EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1989:364:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 364, 14 december 1989


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 364
32e jaargang
14 december 1989Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 3728/89 van de Raad van 11 december 1989 houdende aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden der Europese Gemeenschappen, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten welke van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen

1

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3729/89 VAN DE RAAD van 27 november 1989 houdende derde wijziging van Verordening (EEG) nr. 4194/88 inzake de vaststelling van de voor 1989 geldende totaal toegestane vangsten voor bepaalde visbestanden of groepen visbestanden en bepaalde bij de visserij in het kader van de totaal toegestane vangsten in acht te nemen voorschriften #

5

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3730/89 VAN DE RAAD van 7 december 1989 betreffende de opening en de wijze van beheer van een autonoom communautair tariefcontingent voor courantenpapier (1989) en houdende uitbreiding van dit contingent tot bepaalde andere papiersoorten #

7

  

Verordening (EEG) nr. 3731/89 van de Commissie van 13 december 1989 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

9

  

Verordening (EEG) nr. 3732/89 van de Commissie van 13 december 1989 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

11

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3733/89 VAN DE COMMISSIE van 13 december 1989 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op polyethyleen van GN-code 3901 10 90, van oorsprong uit Brazilië, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 4257/88 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend #

13

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3734/89 VAN DE COMMISSIE van 13 december 1989 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op blouses en hemdblouses met korte of met lange mouwen, al dan niet van brei- of haakwerk, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels, voor dames en meisjes, van de categorie van produkten nr. 7 (volgnummer 40.0070), van oorsprong uit Maleisië, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 4259/88 van de Raad #

14

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3735/89 VAN DE COMMISSIE van 13 december 1989 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op overjassen, regenjassen en capes voor heren en jongens, geweven, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels (andere dan parka' s van categorie 21), van de categorie van produkten nr. 14 (volgnummer 40.0140), van oorsprong uit India, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 4259/88 van de Raad #

15

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3736/89 VAN DE COMMISSIE van 13 december 1989 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op babykleding en -kledingtoebehoren, met uitzondering van handschoenen, wanten en dergelijke artikelen voor baby' s, van de categorieën 10 en 87, en kousen en sokken voor baby' s, andere dan van brei- of haakwerk, van categorie 88, van de categorie van produkten nr. 68 (volgnummer 40.0680), van oorsprong uit Brazilië, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 4259/88 van de Raad #

16

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3737/89 VAN DE COMMISSIE van 13 december 1989 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op garens van kunstmatige stapelvezels, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, van de categorie van produkten nr. 22 (volgnummer 40.0220), en op babykleding en -kledingtoebehoren, met uitzondering van handschoenen, wanten en dergelijke artikelen voor baby' s van de categorieën 10 en 87, en kousen en sokken voor baby' s, andere dan van brei- of haakwerk, van categorie 88, van de categorie van produkten nr. 68 (volgnummer 40.0680), van oorsprong uit India, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 4259/88 van de Raad #

17

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3738/89 VAN DE COMMISSIE van 13 december 1989 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op badpakken en zwembroeken, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels, van de categorie van produkten nr. 72 (volgnummer 40.0720) van oorsprong uit India, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 4259/88 van de Raad #

19

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3739/89 VAN DE COMMISSIE van 13 december 1989 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op watten van textielstof en artikelen daarvan, textielvezels met een lengte van niet meer dan 5 mm (scheerhaar), noppen van textielstof, textile dust en mill, van de categorie van produkten nr. 94 (volgnummer 40.0940), van oorsprong uit Indonesië, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 4259/88 van de Raad #

20

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3740/89 VAN DE COMMISSIE van 13 december 1989 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op garens van synthetische of van kunstmatige continuvezels, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, andere dan die van categorie 42, van de categorie van produkten nr. 127 A (volgnummer 42.1271), van oorsprong uit India, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 4259/88 van de Raad #

21

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3741/89 VAN DE COMMISSIE van 13 december 1989 houdende wederinvoering van de heffing van douanerechten ten aanzien van derde landen voor bepaalde produkten van oorsprong uit Joegoslavië #

22

  

Verordening (EEG) nr. 3742/89 van de Commissie van 13 december 1989 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit

24

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3743/89 VAN DE COMMISSIE van 13 december 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 643/86 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor de in bijlage XXII van de Toetredingsakte genoemde produkten van de sector levende planten en produkten van de bloementeelt ingevoerd in Portugal wat betreft de indicatieve plafonds voor het jaar 1990 #

29

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3744/89 VAN DE COMMISSIE van 13 december 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3418/88 tot vaststelling van de met ingang van 1 september 1988 bij invoer van bepaalde wijnbouwprodukten toe te passen referentieprijzen franco grens

32

 

*

Verordening (EEG) nr. 3745/89 van de Commissie van 13 december 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2220/85 tot vaststelling van gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake de regeling voor het stellen van zekerheden voor landbouwprodukten

54

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3746/89 VAN DE COMMISSIE van 13 december 1989 inzake de zekerheden met betrekking tot de uitvoercertificaten die op grond van Verordening (EEG) nr. 3230/88 zijn afgegeven voor produkten van de sector rundvlees waarvoor een bijzondere behandeling geldt bij invoer in een derde land #

55

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3747/89 VAN DE COMMISSIE van 13 december 1989 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 3061/84 ten aanzien van de termijn voor de indiening van de aanvragen om produktiesteun voor olijfolie voor het verkoopseizoen 1988/1989 #

56

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3748/89 VAN DE COMMISSIE van 13 december 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 381/89 tot voortzetting van de in Verordening (EEG) nr. 723/78 bedoelde acties inzake verkoopbevordering en reclame in de sector melk en zuivelprodukten #

57

  

Verordening (EEG) nr. 3749/89 van de Commissie van 13 december 1989 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

58

  

Verordening (EEG) nr. 3750/89 van de Commissie van 13 december 1989 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

60

  

Verordening (EEG) nr. 3751/89 van de Commissie van 13 december 1989 houdende vaststelling van de heffingen bij invoer voor melasse

62

  

Verordening (EEG) nr. 3752/89 van de Commissie van 13 december 1989 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 33e deelinschrijving in het kader van de permanente inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 999/89

63

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

89/631/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 27 november 1989 betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap in de uitgaven van de Lid-Staten om de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden te doen naleven

64

  

Commissie

  

89/632/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 19 juli 1989 inzake spoedmaatregelen in de visserijsector van de deelstaten Nedersaksen, Bremen en Hamburg (Steunmaatregelen van de staten/Duitsland) (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

68
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top