EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1989:220:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 220, 29 juli 1989


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 220
32e jaargang
29 juli 1989Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 2299/89 van de Raad van 24 juli 1989 betreffende gedragsregels voor geautomatiseerde boekingssystemen

1

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2300/89 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3152/85 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad inzake de waarde van de rekeneenheid en de omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid worden toegepast #

8

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2301/89 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3153/85 houdende bepalingen inzake de berekening van de monetaire compenserende bedragen #

9

  

Verordening (EEG) nr. 2302/89 van de Commissie van 28 juli 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1876/89 tot vaststelling van de in de landbouwsector geldende monetaire compenserende bedragen en van sommige coëfficiënten en koersen voor de toepassing ervan

10

  

Verordening (EEG) nr. 2303/89 van de Commissie van 28 juli 1989 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

12

  

Verordening (EEG) nr. 2304/89 van de Commissie van 28 juli 1989 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

14

  

Verordening (EEG) nr. 2305/89 van de Commissie van 28 juli 1989 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

16

  

Verordening (EEG) nr. 2306/89 van de Commissie van 28 juli 1989 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout

19

  

Verordening (EEG) nr. 2307/89 van de Commissie van 28 juli 1989 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag

21

  

Verordening (EEG) nr. 2308/89 van de Commissie van 28 juli 1989 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst

23

  

Verordening (EEG) nr. 2309/89 van de Commissie van 28 juli 1989 tot vaststelling van het bij uitvoer van rijst en breukrijst op de restitutie toe te passen correctiebedrag

27

  

Verordening (EEG) nr. 2310/89 van de Commissie van 28 juli 1989 met betrekking tot de afgifte op 31 juli 1989 van invoercertificaten voor produkten uit de sector schape- en geitevlees van oorsprong uit bepaalde derde landen

30

  

Verordening (EEG) nr. 2311/89 van de Commissie van 28 juli 1989 waarbij wordt bepaald in welke mate gevolg kan worden gegeven aan tijdens de maand juli 1989 ingediende aanvragen om afgifte van invoercertificaten voor bevroren rundvlees bestemd voor verwerking

31

  

Verordening (EEG) nr. 2312/89 van de Commissie van 28 juli 1989 waarbij wordt bepaald in welke mate gevolg kan worden gegeven aan de in juli 1989 ingediende aanvragen om afgifte van invoercertificaten voor jonge mannelijke mestrunderen

32

  

VERORDENING (EEG) Nr. 2313/89 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 1989 tot beëindiging van een inschrijving voor de levering, in het kader van de voedselhulp, van geraffineerde koolzaadolie #

33

  

Verordening (EEG) nr. 2314/89 van de Commissie van 28 juli 1989 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

34

  

Verordening (EEG) nr. 2315/89 van de Commissie van 28 juli 1989 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten

42

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2316/89 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 1989 tot vaststelling van de minimumprijs bij invoer van krenten en rozijnen voor het verkoopseizoen 1989/1990 en van de compenserende heffing bij niet inachtneming van deze prijs #

45

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2317/89 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 1989 tot afwijking van Verordening (EEG) nr. 1432/88 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de medeverantwoordelijkheidsheffing in de sector granen #

48

 

*

Verordening (EEG) nr. 2318/89 van de Commissie van 28 juli 1989 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1764/86 inzake de minimumkwaliteitsnormen waaraan verwerkte produkten op basis van tomaten moeten voldoen om voor produktiesteun in aanmerking te komen

49

 

*

Verordening (EEG) nr. 2319/89 van de Commissie van 28 juli 1989 tot vaststelling van minimumkwaliteitseisen waaraan Williams- en Rochaperen op siroop en op natuurlijk vruchtesap moeten voldoen om voor produktiesteun in aanmerking te komen

51

 

*

Verordening (EEG) nr. 2320/89 van de Commissie van 28 juli 1989 tot vaststelling van minimumkwaliteitseisen waaraan perziken op siroop en op natuurlijk vruchtesap moeten voldoen om voor produktiesteun in aanmerking te komen

54

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2321/89 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1599/84 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de produktiesteunregeling voor verwerkte produkten op basis van groenten en fruit #

57

 

*

Verordening (EEG) nr. 2322/89 van de Commissie van 28 juli 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1709/84 betreffende de aan de telers te betalen minimumprijzen en de bedragen van de produktiesteun voor bepaalde verwerkte produkten op basis van groenten en fruit die voor deze steun in aanmerking komen

58

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2323/89 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1957/89 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1989/1990, van de aan de telers voor tomaten te betalen minimumprijs, alsmede van het bedrag van de steun bij de produktie van op basis van tomaten verwerkte produkten #

59

  

Verordening (EEG) nr. 2324/89 van de Commissie van 28 juli 1989 tot vaststelling van de restituties die in de maand augustus 1989 gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde produkten van de sectoren granen en rijst

61

  

Verordening (EEG) nr. 2325/89 van de Commissie van 28 juli 1989 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

63

  

Verordening (EEG) nr. 2326/89 van de Commissie van 28 juli 1989 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

65

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2327/89 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 1989 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de bij Verordening (EEG) nr. 4076/88 van de Raad ingestelde invoerregeling voor bevroren rundvlees van GN-code 0202 en de produkten van GN-code 0206 29 91 #

67

  

Verordening (EEG) nr. 2328/89 van de Commissie van 28 juli 1989 houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van verse citroenen van oorsprong uit Uruguay

70

  

Verordening (EEG) nr. 2329/89 van de Commissie van 28 juli 1989 tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

71

  

Verordening (EEG) nr. 2330/89 van de Commissie van 28 juli 1989 tot wijziging van het basisbedrag van de invoerheffing voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector

73

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2331/89 VAN DE RAAD van 26 juli 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3667/83 inzake de voortzetting van de invoer onder bijzondere voorwaarden van boter uit Nieuw-Zeeland in het Verenigd Koninkrijk #

75

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Conferentie van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten

  

89/452/EEG, Euratom, EGKS:

 
 

*

BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN van 18 juli 1989 houdende aanwijzing van de leden van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen #

76

  

89/453/EEG, Euratom, EGKS:

 
 

*

BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN van 18 juli 1989 houdende aanwijzing van de President van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen #

77

  

Raad

  

89/454/EEG, Euratom:

 
 

*

BESLUIT VAN DE RAAD van 24 juli 1989 houdende benoeming van een lid van het Economisch en Sociaal Comité #

78
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top