EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1989:375:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 375, 23 december 1989


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 375
32e jaargang
23 december 1989Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 3900/89 van de Raad van 4 december 1989 betreffende de toepassing van Besluit nr. 2/89 van de Samenwerkingsraad EEG-Tunesië tot wijziging van het Protocol betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking in verband met de toetreding van Spanje en Portugal tot de Europese Gemeenschappen

1

  

Besluit nr. 2/89 van de Samenwerkingsraad EEG-Tunesië van 27 september 1989 tot wijziging van het Protocol betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking in verband met de toetreding van Spanje en Portugal tot de Europese Gemeenschappen

2

 

*

Verordening (EEG) nr. 3901/89 van de Raad van 12 december 1989 tot vaststelling van de definitie van tot zware dieren gemeste lammeren

4

 

*

Verordening (EEG) nr. 3902/89 van de Raad van 15 december 1989 tot wijziging, wat de in ecu uitgedrukte bedragen betreft, van Verordening (EEG) nr. 1135/88 betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking in het handelsverkeer tussen het douanegebied van de Gemeenschap en Ceuta en Melilla en de Canarische eilanden

5

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3903/89 VAN DE RAAD van 15 december 1989 tot verhoging van het volume van het communautaire tariefcontingent geopend bij Verordening (EEG) nr. 4047/88 voor een bepaald type polyvinylpyrrolidon #

6

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3904/89 VAN DE RAAD van 15 december 1989 betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor ongebrande koffie, waaruit geen cafeïne is verwijderd, en cacaobonen, ook indien gebroken (1990) #

7

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3905/89 VAN DE RAAD van 15 december 1989 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor een bepaald landbouwprodukt en voor een bepaald chemisch produkt (1990) #

9

 

*

Verordening (EEG) nr. 3906/89 van de Raad van 18 december 1989 betreffende economische hulp ten gunste van de Republiek Hongarije en de Volksrepubliek Polen

11

  

Verordening (EEG) nr. 3907/89 van de Commissie van 22 december 1989 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

13

  

Verordening (EEG) nr. 3908/89 van de Commissie van 22 december 1989 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

15

  

Verordening (EEG) nr. 3909/89 van de Commissie van 22 december 1989 tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst

17

  

Verordening (EEG) nr. 3910/89 van de Commissie van 22 december 1989 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst worden toegevoegd

19

  

Verordening (EEG) nr. 3911/89 van de Commissie van 21 december 1989 tot vaststelling van de invoerheffingen voor bevroren rundvlees

21

  

Verordening (EEG) nr. 3912/89 van de Commissie van 21 december 1989 tot vaststelling van de invoerheffingen voor levende runderen en ander dan bevroren rundvlees

23

 

*

Verordening (EEG) nr. 3913/89 van de Commissie van 20 december 1989 houdende verwijdering van bepaalde produkten van de rundvleessector uit de lijst van produkten waarvoor de aanvullende regeling voor het handelsverkeer geldt

28

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3914/89 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1989 tot vaststelling van de in 1990 geldende contingenten voor de invoer in Spanje van produkten van de sector rundvlees uit derde landen #

30

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3915/89 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 641/86 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor de in bijlage XXII bij de Toetredingsakte genoemde produkten van de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten, die in Portugal worden ingevoerd #

32

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3916/89 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1989 tot vaststelling van het contingent voor 1990 dat Portugal voor levende varkens uit derde landen mag toepassen, en van enige uitvoeringsbepalingen ter zake #

37

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3917/89 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1989 tot vaststelling van het contingent voor 1990 dat Portugal voor levende varkens uit Spanje mag toepassen, en van enige uitvoeringsbepalingen ter zake #

39

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3918/89 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1989 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake het contingent dat door Portugal voor levende varkens van herkomst uit de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 1985 mag worden toegepast #

41

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3919/89 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1989 tot vaststelling, voor de varkensvleessector, van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3899/89 van de Raad houdende verlaging voor 1990 van de heffingen voor bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden #

43

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3920/89 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1989 tot vaststelling, voor de sector slachtpluimvee, van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3899/89 van de Raad houdende verlaging voor 1990 van de heffingen voor bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden #

45

  

VERORDENING (EEG) Nr. 3921/89 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1989 betreffende leveringen van granen als voedselhulp #

48

  

VERORDENING (EEG) Nr. 3922/89 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1989 met betrekking tot de levering van verschillende partijen butteroil in het kader van de voedselhulp #

53

  

VERORDENING (EEG) Nr. 3923/89 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1989 met betrekking tot de levering van verschillende partijen magere-melkpoeder in het kader van de voedselhulp #

56

  

VERORDENING (EEG) Nr. 3924/89 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3630/89 betreffende de levering van geraffineerde koolzaadolie aan het Hoge Commissariaat van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR) als voedselhulp #

60

  

VERORDENING (EEG) Nr. 3925/89 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3631/89 met betrekking tot de levering van geraffineerde koolzaadolie in het kader van de voedselhulp #

65

  

Verordening (EEG) nr. 3926/89 van de Commissie van 22 december 1989 tot vaststelling van de restituties bij de produktie in de sectoren granen en rijst

68

  

Verordening (EEG) nr. 3927/89 van de Commissie van 22 december 1989 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst

69

  

Verordening (EEG) nr. 3928/89 van de Commissie van 22 december 1989 tot vaststelling van het bij uitvoer van rijst en breukrijst op de restitutie toe te passen correctiebedrag

73

  

Verordening (EEG) nr. 3929/89 van de Commissie van 22 december 1989 tot vaststelling van de restituties die in de maand januari 1990 gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde produkten van de sectoren granen en rijst

76

  

Verordening (EEG) nr. 3930/89 van de Commissie van 22 december 1989 houdende vaststelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector varkensvlees

78

  

Verordening (EEG) nr. 3931/89 van de Commissie van 22 december 1989 houdende vaststelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector slachtpluimvee

82

  

Verordening (EEG) nr. 3932/89 van de Commissie van 22 december 1989 houdende vaststelling van het bedrag van de verlaging die wordt toegepast in het kader van de bijzondere regeling voor de invoer van maïs en sorgho in Spanje

87

  

Verordening (EEG) nr. 3933/89 van de Commissie van 22 december 1989 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van verse clementines van oorsprong uit Tunesië

88

  

Verordening (EEG) nr. 3934/89 van de Commissie van 22 december 1989 tot vaststelling van de specifieke heffingen op rundvlees uit Portugal

90

  

Verordening (EEG) nr. 3935/89 van de Commissie van 22 december 1989 tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

92

  

Verordening (EEG) nr. 3936/89 van de Commissie van 22 december 1989 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten

94

  

Verordening (EEG) nr. 3937/89 van de Commissie van 22 december 1989 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

97

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 1762/89 van de Commissie van 20 juni 1989 betreffende een aantal statistische gegevens inzake de restituties die bij de uitvoer van een aantal landbouwprodukten in de vorm van onder Verordening (EEG) nr. 3035/80 van de Raad vallende goederen worden toegekend (PB nr. L 172 van 21. 6. 1989)

105
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top