EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1989:298:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 298, 17 oktober 1989


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 298
32e jaargang
17 oktober 1989Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 3099/89 van de Commissie van 16 oktober 1989 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

1

  

Verordening (EEG) nr. 3100/89 van de Commissie van 16 oktober 1989 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

3

  

Verordening (EEG) nr. 3101/89 van de Commissie van 16 oktober 1989 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die door de interventiebureaus worden aangekocht, in het kader van de negende deelinschrijving overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89

5

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3102/89 VAN DE COMMISSIE van 16 oktober 1989 tot vaststelling van de referentieprijzen voor artisjokken voor het verkoopseizoen 1989/1990 #

6

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3103/89 VAN DE COMMISSIE van 16 oktober 1989 tot vaststelling van de referentieprijzen voor kropsla voor het verkoopseizoen 1989/1990 #

8

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3104/89 VAN DE COMMISSIE van 16 oktober 1989 tot vaststelling van de referentieprijs voor zoete sinaasappelen voor het verkoopseizoen 1989/1990 #

10

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3105/89 VAN DE COMMISSIE van 16 oktober 1989 tot vaststelling van de referentieprijs voor clementines voor het verkoopseizoen 1989/1990 #

11

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3106/89 VAN DE COMMISSIE van 16 oktober 1989 tot vaststelling van de referentieprijzen voor andijvie voor het verkoopseizoen 1989/1990 #

13

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3107/89 VAN DE COMMISSIE van 16 oktober 1989 tot wijziging van de Spaanse versie van Verordening (EEG) nr. 548/86 houdende nadere bepalingen voor de toepassing van de compenserende bedragen toetreding" #

15

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3108/89 VAN DE COMMISSIE van 16 oktober 1989 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 4208/88 tot vaststelling, voor het visseizoen 1989, van de jaarlijkse invoercontingenten voor de produkten waarvoor de bepalingen voor de toepassing van kwantitatieve beperkingen door Spanje en Portugal in de sector visserijprodukten gelden #

16

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 3109/89 VAN DE COMMISSIE van 16 oktober 1989 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 4209/88 tot vaststelling, voor het visseizoen 1989, van het voorlopige totale invoervolume voor de produkten waarvoor de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector visserijprodukten geldt #

17

  

Verordening (EEG) nr. 3110/89 van de Commissie van 16 oktober 1989 tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

18

  

Verordening (EEG) nr. 3111/89 van de Commissie van 16 oktober 1989 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van appelen van oorsprong uit Nieuw-Zeeland

21

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

89/552/EEG:

 
 

*

Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de Lid-Staten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten

23

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie van Richtlijn 89/438/EEG van de Raad van 21 juni 1989 tot wijziging van Richtlijn 74/561/EEG inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, Richtlijn 74/562/EEG inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal personenvervoer over de weg en Richtlijn 77/796/EEG inzake de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels van ondernemer van goederenvervoer over de weg en ondernemer van personenvervoer over de weg en houdende maatregelen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vrije vestiging van die vervoersondernemers (PB nr. L 212 van 22.7.1989)

31
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top