Help Print this page 

Document L:1989:399:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 399, 30 december 1989

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT
Text

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 399
32e jaargang
30 december 1989Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

......

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

89/685/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE RAAD VAN 21 DECEMBER 1989 TOT GOEDKEURING VAN HET JAARVERSLAG 1989-1990 OVER DE ECONOMISCHE TOESTAND IN DE GEMEENSCHAP EN VASTSTELLING VAN DE RICHTSNOEREN VOOR DE IN DE GEMEENSCHAP IN 1990 TE VOLGEN ECONOMISCHE POLITIEK

1

  

89/686/EEG:

 
 

*

Richtlijn 89/686/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

18

  

89/687/EEG:

 
 

*

BESLUIT VAN DE RAAD VAN 22 DECEMBER 1989 TOT INSTELLING VAN EEN PROGRAMMA VAN SPECIAAL OP HET AFGELEGEN EN INSULAIRE KARAKTER VAN DE FRANSE OVERZEESE DEPARTEMENTEN AFGESTEMDE MAATREGELEN ( POSEIDOM )

39

  

89/688/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE RAAD VAN 22 DECEMBER 1989 INZAKE DE REGELING VOOR DE HEFFING, IN DE FRANSE OVERZEESE DEPARTEMENTEN, OP OVER ZEE AANGEVOERDE GOEDEREN ( " OCTROI DE MER " )

46
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top