artikel 5 quater van Verordening (EEG) nr. 804/68 bedoelde heffing in de sector melk en zuivelprodukten (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

44
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top