Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1989:181:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 181, 28 juni 1989


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 181
32e jaargang
28 juni 1989Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1856/89 VAN DE RAAD van 20 juni 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3667/83 inzake de voortzetting van de invoer onder bijzondere voorwaarden van boter uit Nieuw-Zeeland in het Verenigd Koninkrijk #

1

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1857/89 VAN DE RAAD van 21 juni 1989 tot vaststelling van bijzondere en tijdelijke maatregelen betreffende de definitieve beëindiging van de dienst van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen #

2

  

Verordening (EEG) nr. 1858/89 van de Commissie van 27 juni 1989 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

5

  

Verordening (EEG) nr. 1859/89 van de Commissie van 27 juni 1989 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

7

  

Verordening (EEG) nr. 1860/89 van de Commissie van 27 juni 1989 tot vaststelling van de invoerheffingen voor suikerbieten en suikerriet

9

  

Verordening (EEG) nr. 1861/89 van de Commissie van 27 juni 1989 tot vaststelling van het prijsverschil voor witte suiker dat wordt toegepast bij de berekening van de heffing in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten en in de wijnsector

11

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1862/89 VAN DE COMMISSIE van 27 juni 1989 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op schoeisel van de GN-codes 6404 en 6405 90 10, van oorsprong uit Thailand, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 4257/88 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend #

12

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1863/89 VAN DE COMMISSIE van 27 juni 1989 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op ander speelgoed, van GN-code 9503, van oorsprong uit China, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 4257/88 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend #

13

  

VERORDENING (EEG) Nr. 1864/89 VAN DE COMMISSIE van 27 juni 1989 betreffende leveringen van granen als voedselhulp #

14

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1865/89 VAN DE COMMISSIE van 27 juni 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 381/89 tot voortzetting van de in Verordening (EEG) nr. 723/78 bedoelde acties inzake de verkoopbevordering en reclame in de sector melk en zuivelprodukten #

22

  

Verordening (EEG) nr. 1866/89 van de Commissie van 27 juni 1989 tot aanpassing van de bij Verordening (EEG) nr. 581/86 vastgestelde compenserende bedragen toetreding in de suikersector

23

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1867/89 VAN DE COMMISSIE van 27 juni 1989 tot vaststelling van de hoogte van de interventiedrempel voor appelen en tomaten voor het verkoopseizoen 1989/1990 #

25

  

Verordening (EEG) nr. 1868/89 van de Commissie van 27 juni 1989 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van tomaten van oorsprong uit Spanje (met uitzondering van de Canarische eilanden)

27

  

Verordening (EEG) nr. 1869/89 van de Commissie van 27 juni 1989 houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van tomaten van oorsprong uit Bulgarije

29

  

Verordening (EEG) nr. 1870/89 van de Commissie van 27 juni 1989 houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van aubergines van oorsprong uit Spanje (met uitzondering van de Canarische eilanden)

30

  

Verordening (EEG) nr. 1871/89 van de Commissie van 27 juni 1989 houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van abrikozen van oorsprong uit Spanje (met uitzondering van de Canarische eilanden)

31

  

Verordening (EEG) nr. 1872/89 van de Commissie van 27 juni 1989 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

32

  

Verordening (EEG) nr. 1873/89 van de Commissie van 27 juni 1989 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector varkensvlees

34

  

Verordening (EEG) nr. 1874/89 van de Commissie van 27 juni 1989 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

39

  

Verordening (EEG) nr. 1875/89 van de Commissie van 27 juni 1989 tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

41

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

89/381/EEG:

 
 

*

Richtlijn 89/381/EEG van de Raad van 14 juni 1989 tot uitbreiding van de werkingssfeer van de Richtlijnen 65/65/EEG en 75/319/EEG betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten en tot vaststelling van bijzondere bepalingen voor uit menselijk bloed of plasma bereide geneesmiddelen

44

  

89/382/EEG, Euratom:

 
 

*

Besluit van de Raad van 19 juni 1989 tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen

47

  

89/383/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE RAAD van 19 juni 1989 tot wijziging van Beschikking 88/303/EEG waarbij bepaalde delen van het grondgebied van de Gemeenschap als officieel vrij van varkenspest of vrij van varkenspest worden erkend #

48

  

89/384/EEG:

 
 

*

Richtlijn van de Raad van 20 juni 1989 tot vaststelling van de wijze van de controle van de naleving van het in bijlage A van Richtlijn 85/397/EEG bedoelde vriespunt van rauwe melk

50

  

Commissie

  

89/385/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 10 mei 1989 waarbij de Franse Republiek wordt gemachtigd een intracommunautair toezicht in te stellen ten aanzien van vlees van schapen en geiten, van oorsprong uit Nieuw-Zeeland (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek) #

51

  

89/386/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 mei 1989 houdende machtiging van het Koninkrijk Denemarken tot toepassing van een intracommunautair toezicht ten aanzien van de invoer van bepaalde rijwielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek) #

53

  

89/387/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 14 juni 1989 tot aanpassing, voor het verkoopseizoen 1988/1989, van de aanpassingssteun voor Portugese raffinaderijen van ruwe suiker die uit derde landen met verlaagde heffing in Portugal wordt ingevoerd (Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek) #

55

  

89/388/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 16 juni 1989 betreffende de invoercertificaten voor produkten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagascar, Swaziland en Zimbabwe

56

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1390/89 van de Raad van 22 mei 1989 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor haring, bevroren filets van heek en bepaalde paling of aal (PB nr. L 140 van 24. 5.1989)

58

 

*

Rectificatie van Beschikking 89/371/EEG van de Raad van 12 juni 1989 houdende machtiging tot uitdrukkelijke of stilzwijgende verlenging van bepaalde handelsakkoorden die door de Lid-Staten met derde landen zijn gesloten (PB nr. L 164 van 15. 6. 1989)

58
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top